Časté dotazy

 

Nalezeno 87 otázek.
1Jak zjistím OKEČ resp. CZ-NACE naší firmy? Kde zjistím právní formu naší firmy či CZ-NUTS, základní územní jednotku nebo územně technickou jednotku?49915 přístupů
2Jaká je správná zkratka pro pojem "Identifikační číslo osoby" používaný v Registru ekonomických subjektů? "IČO" nebo "IČ"?  43167 přístupů
3Jaký je rozdíl mezi číslem popisným, evidenčním, orientačním, náhradním?33315 přístupů
4Kde na Vašem serveru najdu číselníky OKEČ, ZÚJ a ÚTJ?23971 přístupů
5Rád bych zjistil, kolik je v České republice osob s určitým příjmením - například HENZEL.22938 přístupů
6Kde lze zjistit IČO nějaké firmy? 22627 přístupů
7Kdo přiděluje IČO? 22605 přístupů
8Existuje nějaká statistika spotřeby piva/alkoholu na obyvatele jednotlivých měst? 22042 přístupů
9Jaká byla v roce 2013 průměrná míra inflace (index spotřebitelských cen)? Kde mohu tento údaj nalézt?21350 přístupů
10Kolik obyvatel má ČR?20957 přístupů
11Jaká je průměrná mzda podle profesí?20930 přístupů
12Kde najdu přehled nejoblíbenějších křestních jmen dětí v ČR?19358 přístupů
13Kde najdu výši průměrné mzdy v ČR?18967 přístupů
14Kde najdu měsíční vývoj cen pohonných hmot?17963 přístupů
15Kde najdu medián mzdy, proč je všude uvedena pouze průměrná mzda?17944 přístupů
16Zákon o DPH se odvolává v příloze č. 1 na Harmonizovaný systém popisu číselného označení zboží. Kde jej lze nalézt (SKP na vašich stránkách neodpovídá tomuto popisu)?17446 přístupů
17Kam se mohu obrátit se žádostí o pomoc při zatřídění ekonomické činnosti podle klasifikace OKEČ, resp. CZ-NACE nebo při zatřídění určitého zboží či služby podle klasifikace SKP?16669 přístupů
18Kdo má povinnost vyplňovat statistické výkazy?16404 přístupů
19Kde můžu zjistit základní údaje o ČR? (např. počet obyvatel, rozloha státu, průměrné mzdy, míru inflace, míru nezaměstnanosti atp.) 16257 přístupů
20Kde najdu potřebné podklady pro zařazení majetku do odpisové skupiny (pro účely zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění)? 16063 přístupů
21Kde najdu poslední statistiku kriminality, zejména násilných trestných činů, z níž by bylo patrné, jakou měrou se na jednotlivých skutcích podíleli muži, ženy, nezletilí a mladiství?15674 přístupů
22Kde je možné získat informace o prognóze vývoje inflace? 15661 přístupů
23Jak lze najít definitivní výsledky Sčítání lidu, domů a bytů 2011 v jednotlivých obcích ČR?15553 přístupů
24Kdo přiděluje rodné číslo (RČ)? 15534 přístupů
25Co znamená zkratka HDP, co vyjadřuje a jaká je jeho hodnota?15506 přístupů
26Kde na vašem serveru najdu výkazy pro elektronický sběr dat?15248 přístupů
27Zajímalo by mě, zda je někde vymezen pojem "spotřební zboží" anebo zda existuje nějaká jeho kategorizace.15212 přístupů
28Existuje nějaký seznam firem (databáze firem)?15178 přístupů
29Kde naleznu vzdělanostní strukturu obyvatelstva ČR?15177 přístupů
30Co je to inflace, jak se zjišťuje a jaká je její míra? 15088 přístupů
31Kde najdu informace o mzdách (průměrné mzdy v odvětvích, mzdová diferenciace)?14937 přístupů
32Kde mohu najít informace o hospodaření malých firem v ČR?14848 přístupů
33Kde najdu informace o obyvatelstvu ČR (o porodnosti, úmrtnosti, počtu sňatků, rozvodů atp.)? 14678 přístupů
34Kde najdu kódy CPV?14612 přístupů
35Jak se měří nezaměstnanost? Co znamená zkratka VŠPS? 14541 přístupů
36Kde mohu najít průměrné ceny pohonných hmot v jednotlivých měsících tohoto roku?14527 přístupů
37Kde najdu údaje o nezaměstnanosti v ČR? Zajímá mě hlavně struktura nezaměstnanosti podle věkových skupin v ČR.14480 přístupů
38Kolik domácností v ČR je napojeno na internet?14478 přístupů
39Kde najdu demografická data zemí EU (porodnost, úmrtnost, populační vývoj)?14456 přístupů
40Kde bych našel seznam 205 obcí s rozšířenou působností?14407 přístupů
41Kde lze získat číselníky a klasifikace?14371 přístupů
42Kde lze najít prognózu o tom, jak se bude vyvíjet počet obyvatel v naší republice v následujících letech, nejlépe rozdělenou dle jednotlivých věkových kategorií?14366 přístupů
43Kde najdu definice statistických ukazatelů?14298 přístupů
44Co je to databáze Registr ekonomických subjektů? 14121 přístupů
45Kde najdu výsledky Sčítání lidu, domů a bytů?14048 přístupů
46Kde můžu zjistit informace o vývoji zahraničních investic do České republiky?14039 přístupů
47Co je to Intrastat a kde o něm mohu najít více informací?13892 přístupů
48Kde mohu na vašich stránkách najít čisté měsíční výdaje domácností, například výdaje za elektřinu a plyn?13859 přístupů
49Jak lze získat výběr z databáze Registr ekonomických subjektů (RES)?13828 přístupů
50Kde najdu na vašich stránkách klasifikaci produkce SKP, případně další klasifikace?13820 přístupů
51Kde mohu najít informace o dovozu a vývozu?13790 přístupů
52Jak se správně píše název ulice NA PADESÁTÉM v adrese ČSÚ, s malým nebo velkým "P"?13749 přístupů
53Kde najdu informace o výši bankovních vkladů obyvatel ČR?13722 přístupů
54Kde mohu získat potvrzení o aktuální míře inflace?13692 přístupů
55I když jsou data na vašem webu aktualizována, stále vidím stará data. Proč? 13651 přístupů
56Jak lze objednat databázi Registr ekonomických subjektů (RES)? 13612 přístupů
57Kde najdu údaje o spotřebě jednotlivých druhů zboží?13481 přístupů
58Jaká je výše průměrné mzdy v Praze a jaká v ostatních krajích?13424 přístupů
59Kde naleznu ceník (sazebník)? 13388 přístupů
60Kde najdu na vašich stránkách počet obyvatel v jednotlivých částech Prahy?13302 přístupů
61Kde mohu najít informace o využití internetu, výpočetní techniky a mobilních telefonů v podnikatelském sektoru?13159 přístupů
62Chtěl bych, aby se mi po spuštění Exploreru objevily vaše stránky. Jak to mohu udělat?13084 přístupů
63Kde najdu výsledky voleb nebo referend?13060 přístupů
64Jak mám vyplnit roční statistický výkaz, jestliže se do něj mají uvádět údaje za minulý kalendářní rok, ale naše firma má stanoven hospodářský rok jinak, to znamená, že se s rokem kalendářním neshoduje a navíc ještě nebyl ukončen? 13038 přístupů
65Potřebuji najít vývoj HDP za posledních 10 let.12999 přístupů
66Kde najdu potřebné klasifikace, které jsou nutné pro úplné a správné vyplnění Žádosti zaměstnavatele o povolení získávat na volná pracovní místa zaměstnance ze zahraničí? Vyplnění těchto žádostí vyžadují úřady práce (v souladu s § 85 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti). 12807 přístupů
67Kde si lze objednat klientskou SCP schránku pro distribuci elektronických publikací?12782 přístupů
68Lze si objednat předplatné publikací (statistických informací)? 12658 přístupů
69Kde naleznu informace o obyvatelstvu v letech 1920-1948?12574 přístupů
70Kde najdu rozlohu a hustotu osídlení ČR?12291 přístupů
71Kde najdu počty cizinců žijících v ČR? 12257 přístupů
72Jak to, že má většina zaměstnanců menší mzdu než je průměrná hrubá mzda zveřejňovaná ČSÚ?12051 přístupů
73Kde najdu informace potřebné k zařazení zboží a služeb podle základní či snížené sazby DPH (pro účely zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění)?12007 přístupů
74Kde najdu informace o vyhodnocování výsledků voleb do obecních zastupitelstev v roce 2010?11954 přístupů
75Proč se liší počty obyvatel v obcích poskytované ČSÚ a Ministerstvem vnitra?11933 přístupů
76Kde bych našla aktuální číselné údaje o dovozu a vývozu vína?11723 přístupů
77Kdy vyjde Statistická ročenka ČR 2014?11604 přístupů
78Kde najdu informace ohledně výstavby nových bytů, rodinných domů atd.? Kolik se jich postavilo za posledních 5 let?11431 přístupů
79Kde najdu statistická data srovnávající životní úroveň rodin s dětmi a rodin bez dětí?11347 přístupů
80V jakém roce měla Česká republika nejvíce obyvatel?11250 přístupů
81Kde je možno nalézt základní statistická data (např. HDP, počet zaměstnaných, nezaměstnaných, míru nezaměstnanosti...) pro Karlovarský kraj v rozmezí let 1995-2008?11218 přístupů
82Kde najdu základní informace (počet obyvatel, vývoj průměrných mezd, přírůstky/úbytky obyvatelstva, rozložení věkových struktur..atd) k okresům Domažlice, Klatovy, Prachatice a Český Krumlov za období 2000-2005?11191 přístupů
83Kde najdu indexy cen bytových domů?11145 přístupů
84Z vašich stránek jsem chtěl stáhnout starší data, která jsou uložena ve formátu zip, ale bohužel se mi to nedaří. Jak mám postupovat?11145 přístupů
85Kde najdu údaje o ročních objemech poskytnutých bankovních úvěrů za celou republiku?11115 přístupů
86Jak poznám z číselníku obcí CISOB, která obec náleží k jakému okresu? (Existuje totiž mnoho obcí se shodným názvem). 10981 přístupů
87Existuje číselník, kde jsou uvedeny adresy domů v ČR v kombinaci s čísly popisnými?10451 přístupů