Časté dotazy

 

Nalezeno 87 otázek.
1Jak zjistím OKEČ resp. CZ-NACE naší firmy? Kde zjistím právní formu naší firmy či CZ-NUTS, základní územní jednotku nebo územně technickou jednotku?55710 přístupů
2Jaká je správná zkratka pro pojem "Identifikační číslo osoby" používaný v Registru ekonomických subjektů? "IČO" nebo "IČ"?  50870 přístupů
3Jaký je rozdíl mezi číslem popisným, evidenčním, orientačním, náhradním?36607 přístupů
4Jaká je průměrná mzda podle profesí?27219 přístupů
5Kdo přiděluje IČO? 26330 přístupů
6Existuje nějaká statistika spotřeby piva/alkoholu na obyvatele jednotlivých měst? 25266 přístupů
7Kde na Vašem serveru najdu číselníky OKEČ, ZÚJ a ÚTJ?24946 přístupů
8Rád bych zjistil, kolik je v České republice osob s určitým příjmením - například HENZEL.23995 přístupů
9Kde lze zjistit IČO nějaké firmy? 23468 přístupů
10Jaká byla v roce 2017 průměrná míra inflace (index spotřebitelských cen)? Kde mohu tento údaj nalézt?22194 přístupů
11Kolik obyvatel má ČR?21932 přístupů
12Kde najdu měsíční vývoj cen pohonných hmot?21626 přístupů
13Kde najdu přehled nejoblíbenějších křestních jmen dětí v ČR?20121 přístupů
14Kde najdu výši průměrné mzdy v ČR?19836 přístupů
15Kdo má povinnost vyplňovat statistické výkazy?18960 přístupů
16Kde najdu medián mzdy, proč je všude uvedena pouze průměrná mzda?18905 přístupů
17Zákon o DPH se odvolává v příloze č. 1 na Harmonizovaný systém popisu číselného označení zboží. Kde jej lze nalézt (SKP na vašich stránkách neodpovídá tomuto popisu)?18502 přístupů
18Kam se mohu obrátit se žádostí o pomoc při zatřídění ekonomické činnosti podle klasifikace OKEČ, resp. CZ-NACE nebo při zatřídění určitého zboží či služby podle klasifikace SKP?17592 přístupů
19Kde najdu potřebné podklady pro zařazení majetku do odpisové skupiny (pro účely zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění)? 17385 přístupů
20Kde můžu zjistit základní údaje o ČR? (např. počet obyvatel, rozloha státu, průměrné mzdy, míru inflace, míru nezaměstnanosti atp.) 17077 přístupů
21Kde najdu poslední statistiku kriminality, zejména násilných trestných činů, z níž by bylo patrné, jakou měrou se na jednotlivých skutcích podíleli muži, ženy, nezletilí a mladiství?16911 přístupů
22Kdo přiděluje rodné číslo (RČ)? 16524 přístupů
23Kde je možné získat informace o prognóze vývoje inflace? 16446 přístupů
24Jak lze najít definitivní výsledky Sčítání lidu, domů a bytů 2011 v jednotlivých obcích ČR?16438 přístupů
25Co znamená zkratka HDP, co vyjadřuje a jaká je jeho hodnota?16392 přístupů
26Existuje nějaký seznam firem (databáze firem)?16080 přístupů
27Kde najdu demografická data zemí EU (porodnost, úmrtnost, populační vývoj)?16050 přístupů
28Zajímalo by mě, zda je někde vymezen pojem "spotřební zboží" anebo zda existuje nějaká jeho kategorizace.16050 přístupů
29Kde mohu najít informace o hospodaření malých firem v ČR?16029 přístupů
30Kde na vašem serveru najdu výkazy pro elektronický sběr dat?15998 přístupů
31Kde naleznu vzdělanostní strukturu obyvatelstva ČR?15996 přístupů
32Co je to inflace, jak se zjišťuje a jaká je její míra? 15953 přístupů
33Kde najdu kódy CPV?15745 přístupů
34Kde lze najít prognózu o tom, jak se bude vyvíjet počet obyvatel v naší republice v následujících letech, nejlépe rozdělenou dle jednotlivých věkových kategorií?15718 přístupů
35Kde najdu informace o mzdách (průměrné mzdy v odvětvích, mzdová diferenciace)?15712 přístupů
36Jak se měří nezaměstnanost? Co znamená zkratka VŠPS? 15586 přístupů
37Kde najdu informace o obyvatelstvu ČR (o porodnosti, úmrtnosti, počtu sňatků, rozvodů atp.)? 15470 přístupů
38Kde najdu údaje o nezaměstnanosti v ČR? Zajímá mě hlavně struktura nezaměstnanosti podle věkových skupin v ČR.15333 přístupů
39Kde můžu zjistit informace o vývoji zahraničních investic do České republiky?15328 přístupů
40Kde mohu najít průměrné ceny pohonných hmot v jednotlivých měsících tohoto roku?15326 přístupů
41Kolik domácností v ČR je napojeno na internet?15201 přístupů
42Kde bych našel seznam 205 obcí s rozšířenou působností?15139 přístupů
43Kde lze získat číselníky a klasifikace?15105 přístupů
44Kde najdu definice statistických ukazatelů?15061 přístupů
45Co je to databáze Registr ekonomických subjektů? 14906 přístupů
46Kde najdu výsledky Sčítání lidu, domů a bytů?14846 přístupů
47Jak lze získat výběr z databáze Registr ekonomických subjektů (RES)?14640 přístupů
48Jak se správně píše název ulice NA PADESÁTÉM v adrese ČSÚ, s malým nebo velkým "P"?14618 přístupů
49Co je to Intrastat a kde o něm mohu najít více informací?14602 přístupů
50Kde mohu na vašich stránkách najít čisté měsíční výdaje domácností, například výdaje za elektřinu a plyn?14592 přístupů
51Kde najdu potřebné klasifikace, které jsou nutné pro úplné a správné vyplnění Žádosti zaměstnavatele o povolení získávat na volná pracovní místa zaměstnance ze zahraničí? Vyplnění těchto žádostí vyžadují úřady práce (v souladu s § 85 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti). 14566 přístupů
52Kde mohu najít informace o dovozu a vývozu?14555 přístupů
53Kde najdu na vašich stránkách klasifikaci produkce SKP, případně další klasifikace?14486 přístupů
54Kde najdu informace o výši bankovních vkladů obyvatel ČR?14468 přístupů
55Kde mohu získat potvrzení o aktuální míře inflace?14429 přístupů
56I když jsou data na vašem webu aktualizována, stále vidím stará data. Proč? 14428 přístupů
57Jak lze objednat databázi Registr ekonomických subjektů (RES)? 14384 přístupů
58Kde naleznu ceník (sazebník)? 14231 přístupů
59Kde najdu údaje o spotřebě jednotlivých druhů zboží?14229 přístupů
60Jaká je výše průměrné mzdy v Praze a jaká v ostatních krajích?14215 přístupů
61Kde najdu na vašich stránkách počet obyvatel v jednotlivých částech Prahy?14142 přístupů
62Kde mohu najít informace o využití internetu, výpočetní techniky a mobilních telefonů v podnikatelském sektoru?13932 přístupů
63Kde najdu výsledky voleb nebo referend?13882 přístupů
64Chtěl bych, aby se mi po spuštění Exploreru objevily vaše stránky. Jak to mohu udělat?13824 přístupů
65Potřebuji najít vývoj HDP za posledních 10 let.13822 přístupů
66Jak mám vyplnit roční statistický výkaz, jestliže se do něj mají uvádět údaje za minulý kalendářní rok, ale naše firma má stanoven hospodářský rok jinak, to znamená, že se s rokem kalendářním neshoduje a navíc ještě nebyl ukončen? 13750 přístupů
67Kde si lze objednat klientskou SCP schránku pro distribuci elektronických publikací?13588 přístupů
68Kde naleznu informace o obyvatelstvu v letech 1920-1948?13352 přístupů
69Lze si objednat předplatné publikací (statistických informací)? 13331 přístupů
70Kde najdu rozlohu a hustotu osídlení ČR?13088 přístupů
71Kde najdu počty cizinců žijících v ČR? 12956 přístupů
72Proč se liší počty obyvatel v obcích poskytované ČSÚ a Ministerstvem vnitra?12773 přístupů
73Jak to, že má většina zaměstnanců menší mzdu než je průměrná hrubá mzda zveřejňovaná ČSÚ?12757 přístupů
74Kde najdu informace potřebné k zařazení zboží a služeb podle základní či snížené sazby DPH (pro účely zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění)?12718 přístupů
75Kde najdu informace o vyhodnocování výsledků voleb do obecních zastupitelstev?12713 přístupů
76Kde bych našla aktuální číselné údaje o dovozu a vývozu vína?12526 přístupů
77Kdy vychází Statistická ročenka ČR?12414 přístupů
78Kde najdu statistická data srovnávající životní úroveň rodin s dětmi a rodin bez dětí?12129 přístupů
79Kde najdu informace ohledně výstavby nových bytů, rodinných domů atd.? Kolik se jich postavilo za posledních 5 let?12115 přístupů
80V jakém roce měla Česká republika nejvíce obyvatel?12027 přístupů
81Kde je možno nalézt základní statistická data (např. HDP, počet zaměstnaných, nezaměstnaných, míru nezaměstnanosti...) pro Karlovarský kraj v rozmezí let 1995-2008?12014 přístupů
82Z vašich stránek jsem chtěl stáhnout starší data, která jsou uložena ve formátu zip, ale bohužel se mi to nedaří. Jak mám postupovat?11962 přístupů
83Kde najdu základní informace (počet obyvatel, vývoj průměrných mezd, přírůstky/úbytky obyvatelstva, rozložení věkových struktur..atd) k okresům Domažlice, Klatovy, Prachatice a Český Krumlov za období 2000-2005?11961 přístupů
84Kde najdu indexy cen bytových domů?11935 přístupů
85Kde najdu údaje o ročních objemech poskytnutých bankovních úvěrů za celou republiku?11776 přístupů
86Jak poznám z číselníku obcí CISOB, která obec náleží k jakému okresu? (Existuje totiž mnoho obcí se shodným názvem). 11736 přístupů
87Existuje číselník, kde jsou uvedeny adresy domů v ČR v kombinaci s čísly popisnými?11265 přístupů