Časté dotazy

 

Nalezeno 50 otázek.
1 Jak zjistím OKEČ resp. CZ-NACE naší firmy? Kde zjistím právní formu naší firmy či CZ-NUTS, základní územní jednotku nebo územně technickou jednotku? 529 přístupů
2Jaká je správná zkratka pro pojem "Identifikační číslo osoby" používaný v Registru ekonomických subjektů? "IČO" nebo "IČ"?551 přístupů
3 Jaká je průměrná mzda podle profesí? 882 přístupů
4 Kdo přiděluje IČO? 2028 přístupů
5Existuje nějaká statistika spotřeby piva/alkoholu na obyvatele jednotlivých měst?285 přístupů
6 Kde na Vašem serveru najdu číselníky OKEČ, ZÚJ a ÚTJ? 325 přístupů
7Je možné si registrovat pension?465 přístupů
8 Jaká byla v roce 2019 průměrná míra inflace (index spotřebitelských cen)? Kde mohu tento údaj nalézt? 358 přístupů
9 Kolik obyvatel má ČR? 549 přístupů
10Kde najdu měsíční vývoj cen pohonných hmot?305 přístupů
11 Kde najdu medián mzdy, proč je všude uvedena pouze průměrná mzda? 274 přístupů
12Kdo má povinnost vyplňovat statistické výkazy?414 přístupů
13 Kde můžu zjistit základní údaje o ČR? (např. počet obyvatel, rozloha státu, průměrné mzdy, míru inflace, míru nezaměstnanosti atp.) 289 přístupů
14Jaká je spotřeba alkoholu (vína, piva a lihovin) na osobu v ČR za rok?248 přístupů
15 Kdo přiděluje rodné číslo (RČ)? 291 přístupů
16 Jak lze najít definitivní výsledky Sčítání lidu, domů a bytů 2011 v jednotlivých obcích ČR? 249 přístupů
17 Co znamená zkratka HDP, co vyjadřuje a jaká je jeho hodnota? 242 přístupů
18 Existuje nějaký seznam firem (databáze firem)? 258 přístupů
19 Zajímalo by mě, zda je někde vymezen pojem "spotřební zboží" anebo zda existuje nějaká jeho kategorizace. 193 přístupů
20 Kde najdu demografická data zemí EU (porodnost, úmrtnost, populační vývoj)? 301 přístupů
21 Kde na vašem serveru najdu výkazy pro elektronický sběr dat? 230 přístupů
22Jak často probíhá aktualizace dat za zemřelé v roce 2020 a proč dochází ke zpoždění?394 přístupů
23 Kde lze najít prognózu o tom, jak se bude vyvíjet počet obyvatel v naší republice v následujících letech, nejlépe rozdělenou dle jednotlivých věkových kategorií? 210 přístupů
24Jak se měří nezaměstnanost? Co znamená zkratka VŠPS?202 přístupů
25 Kde najdu údaje o nezaměstnanosti v ČR? Zajímá mě hlavně struktura nezaměstnanosti podle věkových skupin v ČR. 212 přístupů
26 Kolik domácností v ČR je napojeno na internet? 278 přístupů
27 Kde lze získat číselníky a klasifikace? 277 přístupů
28 Kde najdu definice statistických ukazatelů? 220 přístupů
29 Kde najdu výsledky Sčítání lidu, domů a bytů? 304 přístupů
30 Co je to Intrastat a kde o něm mohu najít více informací? 246 přístupů
31 Kde mohu najít informace o dovozu a vývozu? 193 přístupů
32 Kde mohu získat potvrzení o aktuální míře inflace? 221 přístupů
33 Kde naleznu ceník (sazebník)? 211 přístupů
34 Jaká je výše průměrné mzdy v Praze a jaká v ostatních krajích? 224 přístupů
35 Kde mohu najít informace o využití internetu, výpočetní techniky a mobilních telefonů v podnikatelském sektoru? 178 přístupů
36 Kde najdu výsledky voleb nebo referend? 184 přístupů
37 Jak mám vyplnit roční statistický výkaz, jestliže se do něj mají uvádět údaje za minulý kalendářní rok, ale naše firma má stanoven hospodářský rok jinak, to znamená, že se s rokem kalendářním neshoduje a navíc ještě nebyl ukončen? 196 přístupů
38 Kde naleznu informace o obyvatelstvu v letech 1920-1948? 237 přístupů
39 Lze si objednat předplatné publikací (statistických informací)? 179 přístupů
40Kde najdu počty cizinců žijících v ČR? 239 přístupů
41 Jak to, že má většina zaměstnanců menší mzdu než je průměrná hrubá mzda zveřejňovaná ČSÚ? 228 přístupů
42 Proč se liší počty obyvatel v obcích poskytované ČSÚ a Ministerstvem vnitra? 222 přístupů
43 Kdy vychází Statistická ročenka ČR? 217 přístupů
44 Kde najdu informace ohledně výstavby nových bytů, rodinných domů atd.? Kolik se jich postavilo za posledních 5 let? 202 přístupů
45 Kde je možno nalézt základní statistická data (např. HDP, počet zaměstnaných, nezaměstnaných, míru nezaměstnanosti...) pro Karlovarský kraj v rozmezí let 1995-2008? 189 přístupů
46 Kde najdu základní informace (počet obyvatel, vývoj průměrných mezd, přírůstky/úbytky obyvatelstva, rozložení věkových struktur..atd) k okresům Domažlice, Klatovy, Prachatice a Český Krumlov za období 2000-2005? 228 přístupů
47 Kde najdu indexy cen bytových domů? 225 přístupů
48Jak poznám z číselníku obcí CISOB, která obec náleží k jakému okresu? (Existuje totiž mnoho obcí se shodným názvem)181 přístupů
49Obracím se na Vás s prosbou o konzultaci ve věci zjištění průměrných cen ve spotřebním koši za určité období. Narazil jsem vždy na dokument, kde je uveden výčet položek ve spotřebním koši a jejich váhy, pro účely výpočtu indexu spotřebitelských cen. Je možné se však dostat ke konkrétním hodnotám, jež vycházejí z centrálně sledovaných cen a místního cenového zjišťování, popřípadě "scanner" dat,  ze kterých se dále indexy počítají?250 přístupů
50Kdy bude zveřejněna statistika nejoblíbenějších dětských jmen?362 přístupů