Časté dotazy

 

Nalezeno 50 otázek.
1 Jak zjistím OKEČ resp. CZ-NACE naší firmy? Kde zjistím právní formu naší firmy či CZ-NUTS, základní územní jednotku nebo územně technickou jednotku? 486 přístupů
2Jaká je správná zkratka pro pojem "Identifikační číslo osoby" používaný v Registru ekonomických subjektů? "IČO" nebo "IČ"?508 přístupů
3 Jaká je průměrná mzda podle profesí? 812 přístupů
4 Kdo přiděluje IČO? 1855 přístupů
5Existuje nějaká statistika spotřeby piva/alkoholu na obyvatele jednotlivých měst?257 přístupů
6 Kde na Vašem serveru najdu číselníky OKEČ, ZÚJ a ÚTJ? 303 přístupů
7Je možné si registrovat pension?439 přístupů
8 Jaká byla v roce 2019 průměrná míra inflace (index spotřebitelských cen)? Kde mohu tento údaj nalézt? 323 přístupů
9 Kolik obyvatel má ČR? 506 přístupů
10Kde najdu měsíční vývoj cen pohonných hmot?268 přístupů
11 Kde najdu medián mzdy, proč je všude uvedena pouze průměrná mzda? 246 přístupů
12Kdo má povinnost vyplňovat statistické výkazy?375 přístupů
13 Kde můžu zjistit základní údaje o ČR? (např. počet obyvatel, rozloha státu, průměrné mzdy, míru inflace, míru nezaměstnanosti atp.) 263 přístupů
14Jaká je spotřeba alkoholu (vína, piva a lihovin) na osobu v ČR za rok?220 přístupů
15 Kdo přiděluje rodné číslo (RČ)? 267 přístupů
16 Jak lze najít definitivní výsledky Sčítání lidu, domů a bytů 2011 v jednotlivých obcích ČR? 224 přístupů
17 Co znamená zkratka HDP, co vyjadřuje a jaká je jeho hodnota? 217 přístupů
18 Existuje nějaký seznam firem (databáze firem)? 238 přístupů
19 Zajímalo by mě, zda je někde vymezen pojem "spotřební zboží" anebo zda existuje nějaká jeho kategorizace. 173 přístupů
20 Kde najdu demografická data zemí EU (porodnost, úmrtnost, populační vývoj)? 279 přístupů
21 Kde na vašem serveru najdu výkazy pro elektronický sběr dat? 204 přístupů
22Jak často probíhá aktualizace dat za zemřelé v roce 2020 a proč dochází ke zpoždění?373 přístupů
23 Kde lze najít prognózu o tom, jak se bude vyvíjet počet obyvatel v naší republice v následujících letech, nejlépe rozdělenou dle jednotlivých věkových kategorií? 186 přístupů
24Jak se měří nezaměstnanost? Co znamená zkratka VŠPS?183 přístupů
25 Kde najdu údaje o nezaměstnanosti v ČR? Zajímá mě hlavně struktura nezaměstnanosti podle věkových skupin v ČR. 193 přístupů
26 Kolik domácností v ČR je napojeno na internet? 254 přístupů
27 Kde lze získat číselníky a klasifikace? 253 přístupů
28 Kde najdu definice statistických ukazatelů? 197 přístupů
29 Kde najdu výsledky Sčítání lidu, domů a bytů? 280 přístupů
30 Co je to Intrastat a kde o něm mohu najít více informací? 229 přístupů
31 Kde mohu najít informace o dovozu a vývozu? 173 přístupů
32 Kde mohu získat potvrzení o aktuální míře inflace? 202 přístupů
33 Kde naleznu ceník (sazebník)? 191 přístupů
34 Jaká je výše průměrné mzdy v Praze a jaká v ostatních krajích? 200 přístupů
35 Kde mohu najít informace o využití internetu, výpočetní techniky a mobilních telefonů v podnikatelském sektoru? 160 přístupů
36 Kde najdu výsledky voleb nebo referend? 163 přístupů
37 Jak mám vyplnit roční statistický výkaz, jestliže se do něj mají uvádět údaje za minulý kalendářní rok, ale naše firma má stanoven hospodářský rok jinak, to znamená, že se s rokem kalendářním neshoduje a navíc ještě nebyl ukončen? 175 přístupů
38 Kde naleznu informace o obyvatelstvu v letech 1920-1948? 216 přístupů
39 Lze si objednat předplatné publikací (statistických informací)? 160 přístupů
40Kde najdu počty cizinců žijících v ČR? 213 přístupů
41 Jak to, že má většina zaměstnanců menší mzdu než je průměrná hrubá mzda zveřejňovaná ČSÚ? 203 přístupů
42 Proč se liší počty obyvatel v obcích poskytované ČSÚ a Ministerstvem vnitra? 202 přístupů
43 Kdy vychází Statistická ročenka ČR? 199 přístupů
44 Kde najdu informace ohledně výstavby nových bytů, rodinných domů atd.? Kolik se jich postavilo za posledních 5 let? 180 přístupů
45 Kde je možno nalézt základní statistická data (např. HDP, počet zaměstnaných, nezaměstnaných, míru nezaměstnanosti...) pro Karlovarský kraj v rozmezí let 1995-2008? 169 přístupů
46 Kde najdu základní informace (počet obyvatel, vývoj průměrných mezd, přírůstky/úbytky obyvatelstva, rozložení věkových struktur..atd) k okresům Domažlice, Klatovy, Prachatice a Český Krumlov za období 2000-2005? 204 přístupů
47 Kde najdu indexy cen bytových domů? 203 přístupů
48Jak poznám z číselníku obcí CISOB, která obec náleží k jakému okresu? (Existuje totiž mnoho obcí se shodným názvem)160 přístupů
49Obracím se na Vás s prosbou o konzultaci ve věci zjištění průměrných cen ve spotřebním koši za určité období. Narazil jsem vždy na dokument, kde je uveden výčet položek ve spotřebním koši a jejich váhy, pro účely výpočtu indexu spotřebitelských cen. Je možné se však dostat ke konkrétním hodnotám, jež vycházejí z centrálně sledovaných cen a místního cenového zjišťování, popřípadě "scanner" dat,  ze kterých se dále indexy počítají?224 přístupů
50Kdy bude zveřejněna statistika nejoblíbenějších dětských jmen?331 přístupů