Časté dotazy

 

Nalezeno 87 otázek.
1Jak zjistím OKEČ resp. CZ-NACE naší firmy? Kde zjistím právní formu naší firmy či CZ-NUTS, základní územní jednotku nebo územně technickou jednotku?59678 přístupů
2Jaká je správná zkratka pro pojem "Identifikační číslo osoby" používaný v Registru ekonomických subjektů? "IČO" nebo "IČ"?  56162 přístupů
3Jaký je rozdíl mezi číslem popisným, evidenčním, orientačním, náhradním?39146 přístupů
4Jaká je průměrná mzda podle profesí?31414 přístupů
5Kdo přiděluje IČO? 28867 přístupů
6Existuje nějaká statistika spotřeby piva/alkoholu na obyvatele jednotlivých měst? 27117 přístupů
7Kde na Vašem serveru najdu číselníky OKEČ, ZÚJ a ÚTJ?25395 přístupů
8Rád bych zjistil, kolik je v České republice osob s určitým příjmením - například HENZEL.24929 přístupů
9Kde najdu měsíční vývoj cen pohonných hmot?24335 přístupů
10Kde lze zjistit IČO nějaké firmy? 23853 přístupů
11Jaká byla v roce 2017 průměrná míra inflace (index spotřebitelských cen)? Kde mohu tento údaj nalézt?22659 přístupů
12Kolik obyvatel má ČR?22372 přístupů
13Kdo má povinnost vyplňovat statistické výkazy?20991 přístupů
14Kde najdu přehled nejoblíbenějších křestních jmen dětí v ČR?20467 přístupů
15Kde najdu výši průměrné mzdy v ČR?20216 přístupů
16Kde najdu medián mzdy, proč je všude uvedena pouze průměrná mzda?19399 přístupů
17Zákon o DPH se odvolává v příloze č. 1 na Harmonizovaný systém popisu číselného označení zboží. Kde jej lze nalézt (SKP na vašich stránkách neodpovídá tomuto popisu)?19158 přístupů
18Kde najdu potřebné podklady pro zařazení majetku do odpisové skupiny (pro účely zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění)? 19028 přístupů
19Kam se mohu obrátit se žádostí o pomoc při zatřídění ekonomické činnosti podle klasifikace OKEČ, resp. CZ-NACE nebo při zatřídění určitého zboží či služby podle klasifikace SKP?18142 přístupů
20Kde najdu poslední statistiku kriminality, zejména násilných trestných činů, z níž by bylo patrné, jakou měrou se na jednotlivých skutcích podíleli muži, ženy, nezletilí a mladiství?17716 přístupů
21Kde můžu zjistit základní údaje o ČR? (např. počet obyvatel, rozloha státu, průměrné mzdy, míru inflace, míru nezaměstnanosti atp.) 17483 přístupů
22Co znamená zkratka HDP, co vyjadřuje a jaká je jeho hodnota?17046 přístupů
23Kdo přiděluje rodné číslo (RČ)? 17044 přístupů
24Kde najdu kódy CPV?16907 přístupů
25Kde mohu najít informace o hospodaření malých firem v ČR?16853 přístupů
26Kde je možné získat informace o prognóze vývoje inflace? 16812 přístupů
27Kde najdu demografická data zemí EU (porodnost, úmrtnost, populační vývoj)?16746 přístupů
28Jak lze najít definitivní výsledky Sčítání lidu, domů a bytů 2011 v jednotlivých obcích ČR?16713 přístupů
29Jak se měří nezaměstnanost? Co znamená zkratka VŠPS? 16607 přístupů
30Kde lze najít prognózu o tom, jak se bude vyvíjet počet obyvatel v naší republice v následujících letech, nejlépe rozdělenou dle jednotlivých věkových kategorií?16537 přístupů
31Existuje nějaký seznam firem (databáze firem)?16492 přístupů
32Kde můžu zjistit informace o vývoji zahraničních investic do České republiky?16433 přístupů
33Co je to inflace, jak se zjišťuje a jaká je její míra? 16395 přístupů
34Zajímalo by mě, zda je někde vymezen pojem "spotřební zboží" anebo zda existuje nějaká jeho kategorizace.16371 přístupů
35Kde na vašem serveru najdu výkazy pro elektronický sběr dat?16326 přístupů
36Kde naleznu vzdělanostní strukturu obyvatelstva ČR?16277 přístupů
37Kde najdu informace o mzdách (průměrné mzdy v odvětvích, mzdová diferenciace)?16049 přístupů
38Kde najdu potřebné klasifikace, které jsou nutné pro úplné a správné vyplnění Žádosti zaměstnavatele o povolení získávat na volná pracovní místa zaměstnance ze zahraničí? Vyplnění těchto žádostí vyžadují úřady práce (v souladu s § 85 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti). 15796 přístupů
39Kde najdu informace o obyvatelstvu ČR (o porodnosti, úmrtnosti, počtu sňatků, rozvodů atp.)? 15740 přístupů
40Kde najdu údaje o nezaměstnanosti v ČR? Zajímá mě hlavně struktura nezaměstnanosti podle věkových skupin v ČR.15702 přístupů
41Kde mohu najít průměrné ceny pohonných hmot v jednotlivých měsících tohoto roku?15672 přístupů
42Kolik domácností v ČR je napojeno na internet?15531 přístupů
43Kde bych našel seznam 205 obcí s rozšířenou působností?15435 přístupů
44Kde lze získat číselníky a klasifikace?15371 přístupů
45Kde najdu definice statistických ukazatelů?15296 přístupů
46Co je to databáze Registr ekonomických subjektů? 15208 přístupů
47Kde najdu výsledky Sčítání lidu, domů a bytů?15155 přístupů
48Jak se správně píše název ulice NA PADESÁTÉM v adrese ČSÚ, s malým nebo velkým "P"?14996 přístupů
49Jak lze získat výběr z databáze Registr ekonomických subjektů (RES)?14890 přístupů
50Co je to Intrastat a kde o něm mohu najít více informací?14888 přístupů
51Kde mohu na vašich stránkách najít čisté měsíční výdaje domácností, například výdaje za elektřinu a plyn?14882 přístupů
52Kde najdu na vašich stránkách klasifikaci produkce SKP, případně další klasifikace?14834 přístupů
53Kde mohu najít informace o dovozu a vývozu?14776 přístupů
54Kde najdu informace o výši bankovních vkladů obyvatel ČR?14750 přístupů
55I když jsou data na vašem webu aktualizována, stále vidím stará data. Proč? 14708 přístupů
56Kde mohu získat potvrzení o aktuální míře inflace?14690 přístupů
57Jak lze objednat databázi Registr ekonomických subjektů (RES)? 14654 přístupů
58Kde naleznu ceník (sazebník)? 14547 přístupů
59Kde najdu údaje o spotřebě jednotlivých druhů zboží?14528 přístupů
60Jaká je výše průměrné mzdy v Praze a jaká v ostatních krajích?14477 přístupů
61Kde najdu na vašich stránkách počet obyvatel v jednotlivých částech Prahy?14411 přístupů
62Potřebuji najít vývoj HDP za posledních 10 let.14263 přístupů
63Kde najdu výsledky voleb nebo referend?14202 přístupů
64Kde mohu najít informace o využití internetu, výpočetní techniky a mobilních telefonů v podnikatelském sektoru?14127 přístupů
65Chtěl bych, aby se mi po spuštění Exploreru objevily vaše stránky. Jak to mohu udělat?14031 přístupů
66Jak mám vyplnit roční statistický výkaz, jestliže se do něj mají uvádět údaje za minulý kalendářní rok, ale naše firma má stanoven hospodářský rok jinak, to znamená, že se s rokem kalendářním neshoduje a navíc ještě nebyl ukončen? 13960 přístupů
67Kde si lze objednat klientskou SCP schránku pro distribuci elektronických publikací?13875 přístupů
68Kde naleznu informace o obyvatelstvu v letech 1920-1948?13658 přístupů
69Lze si objednat předplatné publikací (statistických informací)? 13554 přístupů
70Kde najdu rozlohu a hustotu osídlení ČR?13365 přístupů
71Kde najdu počty cizinců žijících v ČR? 13250 přístupů
72Proč se liší počty obyvatel v obcích poskytované ČSÚ a Ministerstvem vnitra?13197 přístupů
73Kde bych našla aktuální číselné údaje o dovozu a vývozu vína?13061 přístupů
74Jak to, že má většina zaměstnanců menší mzdu než je průměrná hrubá mzda zveřejňovaná ČSÚ?13047 přístupů
75Kde najdu informace o vyhodnocování výsledků voleb do obecních zastupitelstev?13002 přístupů
76Kde najdu informace potřebné k zařazení zboží a služeb podle základní či snížené sazby DPH (pro účely zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění)?12999 přístupů
77Kdy vychází Statistická ročenka ČR?12711 přístupů
78Kde najdu statistická data srovnávající životní úroveň rodin s dětmi a rodin bez dětí?12403 přístupů
79V jakém roce měla Česká republika nejvíce obyvatel?12331 přístupů
80Kde najdu informace ohledně výstavby nových bytů, rodinných domů atd.? Kolik se jich postavilo za posledních 5 let?12325 přístupů
81Kde je možno nalézt základní statistická data (např. HDP, počet zaměstnaných, nezaměstnaných, míru nezaměstnanosti...) pro Karlovarský kraj v rozmezí let 1995-2008?12284 přístupů
82Kde najdu indexy cen bytových domů?12270 přístupů
83Kde najdu základní informace (počet obyvatel, vývoj průměrných mezd, přírůstky/úbytky obyvatelstva, rozložení věkových struktur..atd) k okresům Domažlice, Klatovy, Prachatice a Český Krumlov za období 2000-2005?12246 přístupů
84Z vašich stránek jsem chtěl stáhnout starší data, která jsou uložena ve formátu zip, ale bohužel se mi to nedaří. Jak mám postupovat?12204 přístupů
85Jak poznám z číselníku obcí CISOB, která obec náleží k jakému okresu? (Existuje totiž mnoho obcí se shodným názvem). 12035 přístupů
86Kde najdu údaje o ročních objemech poskytnutých bankovních úvěrů za celou republiku?12034 přístupů
87Existuje číselník, kde jsou uvedeny adresy domů v ČR v kombinaci s čísly popisnými?11669 přístupů