Časté dotazy

 

Nalezeno 87 otázek.
1Jak zjistím OKEČ resp. CZ-NACE naší firmy? Kde zjistím právní formu naší firmy či CZ-NUTS, základní územní jednotku nebo územně technickou jednotku?51748 přístupů
2Jaká je správná zkratka pro pojem "Identifikační číslo osoby" používaný v Registru ekonomických subjektů? "IČO" nebo "IČ"?  46716 přístupů
3Jaký je rozdíl mezi číslem popisným, evidenčním, orientačním, náhradním?34609 přístupů
4Kde na Vašem serveru najdu číselníky OKEČ, ZÚJ a ÚTJ?24293 přístupů
5Kdo přiděluje IČO? 24060 přístupů
6Rád bych zjistil, kolik je v České republice osob s určitým příjmením - například HENZEL.23357 přístupů
7Jaká je průměrná mzda podle profesí?23284 přístupů
8Existuje nějaká statistika spotřeby piva/alkoholu na obyvatele jednotlivých měst? 23250 přístupů
9Kde lze zjistit IČO nějaké firmy? 22927 přístupů
10Jaká byla v roce 2013 průměrná míra inflace (index spotřebitelských cen)? Kde mohu tento údaj nalézt?21647 přístupů
11Kolik obyvatel má ČR?21324 přístupů
12Kde najdu přehled nejoblíbenějších křestních jmen dětí v ČR?19662 přístupů
13Kde najdu měsíční vývoj cen pohonných hmot?19305 přístupů
14Kde najdu výši průměrné mzdy v ČR?19277 přístupů
15Kde najdu medián mzdy, proč je všude uvedena pouze průměrná mzda?18296 přístupů
16Zákon o DPH se odvolává v příloze č. 1 na Harmonizovaný systém popisu číselného označení zboží. Kde jej lze nalézt (SKP na vašich stránkách neodpovídá tomuto popisu)?17825 přístupů
17Kdo má povinnost vyplňovat statistické výkazy?17188 přístupů
18Kam se mohu obrátit se žádostí o pomoc při zatřídění ekonomické činnosti podle klasifikace OKEČ, resp. CZ-NACE nebo při zatřídění určitého zboží či služby podle klasifikace SKP?17007 přístupů
19Kde můžu zjistit základní údaje o ČR? (např. počet obyvatel, rozloha státu, průměrné mzdy, míru inflace, míru nezaměstnanosti atp.) 16584 přístupů
20Kde najdu potřebné podklady pro zařazení majetku do odpisové skupiny (pro účely zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění)? 16422 přístupů
21Kde najdu poslední statistiku kriminality, zejména násilných trestných činů, z níž by bylo patrné, jakou měrou se na jednotlivých skutcích podíleli muži, ženy, nezletilí a mladiství?16069 přístupů
22Kde je možné získat informace o prognóze vývoje inflace? 15943 přístupů
23Kdo přiděluje rodné číslo (RČ)? 15925 přístupů
24Jak lze najít definitivní výsledky Sčítání lidu, domů a bytů 2011 v jednotlivých obcích ČR?15882 přístupů
25Co znamená zkratka HDP, co vyjadřuje a jaká je jeho hodnota?15829 přístupů
26Zajímalo by mě, zda je někde vymezen pojem "spotřební zboží" anebo zda existuje nějaká jeho kategorizace.15538 přístupů
27Kde na vašem serveru najdu výkazy pro elektronický sběr dat?15523 přístupů
28Existuje nějaký seznam firem (databáze firem)?15520 přístupů
29Kde naleznu vzdělanostní strukturu obyvatelstva ČR?15470 přístupů
30Co je to inflace, jak se zjišťuje a jaká je její míra? 15371 přístupů
31Kde mohu najít informace o hospodaření malých firem v ČR?15278 přístupů
32Kde najdu informace o mzdách (průměrné mzdy v odvětvích, mzdová diferenciace)?15233 přístupů
33Kde najdu demografická data zemí EU (porodnost, úmrtnost, populační vývoj)?15062 přístupů
34Kde najdu kódy CPV?15044 přístupů
35Kde najdu informace o obyvatelstvu ČR (o porodnosti, úmrtnosti, počtu sňatků, rozvodů atp.)? 14985 přístupů
36Jak se měří nezaměstnanost? Co znamená zkratka VŠPS? 14891 přístupů
37Kde mohu najít průměrné ceny pohonných hmot v jednotlivých měsících tohoto roku?14844 přístupů
38Kde lze najít prognózu o tom, jak se bude vyvíjet počet obyvatel v naší republice v následujících letech, nejlépe rozdělenou dle jednotlivých věkových kategorií?14833 přístupů
39Kde najdu údaje o nezaměstnanosti v ČR? Zajímá mě hlavně struktura nezaměstnanosti podle věkových skupin v ČR.14801 přístupů
40Kolik domácností v ČR je napojeno na internet?14751 přístupů
41Kde bych našel seznam 205 obcí s rozšířenou působností?14679 přístupů
42Kde lze získat číselníky a klasifikace?14646 přístupů
43Kde najdu definice statistických ukazatelů?14561 přístupů
44Co je to databáze Registr ekonomických subjektů? 14421 přístupů
45Kde můžu zjistit informace o vývoji zahraničních investic do České republiky?14421 přístupů
46Kde najdu výsledky Sčítání lidu, domů a bytů?14361 přístupů
47Co je to Intrastat a kde o něm mohu najít více informací?14185 přístupů
48Jak lze získat výběr z databáze Registr ekonomických subjektů (RES)?14144 přístupů
49Kde mohu na vašich stránkách najít čisté měsíční výdaje domácností, například výdaje za elektřinu a plyn?14127 přístupů
50Kde mohu najít informace o dovozu a vývozu?14080 přístupů
51Jak se správně píše název ulice NA PADESÁTÉM v adrese ČSÚ, s malým nebo velkým "P"?14064 přístupů
52Kde najdu na vašich stránkách klasifikaci produkce SKP, případně další klasifikace?14063 přístupů
53Kde najdu informace o výši bankovních vkladů obyvatel ČR?13999 přístupů
54Kde mohu získat potvrzení o aktuální míře inflace?13962 přístupů
55I když jsou data na vašem webu aktualizována, stále vidím stará data. Proč? 13926 přístupů
56Jak lze objednat databázi Registr ekonomických subjektů (RES)? 13911 přístupů
57Kde najdu údaje o spotřebě jednotlivých druhů zboží?13767 přístupů
58Jaká je výše průměrné mzdy v Praze a jaká v ostatních krajích?13723 přístupů
59Kde naleznu ceník (sazebník)? 13712 přístupů
60Kde najdu na vašich stránkách počet obyvatel v jednotlivých částech Prahy?13587 přístupů
61Kde mohu najít informace o využití internetu, výpočetní techniky a mobilních telefonů v podnikatelském sektoru?13442 přístupů
62Kde najdu potřebné klasifikace, které jsou nutné pro úplné a správné vyplnění Žádosti zaměstnavatele o povolení získávat na volná pracovní místa zaměstnance ze zahraničí? Vyplnění těchto žádostí vyžadují úřady práce (v souladu s § 85 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti). 13382 přístupů
63Kde najdu výsledky voleb nebo referend?13381 přístupů
64Chtěl bych, aby se mi po spuštění Exploreru objevily vaše stránky. Jak to mohu udělat?13368 přístupů
65Potřebuji najít vývoj HDP za posledních 10 let.13299 přístupů
66Jak mám vyplnit roční statistický výkaz, jestliže se do něj mají uvádět údaje za minulý kalendářní rok, ale naše firma má stanoven hospodářský rok jinak, to znamená, že se s rokem kalendářním neshoduje a navíc ještě nebyl ukončen? 13284 přístupů
67Kde si lze objednat klientskou SCP schránku pro distribuci elektronických publikací?13074 přístupů
68Lze si objednat předplatné publikací (statistických informací)? 12913 přístupů
69Kde naleznu informace o obyvatelstvu v letech 1920-1948?12844 přístupů
70Kde najdu rozlohu a hustotu osídlení ČR?12577 přístupů
71Kde najdu počty cizinců žijících v ČR? 12518 přístupů
72Jak to, že má většina zaměstnanců menší mzdu než je průměrná hrubá mzda zveřejňovaná ČSÚ?12319 přístupů
73Kde najdu informace potřebné k zařazení zboží a služeb podle základní či snížené sazby DPH (pro účely zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění)?12263 přístupů
74Proč se liší počty obyvatel v obcích poskytované ČSÚ a Ministerstvem vnitra?12239 přístupů
75Kde najdu informace o vyhodnocování výsledků voleb do obecních zastupitelstev v roce 2010?12234 přístupů
76Kde bych našla aktuální číselné údaje o dovozu a vývozu vína?12013 přístupů
77Kdy vyjde Statistická ročenka ČR 2014?11901 přístupů
78Kde najdu informace ohledně výstavby nových bytů, rodinných domů atd.? Kolik se jich postavilo za posledních 5 let?11703 přístupů
79Kde najdu statistická data srovnávající životní úroveň rodin s dětmi a rodin bez dětí?11634 přístupů
80V jakém roce měla Česká republika nejvíce obyvatel?11537 přístupů
81Kde je možno nalézt základní statistická data (např. HDP, počet zaměstnaných, nezaměstnaných, míru nezaměstnanosti...) pro Karlovarský kraj v rozmezí let 1995-2008?11518 přístupů
82Kde najdu základní informace (počet obyvatel, vývoj průměrných mezd, přírůstky/úbytky obyvatelstva, rozložení věkových struktur..atd) k okresům Domažlice, Klatovy, Prachatice a Český Krumlov za období 2000-2005?11484 přístupů
83Kde najdu indexy cen bytových domů?11453 přístupů
84Z vašich stránek jsem chtěl stáhnout starší data, která jsou uložena ve formátu zip, ale bohužel se mi to nedaří. Jak mám postupovat?11453 přístupů
85Kde najdu údaje o ročních objemech poskytnutých bankovních úvěrů za celou republiku?11369 přístupů
86Jak poznám z číselníku obcí CISOB, která obec náleží k jakému okresu? (Existuje totiž mnoho obcí se shodným názvem). 11257 přístupů
87Existuje číselník, kde jsou uvedeny adresy domů v ČR v kombinaci s čísly popisnými?10770 přístupů