Časté dotazy

 

Nalezeno 87 otázek.
1Jak zjistím OKEČ resp. CZ-NACE naší firmy? Kde zjistím právní formu naší firmy či CZ-NUTS, základní územní jednotku nebo územně technickou jednotku?49942 přístupů
2Jaká je správná zkratka pro pojem "Identifikační číslo osoby" používaný v Registru ekonomických subjektů? "IČO" nebo "IČ"?  43216 přístupů
3Jaký je rozdíl mezi číslem popisným, evidenčním, orientačním, náhradním?33336 přístupů
4Kde na Vašem serveru najdu číselníky OKEČ, ZÚJ a ÚTJ?23976 přístupů
5Rád bych zjistil, kolik je v České republice osob s určitým příjmením - například HENZEL.22944 přístupů
6Kdo přiděluje IČO? 22640 přístupů
7Kde lze zjistit IČO nějaké firmy? 22634 přístupů
8Existuje nějaká statistika spotřeby piva/alkoholu na obyvatele jednotlivých měst? 22059 přístupů
9Jaká byla v roce 2013 průměrná míra inflace (index spotřebitelských cen)? Kde mohu tento údaj nalézt?21359 přístupů
10Kolik obyvatel má ČR?20962 přístupů
11Jaká je průměrná mzda podle profesí?20960 přístupů
12Kde najdu přehled nejoblíbenějších křestních jmen dětí v ČR?19361 přístupů
13Kde najdu výši průměrné mzdy v ČR?18972 přístupů
14Kde najdu měsíční vývoj cen pohonných hmot?17983 přístupů
15Kde najdu medián mzdy, proč je všude uvedena pouze průměrná mzda?17951 přístupů
16Zákon o DPH se odvolává v příloze č. 1 na Harmonizovaný systém popisu číselného označení zboží. Kde jej lze nalézt (SKP na vašich stránkách neodpovídá tomuto popisu)?17450 přístupů
17Kam se mohu obrátit se žádostí o pomoc při zatřídění ekonomické činnosti podle klasifikace OKEČ, resp. CZ-NACE nebo při zatřídění určitého zboží či služby podle klasifikace SKP?16675 přístupů
18Kdo má povinnost vyplňovat statistické výkazy?16413 přístupů
19Kde můžu zjistit základní údaje o ČR? (např. počet obyvatel, rozloha státu, průměrné mzdy, míru inflace, míru nezaměstnanosti atp.) 16262 přístupů
20Kde najdu potřebné podklady pro zařazení majetku do odpisové skupiny (pro účely zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění)? 16071 přístupů
21Kde najdu poslední statistiku kriminality, zejména násilných trestných činů, z níž by bylo patrné, jakou měrou se na jednotlivých skutcích podíleli muži, ženy, nezletilí a mladiství?15677 přístupů
22Kde je možné získat informace o prognóze vývoje inflace? 15664 přístupů
23Jak lze najít definitivní výsledky Sčítání lidu, domů a bytů 2011 v jednotlivých obcích ČR?15560 přístupů
24Kdo přiděluje rodné číslo (RČ)? 15541 přístupů
25Co znamená zkratka HDP, co vyjadřuje a jaká je jeho hodnota?15511 přístupů
26Kde na vašem serveru najdu výkazy pro elektronický sběr dat?15256 přístupů
27Zajímalo by mě, zda je někde vymezen pojem "spotřební zboží" anebo zda existuje nějaká jeho kategorizace.15216 přístupů
28Existuje nějaký seznam firem (databáze firem)?15182 přístupů
29Kde naleznu vzdělanostní strukturu obyvatelstva ČR?15181 přístupů
30Co je to inflace, jak se zjišťuje a jaká je její míra? 15091 přístupů
31Kde najdu informace o mzdách (průměrné mzdy v odvětvích, mzdová diferenciace)?14942 přístupů
32Kde mohu najít informace o hospodaření malých firem v ČR?14888 přístupů
33Kde najdu informace o obyvatelstvu ČR (o porodnosti, úmrtnosti, počtu sňatků, rozvodů atp.)? 14684 přístupů
34Kde najdu kódy CPV?14618 přístupů
35Jak se měří nezaměstnanost? Co znamená zkratka VŠPS? 14545 přístupů
36Kde mohu najít průměrné ceny pohonných hmot v jednotlivých měsících tohoto roku?14533 přístupů
37Kde najdu údaje o nezaměstnanosti v ČR? Zajímá mě hlavně struktura nezaměstnanosti podle věkových skupin v ČR.14485 přístupů
38Kolik domácností v ČR je napojeno na internet?14481 přístupů
39Kde najdu demografická data zemí EU (porodnost, úmrtnost, populační vývoj)?14475 přístupů
40Kde bych našel seznam 205 obcí s rozšířenou působností?14411 přístupů
41Kde lze získat číselníky a klasifikace?14376 přístupů
42Kde lze najít prognózu o tom, jak se bude vyvíjet počet obyvatel v naší republice v následujících letech, nejlépe rozdělenou dle jednotlivých věkových kategorií?14373 přístupů
43Kde najdu definice statistických ukazatelů?14304 přístupů
44Co je to databáze Registr ekonomických subjektů? 14128 přístupů
45Kde najdu výsledky Sčítání lidu, domů a bytů?14054 přístupů
46Kde můžu zjistit informace o vývoji zahraničních investic do České republiky?14049 přístupů
47Co je to Intrastat a kde o něm mohu najít více informací?13895 přístupů
48Kde mohu na vašich stránkách najít čisté měsíční výdaje domácností, například výdaje za elektřinu a plyn?13866 přístupů
49Jak lze získat výběr z databáze Registr ekonomických subjektů (RES)?13833 přístupů
50Kde najdu na vašich stránkách klasifikaci produkce SKP, případně další klasifikace?13826 přístupů
51Kde mohu najít informace o dovozu a vývozu?13795 přístupů
52Jak se správně píše název ulice NA PADESÁTÉM v adrese ČSÚ, s malým nebo velkým "P"?13755 přístupů
53Kde najdu informace o výši bankovních vkladů obyvatel ČR?13729 přístupů
54Kde mohu získat potvrzení o aktuální míře inflace?13695 přístupů
55I když jsou data na vašem webu aktualizována, stále vidím stará data. Proč? 13656 přístupů
56Jak lze objednat databázi Registr ekonomických subjektů (RES)? 13616 přístupů
57Kde najdu údaje o spotřebě jednotlivých druhů zboží?13488 přístupů
58Jaká je výše průměrné mzdy v Praze a jaká v ostatních krajích?13430 přístupů
59Kde naleznu ceník (sazebník)? 13395 přístupů
60Kde najdu na vašich stránkách počet obyvatel v jednotlivých částech Prahy?13306 přístupů
61Kde mohu najít informace o využití internetu, výpočetní techniky a mobilních telefonů v podnikatelském sektoru?13164 přístupů
62Chtěl bych, aby se mi po spuštění Exploreru objevily vaše stránky. Jak to mohu udělat?13093 přístupů
63Kde najdu výsledky voleb nebo referend?13064 přístupů
64Jak mám vyplnit roční statistický výkaz, jestliže se do něj mají uvádět údaje za minulý kalendářní rok, ale naše firma má stanoven hospodářský rok jinak, to znamená, že se s rokem kalendářním neshoduje a navíc ještě nebyl ukončen? 13041 přístupů
65Potřebuji najít vývoj HDP za posledních 10 let.13007 přístupů
66Kde najdu potřebné klasifikace, které jsou nutné pro úplné a správné vyplnění Žádosti zaměstnavatele o povolení získávat na volná pracovní místa zaměstnance ze zahraničí? Vyplnění těchto žádostí vyžadují úřady práce (v souladu s § 85 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti). 12811 přístupů
67Kde si lze objednat klientskou SCP schránku pro distribuci elektronických publikací?12789 přístupů
68Lze si objednat předplatné publikací (statistických informací)? 12662 přístupů
69Kde naleznu informace o obyvatelstvu v letech 1920-1948?12577 přístupů
70Kde najdu rozlohu a hustotu osídlení ČR?12297 přístupů
71Kde najdu počty cizinců žijících v ČR? 12259 přístupů
72Jak to, že má většina zaměstnanců menší mzdu než je průměrná hrubá mzda zveřejňovaná ČSÚ?12056 přístupů
73Kde najdu informace potřebné k zařazení zboží a služeb podle základní či snížené sazby DPH (pro účely zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění)?12014 přístupů
74Kde najdu informace o vyhodnocování výsledků voleb do obecních zastupitelstev v roce 2010?11960 přístupů
75Proč se liší počty obyvatel v obcích poskytované ČSÚ a Ministerstvem vnitra?11936 přístupů
76Kde bych našla aktuální číselné údaje o dovozu a vývozu vína?11726 přístupů
77Kdy vyjde Statistická ročenka ČR 2014?11609 přístupů
78Kde najdu informace ohledně výstavby nových bytů, rodinných domů atd.? Kolik se jich postavilo za posledních 5 let?11437 přístupů
79Kde najdu statistická data srovnávající životní úroveň rodin s dětmi a rodin bez dětí?11349 přístupů
80V jakém roce měla Česká republika nejvíce obyvatel?11255 přístupů
81Kde je možno nalézt základní statistická data (např. HDP, počet zaměstnaných, nezaměstnaných, míru nezaměstnanosti...) pro Karlovarský kraj v rozmezí let 1995-2008?11224 přístupů
82Kde najdu základní informace (počet obyvatel, vývoj průměrných mezd, přírůstky/úbytky obyvatelstva, rozložení věkových struktur..atd) k okresům Domažlice, Klatovy, Prachatice a Český Krumlov za období 2000-2005?11197 přístupů
83Kde najdu indexy cen bytových domů?11151 přístupů
84Z vašich stránek jsem chtěl stáhnout starší data, která jsou uložena ve formátu zip, ale bohužel se mi to nedaří. Jak mám postupovat?11151 přístupů
85Kde najdu údaje o ročních objemech poskytnutých bankovních úvěrů za celou republiku?11119 přístupů
86Jak poznám z číselníku obcí CISOB, která obec náleží k jakému okresu? (Existuje totiž mnoho obcí se shodným názvem). 10984 přístupů
87Existuje číselník, kde jsou uvedeny adresy domů v ČR v kombinaci s čísly popisnými?10457 přístupů