Časté dotazy

 

Nalezeno 87 otázek.
1Jak zjistím OKEČ resp. CZ-NACE naší firmy? Kde zjistím právní formu naší firmy či CZ-NUTS, základní územní jednotku nebo územně technickou jednotku?51269 přístupů
2Jaká je správná zkratka pro pojem "Identifikační číslo osoby" používaný v Registru ekonomických subjektů? "IČO" nebo "IČ"?  46024 přístupů
3Jaký je rozdíl mezi číslem popisným, evidenčním, orientačním, náhradním?34318 přístupů
4Kde na Vašem serveru najdu číselníky OKEČ, ZÚJ a ÚTJ?24207 přístupů
5Kdo přiděluje IČO? 23722 přístupů
6Rád bych zjistil, kolik je v České republice osob s určitým příjmením - například HENZEL.23251 přístupů
7Existuje nějaká statistika spotřeby piva/alkoholu na obyvatele jednotlivých měst? 22913 přístupů
8Kde lze zjistit IČO nějaké firmy? 22851 přístupů
9Jaká je průměrná mzda podle profesí?22695 přístupů
10Jaká byla v roce 2013 průměrná míra inflace (index spotřebitelských cen)? Kde mohu tento údaj nalézt?21575 přístupů
11Kolik obyvatel má ČR?21241 přístupů
12Kde najdu přehled nejoblíbenějších křestních jmen dětí v ČR?19575 přístupů
13Kde najdu výši průměrné mzdy v ČR?19192 přístupů
14Kde najdu měsíční vývoj cen pohonných hmot?18975 přístupů
15Kde najdu medián mzdy, proč je všude uvedena pouze průměrná mzda?18206 přístupů
16Zákon o DPH se odvolává v příloze č. 1 na Harmonizovaný systém popisu číselného označení zboží. Kde jej lze nalézt (SKP na vašich stránkách neodpovídá tomuto popisu)?17706 přístupů
17Kdo má povinnost vyplňovat statistické výkazy?16996 přístupů
18Kam se mohu obrátit se žádostí o pomoc při zatřídění ekonomické činnosti podle klasifikace OKEČ, resp. CZ-NACE nebo při zatřídění určitého zboží či služby podle klasifikace SKP?16925 přístupů
19Kde můžu zjistit základní údaje o ČR? (např. počet obyvatel, rozloha státu, průměrné mzdy, míru inflace, míru nezaměstnanosti atp.) 16497 přístupů
20Kde najdu potřebné podklady pro zařazení majetku do odpisové skupiny (pro účely zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění)? 16344 přístupů
21Kde najdu poslední statistiku kriminality, zejména násilných trestných činů, z níž by bylo patrné, jakou měrou se na jednotlivých skutcích podíleli muži, ženy, nezletilí a mladiství?15966 přístupů
22Kde je možné získat informace o prognóze vývoje inflace? 15868 přístupů
23Kdo přiděluje rodné číslo (RČ)? 15842 přístupů
24Jak lze najít definitivní výsledky Sčítání lidu, domů a bytů 2011 v jednotlivých obcích ČR?15800 přístupů
25Co znamená zkratka HDP, co vyjadřuje a jaká je jeho hodnota?15759 přístupů
26Kde na vašem serveru najdu výkazy pro elektronický sběr dat?15460 přístupů
27Zajímalo by mě, zda je někde vymezen pojem "spotřební zboží" anebo zda existuje nějaká jeho kategorizace.15460 přístupů
28Existuje nějaký seznam firem (databáze firem)?15435 přístupů
29Kde naleznu vzdělanostní strukturu obyvatelstva ČR?15389 přístupů
30Co je to inflace, jak se zjišťuje a jaká je její míra? 15303 přístupů
31Kde mohu najít informace o hospodaření malých firem v ČR?15167 přístupů
32Kde najdu informace o mzdách (průměrné mzdy v odvětvích, mzdová diferenciace)?15150 přístupů
33Kde najdu kódy CPV?14946 přístupů
34Kde najdu demografická data zemí EU (porodnost, úmrtnost, populační vývoj)?14909 přístupů
35Kde najdu informace o obyvatelstvu ČR (o porodnosti, úmrtnosti, počtu sňatků, rozvodů atp.)? 14894 přístupů
36Jak se měří nezaměstnanost? Co znamená zkratka VŠPS? 14774 přístupů
37Kde mohu najít průměrné ceny pohonných hmot v jednotlivých měsících tohoto roku?14760 přístupů
38Kde lze najít prognózu o tom, jak se bude vyvíjet počet obyvatel v naší republice v následujících letech, nejlépe rozdělenou dle jednotlivých věkových kategorií?14730 přístupů
39Kde najdu údaje o nezaměstnanosti v ČR? Zajímá mě hlavně struktura nezaměstnanosti podle věkových skupin v ČR.14720 přístupů
40Kolik domácností v ČR je napojeno na internet?14676 přístupů
41Kde bych našel seznam 205 obcí s rozšířenou působností?14609 přístupů
42Kde lze získat číselníky a klasifikace?14593 přístupů
43Kde najdu definice statistických ukazatelů?14494 přístupů
44Co je to databáze Registr ekonomických subjektů? 14353 přístupů
45Kde můžu zjistit informace o vývoji zahraničních investic do České republiky?14333 přístupů
46Kde najdu výsledky Sčítání lidu, domů a bytů?14296 přístupů
47Co je to Intrastat a kde o něm mohu najít více informací?14108 přístupů
48Kde mohu na vašich stránkách najít čisté měsíční výdaje domácností, například výdaje za elektřinu a plyn?14056 přístupů
49Jak lze získat výběr z databáze Registr ekonomických subjektů (RES)?14055 přístupů
50Kde mohu najít informace o dovozu a vývozu?14011 přístupů
51Kde najdu na vašich stránkách klasifikaci produkce SKP, případně další klasifikace?14004 přístupů
52Jak se správně píše název ulice NA PADESÁTÉM v adrese ČSÚ, s malým nebo velkým "P"?13986 přístupů
53Kde najdu informace o výši bankovních vkladů obyvatel ČR?13932 přístupů
54Kde mohu získat potvrzení o aktuální míře inflace?13897 přístupů
55I když jsou data na vašem webu aktualizována, stále vidím stará data. Proč? 13850 přístupů
56Jak lze objednat databázi Registr ekonomických subjektů (RES)? 13841 přístupů
57Kde najdu údaje o spotřebě jednotlivých druhů zboží?13696 přístupů
58Jaká je výše průměrné mzdy v Praze a jaká v ostatních krajích?13651 přístupů
59Kde naleznu ceník (sazebník)? 13640 přístupů
60Kde najdu na vašich stránkách počet obyvatel v jednotlivých částech Prahy?13513 přístupů
61Kde mohu najít informace o využití internetu, výpočetní techniky a mobilních telefonů v podnikatelském sektoru?13365 přístupů
62Kde najdu výsledky voleb nebo referend?13306 přístupů
63Chtěl bych, aby se mi po spuštění Exploreru objevily vaše stránky. Jak to mohu udělat?13302 přístupů
64Kde najdu potřebné klasifikace, které jsou nutné pro úplné a správné vyplnění Žádosti zaměstnavatele o povolení získávat na volná pracovní místa zaměstnance ze zahraničí? Vyplnění těchto žádostí vyžadují úřady práce (v souladu s § 85 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti). 13235 přístupů
65Jak mám vyplnit roční statistický výkaz, jestliže se do něj mají uvádět údaje za minulý kalendářní rok, ale naše firma má stanoven hospodářský rok jinak, to znamená, že se s rokem kalendářním neshoduje a navíc ještě nebyl ukončen? 13220 přístupů
66Potřebuji najít vývoj HDP za posledních 10 let.13218 přístupů
67Kde si lze objednat klientskou SCP schránku pro distribuci elektronických publikací?13007 přístupů
68Lze si objednat předplatné publikací (statistických informací)? 12852 přístupů
69Kde naleznu informace o obyvatelstvu v letech 1920-1948?12786 přístupů
70Kde najdu rozlohu a hustotu osídlení ČR?12506 přístupů
71Kde najdu počty cizinců žijících v ČR? 12454 přístupů
72Jak to, že má většina zaměstnanců menší mzdu než je průměrná hrubá mzda zveřejňovaná ČSÚ?12258 přístupů
73Kde najdu informace potřebné k zařazení zboží a služeb podle základní či snížené sazby DPH (pro účely zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění)?12204 přístupů
74Kde najdu informace o vyhodnocování výsledků voleb do obecních zastupitelstev v roce 2010?12169 přístupů
75Proč se liší počty obyvatel v obcích poskytované ČSÚ a Ministerstvem vnitra?12162 přístupů
76Kde bych našla aktuální číselné údaje o dovozu a vývozu vína?11931 přístupů
77Kdy vyjde Statistická ročenka ČR 2014?11827 přístupů
78Kde najdu informace ohledně výstavby nových bytů, rodinných domů atd.? Kolik se jich postavilo za posledních 5 let?11644 přístupů
79Kde najdu statistická data srovnávající životní úroveň rodin s dětmi a rodin bez dětí?11564 přístupů
80V jakém roce měla Česká republika nejvíce obyvatel?11470 přístupů
81Kde je možno nalézt základní statistická data (např. HDP, počet zaměstnaných, nezaměstnaných, míru nezaměstnanosti...) pro Karlovarský kraj v rozmezí let 1995-2008?11434 přístupů
82Kde najdu základní informace (počet obyvatel, vývoj průměrných mezd, přírůstky/úbytky obyvatelstva, rozložení věkových struktur..atd) k okresům Domažlice, Klatovy, Prachatice a Český Krumlov za období 2000-2005?11411 přístupů
83Kde najdu indexy cen bytových domů?11389 přístupů
84Z vašich stránek jsem chtěl stáhnout starší data, která jsou uložena ve formátu zip, ale bohužel se mi to nedaří. Jak mám postupovat?11377 přístupů
85Kde najdu údaje o ročních objemech poskytnutých bankovních úvěrů za celou republiku?11304 přístupů
86Jak poznám z číselníku obcí CISOB, která obec náleží k jakému okresu? (Existuje totiž mnoho obcí se shodným názvem). 11186 přístupů
87Existuje číselník, kde jsou uvedeny adresy domů v ČR v kombinaci s čísly popisnými?10691 přístupů