Časté dotazy

 

Nalezeno 87 otázek.
1Jak zjistím OKEČ resp. CZ-NACE naší firmy? Kde zjistím právní formu naší firmy či CZ-NUTS, základní územní jednotku nebo územně technickou jednotku?59622 přístupů
2Jaká je správná zkratka pro pojem "Identifikační číslo osoby" používaný v Registru ekonomických subjektů? "IČO" nebo "IČ"?  56085 přístupů
3Jaký je rozdíl mezi číslem popisným, evidenčním, orientačním, náhradním?39105 přístupů
4Jaká je průměrná mzda podle profesí?31342 přístupů
5Kdo přiděluje IČO? 28842 přístupů
6Existuje nějaká statistika spotřeby piva/alkoholu na obyvatele jednotlivých měst? 27090 přístupů
7Kde na Vašem serveru najdu číselníky OKEČ, ZÚJ a ÚTJ?25392 přístupů
8Rád bych zjistil, kolik je v České republice osob s určitým příjmením - například HENZEL.24911 přístupů
9Kde najdu měsíční vývoj cen pohonných hmot?24315 přístupů
10Kde lze zjistit IČO nějaké firmy? 23849 přístupů
11Jaká byla v roce 2017 průměrná míra inflace (index spotřebitelských cen)? Kde mohu tento údaj nalézt?22654 přístupů
12Kolik obyvatel má ČR?22365 přístupů
13Kdo má povinnost vyplňovat statistické výkazy?20946 přístupů
14Kde najdu přehled nejoblíbenějších křestních jmen dětí v ČR?20464 přístupů
15Kde najdu výši průměrné mzdy v ČR?20209 přístupů
16Kde najdu medián mzdy, proč je všude uvedena pouze průměrná mzda?19396 přístupů
17Zákon o DPH se odvolává v příloze č. 1 na Harmonizovaný systém popisu číselného označení zboží. Kde jej lze nalézt (SKP na vašich stránkách neodpovídá tomuto popisu)?19151 přístupů
18Kde najdu potřebné podklady pro zařazení majetku do odpisové skupiny (pro účely zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění)? 18997 přístupů
19Kam se mohu obrátit se žádostí o pomoc při zatřídění ekonomické činnosti podle klasifikace OKEČ, resp. CZ-NACE nebo při zatřídění určitého zboží či služby podle klasifikace SKP?18141 přístupů
20Kde najdu poslední statistiku kriminality, zejména násilných trestných činů, z níž by bylo patrné, jakou měrou se na jednotlivých skutcích podíleli muži, ženy, nezletilí a mladiství?17707 přístupů
21Kde můžu zjistit základní údaje o ČR? (např. počet obyvatel, rozloha státu, průměrné mzdy, míru inflace, míru nezaměstnanosti atp.) 17480 přístupů
22Kdo přiděluje rodné číslo (RČ)? 17039 přístupů
23Co znamená zkratka HDP, co vyjadřuje a jaká je jeho hodnota?17036 přístupů
24Kde najdu kódy CPV?16883 přístupů
25Kde mohu najít informace o hospodaření malých firem v ČR?16848 přístupů
26Kde je možné získat informace o prognóze vývoje inflace? 16810 přístupů
27Kde najdu demografická data zemí EU (porodnost, úmrtnost, populační vývoj)?16741 přístupů
28Jak lze najít definitivní výsledky Sčítání lidu, domů a bytů 2011 v jednotlivých obcích ČR?16711 přístupů
29Jak se měří nezaměstnanost? Co znamená zkratka VŠPS? 16597 přístupů
30Kde lze najít prognózu o tom, jak se bude vyvíjet počet obyvatel v naší republice v následujících letech, nejlépe rozdělenou dle jednotlivých věkových kategorií?16526 přístupů
31Existuje nějaký seznam firem (databáze firem)?16489 přístupů
32Kde můžu zjistit informace o vývoji zahraničních investic do České republiky?16416 přístupů
33Co je to inflace, jak se zjišťuje a jaká je její míra? 16391 přístupů
34Zajímalo by mě, zda je někde vymezen pojem "spotřební zboží" anebo zda existuje nějaká jeho kategorizace.16370 přístupů
35Kde na vašem serveru najdu výkazy pro elektronický sběr dat?16318 přístupů
36Kde naleznu vzdělanostní strukturu obyvatelstva ČR?16274 přístupů
37Kde najdu informace o mzdách (průměrné mzdy v odvětvích, mzdová diferenciace)?16044 přístupů
38Kde najdu potřebné klasifikace, které jsou nutné pro úplné a správné vyplnění Žádosti zaměstnavatele o povolení získávat na volná pracovní místa zaměstnance ze zahraničí? Vyplnění těchto žádostí vyžadují úřady práce (v souladu s § 85 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti). 15783 přístupů
39Kde najdu informace o obyvatelstvu ČR (o porodnosti, úmrtnosti, počtu sňatků, rozvodů atp.)? 15735 přístupů
40Kde najdu údaje o nezaměstnanosti v ČR? Zajímá mě hlavně struktura nezaměstnanosti podle věkových skupin v ČR.15699 přístupů
41Kde mohu najít průměrné ceny pohonných hmot v jednotlivých měsících tohoto roku?15671 přístupů
42Kolik domácností v ČR je napojeno na internet?15528 přístupů
43Kde bych našel seznam 205 obcí s rozšířenou působností?15431 přístupů
44Kde lze získat číselníky a klasifikace?15369 přístupů
45Kde najdu definice statistických ukazatelů?15292 přístupů
46Co je to databáze Registr ekonomických subjektů? 15205 přístupů
47Kde najdu výsledky Sčítání lidu, domů a bytů?15150 přístupů
48Jak se správně píše název ulice NA PADESÁTÉM v adrese ČSÚ, s malým nebo velkým "P"?14994 přístupů
49Jak lze získat výběr z databáze Registr ekonomických subjektů (RES)?14887 přístupů
50Co je to Intrastat a kde o něm mohu najít více informací?14886 přístupů
51Kde mohu na vašich stránkách najít čisté měsíční výdaje domácností, například výdaje za elektřinu a plyn?14881 přístupů
52Kde najdu na vašich stránkách klasifikaci produkce SKP, případně další klasifikace?14829 přístupů
53Kde mohu najít informace o dovozu a vývozu?14774 přístupů
54Kde najdu informace o výši bankovních vkladů obyvatel ČR?14747 přístupů
55I když jsou data na vašem webu aktualizována, stále vidím stará data. Proč? 14704 přístupů
56Kde mohu získat potvrzení o aktuální míře inflace?14685 přístupů
57Jak lze objednat databázi Registr ekonomických subjektů (RES)? 14652 přístupů
58Kde naleznu ceník (sazebník)? 14546 přístupů
59Kde najdu údaje o spotřebě jednotlivých druhů zboží?14526 přístupů
60Jaká je výše průměrné mzdy v Praze a jaká v ostatních krajích?14474 přístupů
61Kde najdu na vašich stránkách počet obyvatel v jednotlivých částech Prahy?14409 přístupů
62Potřebuji najít vývoj HDP za posledních 10 let.14258 přístupů
63Kde najdu výsledky voleb nebo referend?14200 přístupů
64Kde mohu najít informace o využití internetu, výpočetní techniky a mobilních telefonů v podnikatelském sektoru?14121 přístupů
65Chtěl bych, aby se mi po spuštění Exploreru objevily vaše stránky. Jak to mohu udělat?14027 přístupů
66Jak mám vyplnit roční statistický výkaz, jestliže se do něj mají uvádět údaje za minulý kalendářní rok, ale naše firma má stanoven hospodářský rok jinak, to znamená, že se s rokem kalendářním neshoduje a navíc ještě nebyl ukončen? 13956 přístupů
67Kde si lze objednat klientskou SCP schránku pro distribuci elektronických publikací?13872 přístupů
68Kde naleznu informace o obyvatelstvu v letech 1920-1948?13652 přístupů
69Lze si objednat předplatné publikací (statistických informací)? 13552 přístupů
70Kde najdu rozlohu a hustotu osídlení ČR?13364 přístupů
71Kde najdu počty cizinců žijících v ČR? 13247 přístupů
72Proč se liší počty obyvatel v obcích poskytované ČSÚ a Ministerstvem vnitra?13194 přístupů
73Kde bych našla aktuální číselné údaje o dovozu a vývozu vína?13057 přístupů
74Jak to, že má většina zaměstnanců menší mzdu než je průměrná hrubá mzda zveřejňovaná ČSÚ?13045 přístupů
75Kde najdu informace o vyhodnocování výsledků voleb do obecních zastupitelstev?13001 přístupů
76Kde najdu informace potřebné k zařazení zboží a služeb podle základní či snížené sazby DPH (pro účely zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění)?12996 přístupů
77Kdy vychází Statistická ročenka ČR?12709 přístupů
78Kde najdu statistická data srovnávající životní úroveň rodin s dětmi a rodin bez dětí?12401 přístupů
79V jakém roce měla Česká republika nejvíce obyvatel?12328 přístupů
80Kde najdu informace ohledně výstavby nových bytů, rodinných domů atd.? Kolik se jich postavilo za posledních 5 let?12320 přístupů
81Kde je možno nalézt základní statistická data (např. HDP, počet zaměstnaných, nezaměstnaných, míru nezaměstnanosti...) pro Karlovarský kraj v rozmezí let 1995-2008?12282 přístupů
82Kde najdu indexy cen bytových domů?12268 přístupů
83Kde najdu základní informace (počet obyvatel, vývoj průměrných mezd, přírůstky/úbytky obyvatelstva, rozložení věkových struktur..atd) k okresům Domažlice, Klatovy, Prachatice a Český Krumlov za období 2000-2005?12244 přístupů
84Z vašich stránek jsem chtěl stáhnout starší data, která jsou uložena ve formátu zip, ale bohužel se mi to nedaří. Jak mám postupovat?12203 přístupů
85Jak poznám z číselníku obcí CISOB, která obec náleží k jakému okresu? (Existuje totiž mnoho obcí se shodným názvem). 12033 přístupů
86Kde najdu údaje o ročních objemech poskytnutých bankovních úvěrů za celou republiku?12031 přístupů
87Existuje číselník, kde jsou uvedeny adresy domů v ČR v kombinaci s čísly popisnými?11665 přístupů