Časté dotazy

 

Nalezeno 87 otázek.
1Jak zjistím OKEČ resp. CZ-NACE naší firmy? Kde zjistím právní formu naší firmy či CZ-NUTS, základní územní jednotku nebo územně technickou jednotku?49545 přístupů
2Jaká je správná zkratka pro pojem "Identifikační číslo osoby" používaný v Registru ekonomických subjektů? "IČO" nebo "IČ"?  42447 přístupů
3Jaký je rozdíl mezi číslem popisným, evidenčním, orientačním, náhradním?33037 přístupů
4Kde na Vašem serveru najdu číselníky OKEČ, ZÚJ a ÚTJ?23921 přístupů
5Rád bych zjistil, kolik je v České republice osob s určitým příjmením - například HENZEL.22872 přístupů
6Kde lze zjistit IČO nějaké firmy? 22568 přístupů
7Kdo přiděluje IČO? 22318 přístupů
8Existuje nějaká statistika spotřeby piva/alkoholu na obyvatele jednotlivých měst? 21823 přístupů
9Jaká byla v roce 2013 průměrná míra inflace (index spotřebitelských cen)? Kde mohu tento údaj nalézt?21305 přístupů
10Kolik obyvatel má ČR?20897 přístupů
11Jaká je průměrná mzda podle profesí?20518 přístupů
12Kde najdu přehled nejoblíbenějších křestních jmen dětí v ČR?19309 přístupů
13Kde najdu výši průměrné mzdy v ČR?18913 přístupů
14Kde najdu medián mzdy, proč je všude uvedena pouze průměrná mzda?17884 přístupů
15Kde najdu měsíční vývoj cen pohonných hmot?17620 přístupů
16Zákon o DPH se odvolává v příloze č. 1 na Harmonizovaný systém popisu číselného označení zboží. Kde jej lze nalézt (SKP na vašich stránkách neodpovídá tomuto popisu)?17385 přístupů
17Kam se mohu obrátit se žádostí o pomoc při zatřídění ekonomické činnosti podle klasifikace OKEČ, resp. CZ-NACE nebo při zatřídění určitého zboží či služby podle klasifikace SKP?16604 přístupů
18Kde můžu zjistit základní údaje o ČR? (např. počet obyvatel, rozloha státu, průměrné mzdy, míru inflace, míru nezaměstnanosti atp.) 16215 přístupů
19Kdo má povinnost vyplňovat statistické výkazy?16209 přístupů
20Kde najdu potřebné podklady pro zařazení majetku do odpisové skupiny (pro účely zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění)? 15995 přístupů
21Kde je možné získat informace o prognóze vývoje inflace? 15626 přístupů
22Kde najdu poslední statistiku kriminality, zejména násilných trestných činů, z níž by bylo patrné, jakou měrou se na jednotlivých skutcích podíleli muži, ženy, nezletilí a mladiství?15597 přístupů
23Jak lze najít definitivní výsledky Sčítání lidu, domů a bytů 2011 v jednotlivých obcích ČR?15510 přístupů
24Kdo přiděluje rodné číslo (RČ)? 15466 přístupů
25Co znamená zkratka HDP, co vyjadřuje a jaká je jeho hodnota?15443 přístupů
26Kde na vašem serveru najdu výkazy pro elektronický sběr dat?15205 přístupů
27Zajímalo by mě, zda je někde vymezen pojem "spotřební zboží" anebo zda existuje nějaká jeho kategorizace.15169 přístupů
28Kde naleznu vzdělanostní strukturu obyvatelstva ČR?15140 přístupů
29Existuje nějaký seznam firem (databáze firem)?15125 přístupů
30Co je to inflace, jak se zjišťuje a jaká je její míra? 15053 přístupů
31Kde najdu informace o mzdách (průměrné mzdy v odvětvích, mzdová diferenciace)?14899 přístupů
32Kde mohu najít informace o hospodaření malých firem v ČR?14771 přístupů
33Kde najdu informace o obyvatelstvu ČR (o porodnosti, úmrtnosti, počtu sňatků, rozvodů atp.)? 14641 přístupů
34Kde najdu kódy CPV?14515 přístupů
35Jak se měří nezaměstnanost? Co znamená zkratka VŠPS? 14494 přístupů
36Kde mohu najít průměrné ceny pohonných hmot v jednotlivých měsících tohoto roku?14493 přístupů
37Kde najdu údaje o nezaměstnanosti v ČR? Zajímá mě hlavně struktura nezaměstnanosti podle věkových skupin v ČR.14436 přístupů
38Kolik domácností v ČR je napojeno na internet?14434 přístupů
39Kde bych našel seznam 205 obcí s rozšířenou působností?14366 přístupů
40Kde lze získat číselníky a klasifikace?14325 přístupů
41Kde najdu demografická data zemí EU (porodnost, úmrtnost, populační vývoj)?14321 přístupů
42Kde najdu definice statistických ukazatelů?14266 přístupů
43Kde lze najít prognózu o tom, jak se bude vyvíjet počet obyvatel v naší republice v následujících letech, nejlépe rozdělenou dle jednotlivých věkových kategorií?14242 přístupů
44Co je to databáze Registr ekonomických subjektů? 14073 přístupů
45Kde najdu výsledky Sčítání lidu, domů a bytů?13998 přístupů
46Kde můžu zjistit informace o vývoji zahraničních investic do České republiky?13942 přístupů
47Co je to Intrastat a kde o něm mohu najít více informací?13852 přístupů
48Kde mohu na vašich stránkách najít čisté měsíční výdaje domácností, například výdaje za elektřinu a plyn?13817 přístupů
49Kde najdu na vašich stránkách klasifikaci produkce SKP, případně další klasifikace?13788 přístupů
50Jak lze získat výběr z databáze Registr ekonomických subjektů (RES)?13785 přístupů
51Kde mohu najít informace o dovozu a vývozu?13754 přístupů
52Jak se správně píše název ulice NA PADESÁTÉM v adrese ČSÚ, s malým nebo velkým "P"?13707 přístupů
53Kde najdu informace o výši bankovních vkladů obyvatel ČR?13673 přístupů
54Kde mohu získat potvrzení o aktuální míře inflace?13648 přístupů
55I když jsou data na vašem webu aktualizována, stále vidím stará data. Proč? 13606 přístupů
56Jak lze objednat databázi Registr ekonomických subjektů (RES)? 13575 přístupů
57Kde najdu údaje o spotřebě jednotlivých druhů zboží?13447 přístupů
58Jaká je výše průměrné mzdy v Praze a jaká v ostatních krajích?13393 přístupů
59Kde naleznu ceník (sazebník)? 13345 přístupů
60Kde najdu na vašich stránkách počet obyvatel v jednotlivých částech Prahy?13269 přístupů
61Kde mohu najít informace o využití internetu, výpočetní techniky a mobilních telefonů v podnikatelském sektoru?13121 přístupů
62Chtěl bych, aby se mi po spuštění Exploreru objevily vaše stránky. Jak to mohu udělat?13058 přístupů
63Kde najdu výsledky voleb nebo referend?13028 přístupů
64Jak mám vyplnit roční statistický výkaz, jestliže se do něj mají uvádět údaje za minulý kalendářní rok, ale naše firma má stanoven hospodářský rok jinak, to znamená, že se s rokem kalendářním neshoduje a navíc ještě nebyl ukončen? 13004 přístupů
65Potřebuji najít vývoj HDP za posledních 10 let.12965 přístupů
66Kde si lze objednat klientskou SCP schránku pro distribuci elektronických publikací?12742 přístupů
67Kde najdu potřebné klasifikace, které jsou nutné pro úplné a správné vyplnění Žádosti zaměstnavatele o povolení získávat na volná pracovní místa zaměstnance ze zahraničí? Vyplnění těchto žádostí vyžadují úřady práce (v souladu s § 85 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti). 12679 přístupů
68Lze si objednat předplatné publikací (statistických informací)? 12623 přístupů
69Kde naleznu informace o obyvatelstvu v letech 1920-1948?12530 přístupů
70Kde najdu rozlohu a hustotu osídlení ČR?12255 přístupů
71Kde najdu počty cizinců žijících v ČR? 12222 přístupů
72Jak to, že má většina zaměstnanců menší mzdu než je průměrná hrubá mzda zveřejňovaná ČSÚ?12013 přístupů
73Kde najdu informace potřebné k zařazení zboží a služeb podle základní či snížené sazby DPH (pro účely zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění)?11958 přístupů
74Kde najdu informace o vyhodnocování výsledků voleb do obecních zastupitelstev v roce 2010?11919 přístupů
75Proč se liší počty obyvatel v obcích poskytované ČSÚ a Ministerstvem vnitra?11893 přístupů
76Kde bych našla aktuální číselné údaje o dovozu a vývozu vína?11677 přístupů
77Kdy vyjde Statistická ročenka ČR 2014?11565 přístupů
78Kde najdu informace ohledně výstavby nových bytů, rodinných domů atd.? Kolik se jich postavilo za posledních 5 let?11390 přístupů
79Kde najdu statistická data srovnávající životní úroveň rodin s dětmi a rodin bez dětí?11301 přístupů
80V jakém roce měla Česká republika nejvíce obyvatel?11204 přístupů
81Kde je možno nalézt základní statistická data (např. HDP, počet zaměstnaných, nezaměstnaných, míru nezaměstnanosti...) pro Karlovarský kraj v rozmezí let 1995-2008?11180 přístupů
82Kde najdu základní informace (počet obyvatel, vývoj průměrných mezd, přírůstky/úbytky obyvatelstva, rozložení věkových struktur..atd) k okresům Domažlice, Klatovy, Prachatice a Český Krumlov za období 2000-2005?11156 přístupů
83Kde najdu indexy cen bytových domů?11112 přístupů
84Z vašich stránek jsem chtěl stáhnout starší data, která jsou uložena ve formátu zip, ale bohužel se mi to nedaří. Jak mám postupovat?11104 přístupů
85Kde najdu údaje o ročních objemech poskytnutých bankovních úvěrů za celou republiku?11083 přístupů
86Jak poznám z číselníku obcí CISOB, která obec náleží k jakému okresu? (Existuje totiž mnoho obcí se shodným názvem). 10940 přístupů
87Existuje číselník, kde jsou uvedeny adresy domů v ČR v kombinaci s čísly popisnými?10409 přístupů