Časté dotazy

 

Nalezeno 87 otázek.
1Jak zjistím OKEČ resp. CZ-NACE naší firmy? Kde zjistím právní formu naší firmy či CZ-NUTS, základní územní jednotku nebo územně technickou jednotku?54666 přístupů
2Jaká je správná zkratka pro pojem "Identifikační číslo osoby" používaný v Registru ekonomických subjektů? "IČO" nebo "IČ"?  49784 přístupů
3Jaký je rozdíl mezi číslem popisným, evidenčním, orientačním, náhradním?36036 přístupů
4Jaká je průměrná mzda podle profesí?26144 přístupů
5Kdo přiděluje IČO? 25727 přístupů
6Kde na Vašem serveru najdu číselníky OKEČ, ZÚJ a ÚTJ?24762 přístupů
7Existuje nějaká statistika spotřeby piva/alkoholu na obyvatele jednotlivých měst? 24741 přístupů
8Rád bych zjistil, kolik je v České republice osob s určitým příjmením - například HENZEL.23835 přístupů
9Kde lze zjistit IČO nějaké firmy? 23347 přístupů
10Jaká byla v roce 2017 průměrná míra inflace (index spotřebitelských cen)? Kde mohu tento údaj nalézt?22073 přístupů
11Kolik obyvatel má ČR?21771 přístupů
12Kde najdu měsíční vývoj cen pohonných hmot?21006 přístupů
13Kde najdu přehled nejoblíbenějších křestních jmen dětí v ČR?20003 přístupů
14Kde najdu výši průměrné mzdy v ČR?19694 přístupů
15Kde najdu medián mzdy, proč je všude uvedena pouze průměrná mzda?18761 přístupů
16Kdo má povinnost vyplňovat statistické výkazy?18416 přístupů
17Zákon o DPH se odvolává v příloze č. 1 na Harmonizovaný systém popisu číselného označení zboží. Kde jej lze nalézt (SKP na vašich stránkách neodpovídá tomuto popisu)?18327 přístupů
18Kam se mohu obrátit se žádostí o pomoc při zatřídění ekonomické činnosti podle klasifikace OKEČ, resp. CZ-NACE nebo při zatřídění určitého zboží či služby podle klasifikace SKP?17432 přístupů
19Kde najdu potřebné podklady pro zařazení majetku do odpisové skupiny (pro účely zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění)? 17119 přístupů
20Kde můžu zjistit základní údaje o ČR? (např. počet obyvatel, rozloha státu, průměrné mzdy, míru inflace, míru nezaměstnanosti atp.) 16960 přístupů
21Kde najdu poslední statistiku kriminality, zejména násilných trestných činů, z níž by bylo patrné, jakou měrou se na jednotlivých skutcích podíleli muži, ženy, nezletilí a mladiství?16715 přístupů
22Kdo přiděluje rodné číslo (RČ)? 16375 přístupů
23Kde je možné získat informace o prognóze vývoje inflace? 16338 přístupů
24Jak lze najít definitivní výsledky Sčítání lidu, domů a bytů 2011 v jednotlivých obcích ČR?16305 přístupů
25Co znamená zkratka HDP, co vyjadřuje a jaká je jeho hodnota?16250 přístupů
26Existuje nějaký seznam firem (databáze firem)?15936 přístupů
27Zajímalo by mě, zda je někde vymezen pojem "spotřební zboží" anebo zda existuje nějaká jeho kategorizace.15920 přístupů
28Kde na vašem serveru najdu výkazy pro elektronický sběr dat?15880 přístupů
29Kde naleznu vzdělanostní strukturu obyvatelstva ČR?15871 přístupů
30Kde najdu demografická data zemí EU (porodnost, úmrtnost, populační vývoj)?15850 přístupů
31Kde mohu najít informace o hospodaření malých firem v ČR?15824 přístupů
32Co je to inflace, jak se zjišťuje a jaká je její míra? 15811 přístupů
33Kde najdu informace o mzdách (průměrné mzdy v odvětvích, mzdová diferenciace)?15579 přístupů
34Kde najdu kódy CPV?15562 přístupů
35Kde lze najít prognózu o tom, jak se bude vyvíjet počet obyvatel v naší republice v následujících letech, nejlépe rozdělenou dle jednotlivých věkových kategorií?15519 přístupů
36Jak se měří nezaměstnanost? Co znamená zkratka VŠPS? 15374 přístupů
37Kde najdu informace o obyvatelstvu ČR (o porodnosti, úmrtnosti, počtu sňatků, rozvodů atp.)? 15358 přístupů
38Kde mohu najít průměrné ceny pohonných hmot v jednotlivých měsících tohoto roku?15207 přístupů
39Kde najdu údaje o nezaměstnanosti v ČR? Zajímá mě hlavně struktura nezaměstnanosti podle věkových skupin v ČR.15201 přístupů
40Kde můžu zjistit informace o vývoji zahraničních investic do České republiky?15085 přístupů
41Kolik domácností v ČR je napojeno na internet?15074 přístupů
42Kde bych našel seznam 205 obcí s rozšířenou působností?15018 přístupů
43Kde lze získat číselníky a klasifikace?14990 přístupů
44Kde najdu definice statistických ukazatelů?14927 přístupů
45Co je to databáze Registr ekonomických subjektů? 14782 přístupů
46Kde najdu výsledky Sčítání lidu, domů a bytů?14721 přístupů
47Jak lze získat výběr z databáze Registr ekonomických subjektů (RES)?14534 přístupů
48Co je to Intrastat a kde o něm mohu najít více informací?14496 přístupů
49Kde mohu na vašich stránkách najít čisté měsíční výdaje domácností, například výdaje za elektřinu a plyn?14484 přístupů
50Jak se správně píše název ulice NA PADESÁTÉM v adrese ČSÚ, s malým nebo velkým "P"?14470 přístupů
51Kde mohu najít informace o dovozu a vývozu?14442 přístupů
52Kde najdu na vašich stránkách klasifikaci produkce SKP, případně další klasifikace?14376 přístupů
53Kde najdu informace o výši bankovních vkladů obyvatel ČR?14364 přístupů
54Kde mohu získat potvrzení o aktuální míře inflace?14318 přístupů
55I když jsou data na vašem webu aktualizována, stále vidím stará data. Proč? 14301 přístupů
56Jak lze objednat databázi Registr ekonomických subjektů (RES)? 14277 přístupů
57Kde najdu potřebné klasifikace, které jsou nutné pro úplné a správné vyplnění Žádosti zaměstnavatele o povolení získávat na volná pracovní místa zaměstnance ze zahraničí? Vyplnění těchto žádostí vyžadují úřady práce (v souladu s § 85 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti). 14268 přístupů
58Kde naleznu ceník (sazebník)? 14119 přístupů
59Kde najdu údaje o spotřebě jednotlivých druhů zboží?14114 přístupů
60Jaká je výše průměrné mzdy v Praze a jaká v ostatních krajích?14098 přístupů
61Kde najdu na vašich stránkách počet obyvatel v jednotlivých částech Prahy?14024 přístupů
62Kde mohu najít informace o využití internetu, výpočetní techniky a mobilních telefonů v podnikatelském sektoru?13824 přístupů
63Kde najdu výsledky voleb nebo referend?13778 přístupů
64Chtěl bych, aby se mi po spuštění Exploreru objevily vaše stránky. Jak to mohu udělat?13733 přístupů
65Potřebuji najít vývoj HDP za posledních 10 let.13695 přístupů
66Jak mám vyplnit roční statistický výkaz, jestliže se do něj mají uvádět údaje za minulý kalendářní rok, ale naše firma má stanoven hospodářský rok jinak, to znamená, že se s rokem kalendářním neshoduje a navíc ještě nebyl ukončen? 13649 přístupů
67Kde si lze objednat klientskou SCP schránku pro distribuci elektronických publikací?13480 přístupů
68Kde naleznu informace o obyvatelstvu v letech 1920-1948?13237 přístupů
69Lze si objednat předplatné publikací (statistických informací)? 13225 přístupů
70Kde najdu rozlohu a hustotu osídlení ČR?12963 přístupů
71Kde najdu počty cizinců žijících v ČR? 12834 přístupů
72Jak to, že má většina zaměstnanců menší mzdu než je průměrná hrubá mzda zveřejňovaná ČSÚ?12643 přístupů
73Proč se liší počty obyvatel v obcích poskytované ČSÚ a Ministerstvem vnitra?12630 přístupů
74Kde najdu informace potřebné k zařazení zboží a služeb podle základní či snížené sazby DPH (pro účely zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění)?12619 přístupů
75Kde najdu informace o vyhodnocování výsledků voleb do obecních zastupitelstev?12594 přístupů
76Kde bych našla aktuální číselné údaje o dovozu a vývozu vína?12403 přístupů
77Kdy vychází Statistická ročenka ČR?12278 přístupů
78Kde najdu informace ohledně výstavby nových bytů, rodinných domů atd.? Kolik se jich postavilo za posledních 5 let?12015 přístupů
79Kde najdu statistická data srovnávající životní úroveň rodin s dětmi a rodin bez dětí?12001 přístupů
80V jakém roce měla Česká republika nejvíce obyvatel?11907 přístupů
81Kde je možno nalézt základní statistická data (např. HDP, počet zaměstnaných, nezaměstnaných, míru nezaměstnanosti...) pro Karlovarský kraj v rozmezí let 1995-2008?11904 přístupů
82Z vašich stránek jsem chtěl stáhnout starší data, která jsou uložena ve formátu zip, ale bohužel se mi to nedaří. Jak mám postupovat?11848 přístupů
83Kde najdu základní informace (počet obyvatel, vývoj průměrných mezd, přírůstky/úbytky obyvatelstva, rozložení věkových struktur..atd) k okresům Domažlice, Klatovy, Prachatice a Český Krumlov za období 2000-2005?11837 přístupů
84Kde najdu indexy cen bytových domů?11822 přístupů
85Kde najdu údaje o ročních objemech poskytnutých bankovních úvěrů za celou republiku?11674 přístupů
86Jak poznám z číselníku obcí CISOB, která obec náleží k jakému okresu? (Existuje totiž mnoho obcí se shodným názvem). 11602 přístupů
87Existuje číselník, kde jsou uvedeny adresy domů v ČR v kombinaci s čísly popisnými?11134 přístupů