Časté dotazy

 

Nalezeno 53 otázek.
1Jaká byla v roce 2021 průměrná míra inflace (index spotřebitelských cen)? Kde mohu tento údaj nalézt?   1354 přístupů
2 Kde mohu získat potvrzení o aktuální míře inflace? 800 přístupů
3Kde najdu počty zemřelých podle příčin smrti?382 přístupů
4Potřebuji se zeptat na zpravodajskou povinnost, statistické výkazy a jejich vyplňování a získat informace o aplikacích DANTE WEB a Výkazy podle IČO, Registru ekonomických subjektů RES a (nebo) další informace vztahující se k výkazům ČSÚ.285 přístupů
5Kde jsou statistiky úmrtí?263 přístupů
6Jak často probíhá aktualizace dat za zemřelé a proč dochází ke zpoždění?  622 přístupů
7 Kolik obyvatel má ČR? 981 přístupů
8 Kde najdu údaje o nezaměstnanosti v ČR? Zajímá mě hlavně struktura nezaměstnanosti podle věkových skupin v ČR. 434 přístupů
9 Kdo přiděluje IČO? 3901 přístupů
10 Jaká je průměrná mzda podle profesí? 1449 přístupů
11 Kde najdu výsledky voleb nebo referend? 433 přístupů
12 Kde najdu výsledky Sčítání lidu, domů a bytů? 631 přístupů
13Kde najdu statistiku četnosti dětských jmen?   623 přístupů
14 Co znamená zkratka HDP, co vyjadřuje a jaká je jeho hodnota? 512 přístupů
15 Jaká je správná zkratka pro pojem "Identifikační číslo osoby" používaný v Registru ekonomických subjektů? "IČO" nebo "IČ"? 823 přístupů
16 Jak zjistím OKEČ resp. CZ-NACE naší firmy? Kde zjistím právní formu naší firmy či CZ-NUTS, základní územní jednotku nebo územně technickou jednotku? 854 přístupů
17Je možné si registrovat pension?666 přístupů
18Kdo má povinnost vyplňovat statistické výkazy?717 přístupů
19 Kde na Vašem serveru najdu číselníky OKEČ, ZÚJ a ÚTJ? 550 přístupů
20Kde najdu měsíční vývoj cen pohonných hmot?632 přístupů
21 Kde najdu demografická data zemí EU (porodnost, úmrtnost, populační vývoj)? 502 přístupů
22 Kde můžu zjistit základní údaje o ČR? (např. počet obyvatel, rozloha státu, průměrné mzdy, míru inflace, míru nezaměstnanosti atp.) 531 přístupů
23 Kdo přiděluje rodné číslo (RČ)? 515 přístupů
24Existuje nějaká statistika spotřeby piva/alkoholu na obyvatele jednotlivých měst?500 přístupů
25 Kolik domácností v ČR je napojeno na internet? 493 přístupů
26 Kde lze získat číselníky a klasifikace? 506 přístupů
27 Kde najdu medián mzdy, proč je všude uvedena pouze průměrná mzda? 497 přístupů
28 Existuje nějaký seznam firem (databáze firem)? 477 přístupů
29Jaká je spotřeba alkoholu (vína, piva a lihovin) na osobu v ČR za rok?462 přístupů
30 Obracím se na Vás s prosbou o konzultaci ve věci zjištění průměrných cen ve spotřebním koši za určité období. Narazil jsem vždy na dokument, kde je uveden výčet položek ve spotřebním koši a jejich váhy, pro účely výpočtu indexu spotřebitelských cen. Je možné se však dostat ke konkrétním hodnotám, jež vycházejí z centrálně sledovaných cen a místního cenového zjišťování, popřípadě "scanner" dat,  ze kterých se dále indexy počítají? 477 přístupů
31 Jak lze najít definitivní výsledky Sčítání lidu, domů a bytů 2011 v jednotlivých obcích ČR? 464 přístupů
32 Co je to Intrastat a kde o něm mohu najít více informací? 453 přístupů
33 Zajímalo by mě, zda je někde vymezen pojem "spotřební zboží" anebo zda existuje nějaká jeho kategorizace. 405 přístupů
34 Kde na vašem serveru najdu výkazy pro elektronický sběr dat? 447 přístupů
35 Kde lze najít prognózu o tom, jak se bude vyvíjet počet obyvatel v naší republice v následujících letech, nejlépe rozdělenou dle jednotlivých věkových kategorií? 397 přístupů
36Jak se měří nezaměstnanost? Co znamená zkratka VŠPS?390 přístupů
37 Kde najdu definice statistických ukazatelů? 409 přístupů
38 Kde mohu najít informace o dovozu a vývozu? 390 přístupů
39 Kde naleznu ceník (sazebník)? 415 přístupů
40 Jaká je výše průměrné mzdy v Praze a jaká v ostatních krajích? 412 přístupů
41 Kde mohu najít informace o využití internetu, výpočetní techniky a mobilních telefonů v podnikatelském sektoru? 354 přístupů
42 Jak mám vyplnit roční statistický výkaz, jestliže se do něj mají uvádět údaje za minulý kalendářní rok, ale naše firma má stanoven hospodářský rok jinak, to znamená, že se s rokem kalendářním neshoduje a navíc ještě nebyl ukončen?  399 přístupů
43 Kde naleznu informace o obyvatelstvu v letech 1920-1948? 443 přístupů
44 Lze si objednat předplatné publikací (statistických informací)? 355 přístupů
45Kde najdu počty cizinců žijících v ČR? 441 přístupů
46 Jak to, že má většina zaměstnanců menší mzdu než je průměrná hrubá mzda zveřejňovaná ČSÚ? 425 přístupů
47 Proč se liší počty obyvatel v obcích poskytované ČSÚ a Ministerstvem vnitra? 431 přístupů
48 Kdy vychází Statistická ročenka ČR? 428 přístupů
49 Kde najdu informace ohledně výstavby nových bytů, rodinných domů atd.? Kolik se jich postavilo za posledních 5 let? 393 přístupů
50 Kde je možno nalézt základní statistická data (např. HDP, počet zaměstnaných, nezaměstnaných, míru nezaměstnanosti...) pro Karlovarský kraj v rozmezí let 1995-2008? 372 přístupů
51 Kde najdu základní informace (počet obyvatel, vývoj průměrných mezd, přírůstky/úbytky obyvatelstva, rozložení věkových struktur..atd) k okresům Domažlice, Klatovy, Prachatice a Český Krumlov za období 2000-2005? 445 přístupů
52 Kde najdu indexy cen bytových domů? 436 přístupů
53Jak poznám z číselníku obcí CISOB, která obec náleží k jakému okresu? (Existuje totiž mnoho obcí se shodným názvem)397 přístupů