Časté dotazy

 

Nalezeno 87 otázek.
1Jak zjistím OKEČ resp. CZ-NACE naší firmy? Kde zjistím právní formu naší firmy či CZ-NUTS, základní územní jednotku nebo územně technickou jednotku?52896 přístupů
2Jaká je správná zkratka pro pojem "Identifikační číslo osoby" používaný v Registru ekonomických subjektů? "IČO" nebo "IČ"?  48051 přístupů
3Jaký je rozdíl mezi číslem popisným, evidenčním, orientačním, náhradním?35210 přístupů
4Kdo přiděluje IČO? 24795 přístupů
5Kde na Vašem serveru najdu číselníky OKEČ, ZÚJ a ÚTJ?24473 přístupů
6Jaká je průměrná mzda podle profesí?24453 přístupů
7Existuje nějaká statistika spotřeby piva/alkoholu na obyvatele jednotlivých měst? 23922 přístupů
8Rád bych zjistil, kolik je v České republice osob s určitým příjmením - například HENZEL.23549 přístupů
9Kde lze zjistit IČO nějaké firmy? 23110 přístupů
10Jaká byla v roce 2013 průměrná míra inflace (index spotřebitelských cen)? Kde mohu tento údaj nalézt?21818 přístupů
11Kolik obyvatel má ČR?21511 přístupů
12Kde najdu měsíční vývoj cen pohonných hmot?20054 přístupů
13Kde najdu přehled nejoblíbenějších křestních jmen dětí v ČR?19808 přístupů
14Kde najdu výši průměrné mzdy v ČR?19448 přístupů
15Kde najdu medián mzdy, proč je všude uvedena pouze průměrná mzda?18507 přístupů
16Zákon o DPH se odvolává v příloze č. 1 na Harmonizovaný systém popisu číselného označení zboží. Kde jej lze nalézt (SKP na vašich stránkách neodpovídá tomuto popisu)?18042 přístupů
17Kdo má povinnost vyplňovat statistické výkazy?17606 přístupů
18Kam se mohu obrátit se žádostí o pomoc při zatřídění ekonomické činnosti podle klasifikace OKEČ, resp. CZ-NACE nebo při zatřídění určitého zboží či služby podle klasifikace SKP?17187 přístupů
19Kde můžu zjistit základní údaje o ČR? (např. počet obyvatel, rozloha státu, průměrné mzdy, míru inflace, míru nezaměstnanosti atp.) 16731 přístupů
20Kde najdu potřebné podklady pro zařazení majetku do odpisové skupiny (pro účely zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění)? 16685 přístupů
21Kde najdu poslední statistiku kriminality, zejména násilných trestných činů, z níž by bylo patrné, jakou měrou se na jednotlivých skutcích podíleli muži, ženy, nezletilí a mladiství?16328 přístupů
22Kde je možné získat informace o prognóze vývoje inflace? 16120 přístupů
23Kdo přiděluje rodné číslo (RČ)? 16088 přístupů
24Jak lze najít definitivní výsledky Sčítání lidu, domů a bytů 2011 v jednotlivých obcích ČR?16071 přístupů
25Co znamená zkratka HDP, co vyjadřuje a jaká je jeho hodnota?16020 přístupů
26Existuje nějaký seznam firem (databáze firem)?15705 přístupů
27Zajímalo by mě, zda je někde vymezen pojem "spotřební zboží" anebo zda existuje nějaká jeho kategorizace.15699 přístupů
28Kde na vašem serveru najdu výkazy pro elektronický sběr dat?15669 přístupů
29Kde naleznu vzdělanostní strukturu obyvatelstva ČR?15642 přístupů
30Co je to inflace, jak se zjišťuje a jaká je její míra? 15567 přístupů
31Kde mohu najít informace o hospodaření malých firem v ČR?15495 přístupů
32Kde najdu demografická data zemí EU (porodnost, úmrtnost, populační vývoj)?15439 přístupů
33Kde najdu informace o mzdách (průměrné mzdy v odvětvích, mzdová diferenciace)?15358 přístupů
34Kde najdu kódy CPV?15268 přístupů
35Kde lze najít prognózu o tom, jak se bude vyvíjet počet obyvatel v naší republice v následujících letech, nejlépe rozdělenou dle jednotlivých věkových kategorií?15138 přístupů
36Kde najdu informace o obyvatelstvu ČR (o porodnosti, úmrtnosti, počtu sňatků, rozvodů atp.)? 15133 přístupů
37Jak se měří nezaměstnanost? Co znamená zkratka VŠPS? 15088 přístupů
38Kde mohu najít průměrné ceny pohonných hmot v jednotlivých měsících tohoto roku?14991 přístupů
39Kde najdu údaje o nezaměstnanosti v ČR? Zajímá mě hlavně struktura nezaměstnanosti podle věkových skupin v ČR.14965 přístupů
40Kolik domácností v ČR je napojeno na internet?14888 přístupů
41Kde bych našel seznam 205 obcí s rozšířenou působností?14822 přístupů
42Kde lze získat číselníky a klasifikace?14794 přístupů
43Kde najdu definice statistických ukazatelů?14717 přístupů
44Kde můžu zjistit informace o vývoji zahraničních investic do České republiky?14673 přístupů
45Co je to databáze Registr ekonomických subjektů? 14569 přístupů
46Kde najdu výsledky Sčítání lidu, domů a bytů?14523 přístupů
47Co je to Intrastat a kde o něm mohu najít více informací?14316 přístupů
48Jak lze získat výběr z databáze Registr ekonomických subjektů (RES)?14301 přístupů
49Kde mohu na vašich stránkách najít čisté měsíční výdaje domácností, například výdaje za elektřinu a plyn?14273 přístupů
50Jak se správně píše název ulice NA PADESÁTÉM v adrese ČSÚ, s malým nebo velkým "P"?14256 přístupů
51Kde mohu najít informace o dovozu a vývozu?14231 přístupů
52Kde najdu na vašich stránkách klasifikaci produkce SKP, případně další klasifikace?14201 přístupů
53Kde najdu informace o výši bankovních vkladů obyvatel ČR?14159 přístupů
54Kde mohu získat potvrzení o aktuální míře inflace?14125 přístupů
55I když jsou data na vašem webu aktualizována, stále vidím stará data. Proč? 14093 přístupů
56Jak lze objednat databázi Registr ekonomických subjektů (RES)? 14066 přístupů
57Kde najdu údaje o spotřebě jednotlivých druhů zboží?13917 přístupů
58Kde naleznu ceník (sazebník)? 13900 přístupů
59Jaká je výše průměrné mzdy v Praze a jaká v ostatních krajích?13877 přístupů
60Kde najdu na vašich stránkách počet obyvatel v jednotlivých částech Prahy?13777 přístupů
61Kde najdu potřebné klasifikace, které jsou nutné pro úplné a správné vyplnění Žádosti zaměstnavatele o povolení získávat na volná pracovní místa zaměstnance ze zahraničí? Vyplnění těchto žádostí vyžadují úřady práce (v souladu s § 85 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti). 13708 přístupů
62Kde mohu najít informace o využití internetu, výpočetní techniky a mobilních telefonů v podnikatelském sektoru?13620 přístupů
63Kde najdu výsledky voleb nebo referend?13565 přístupů
64Chtěl bych, aby se mi po spuštění Exploreru objevily vaše stránky. Jak to mohu udělat?13534 přístupů
65Potřebuji najít vývoj HDP za posledních 10 let.13469 přístupů
66Jak mám vyplnit roční statistický výkaz, jestliže se do něj mají uvádět údaje za minulý kalendářní rok, ale naše firma má stanoven hospodářský rok jinak, to znamená, že se s rokem kalendářním neshoduje a navíc ještě nebyl ukončen? 13448 přístupů
67Kde si lze objednat klientskou SCP schránku pro distribuci elektronických publikací?13255 přístupů
68Lze si objednat předplatné publikací (statistických informací)? 13043 přístupů
69Kde naleznu informace o obyvatelstvu v letech 1920-1948?13008 přístupů
70Kde najdu rozlohu a hustotu osídlení ČR?12747 přístupů
71Kde najdu počty cizinců žijících v ČR? 12653 přístupů
72Jak to, že má většina zaměstnanců menší mzdu než je průměrná hrubá mzda zveřejňovaná ČSÚ?12455 přístupů
73Kde najdu informace potřebné k zařazení zboží a služeb podle základní či snížené sazby DPH (pro účely zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění)?12424 přístupů
74Proč se liší počty obyvatel v obcích poskytované ČSÚ a Ministerstvem vnitra?12417 přístupů
75Kde najdu informace o vyhodnocování výsledků voleb do obecních zastupitelstev v roce 2010?12371 přístupů
76Kde bych našla aktuální číselné údaje o dovozu a vývozu vína?12198 přístupů
77Kdy vyjde Statistická ročenka ČR 2014?12062 přístupů
78Kde najdu informace ohledně výstavby nových bytů, rodinných domů atd.? Kolik se jich postavilo za posledních 5 let?11852 přístupů
79Kde najdu statistická data srovnávající životní úroveň rodin s dětmi a rodin bez dětí?11791 přístupů
80Kde je možno nalézt základní statistická data (např. HDP, počet zaměstnaných, nezaměstnaných, míru nezaměstnanosti...) pro Karlovarský kraj v rozmezí let 1995-2008?11690 přístupů
81V jakém roce měla Česká republika nejvíce obyvatel?11682 přístupů
82Kde najdu základní informace (počet obyvatel, vývoj průměrných mezd, přírůstky/úbytky obyvatelstva, rozložení věkových struktur..atd) k okresům Domažlice, Klatovy, Prachatice a Český Krumlov za období 2000-2005?11625 přístupů
83Z vašich stránek jsem chtěl stáhnout starší data, která jsou uložena ve formátu zip, ale bohužel se mi to nedaří. Jak mám postupovat?11625 přístupů
84Kde najdu indexy cen bytových domů?11607 přístupů
85Kde najdu údaje o ročních objemech poskytnutých bankovních úvěrů za celou republiku?11493 přístupů
86Jak poznám z číselníku obcí CISOB, která obec náleží k jakému okresu? (Existuje totiž mnoho obcí se shodným názvem). 11398 přístupů
87Existuje číselník, kde jsou uvedeny adresy domů v ČR v kombinaci s čísly popisnými?10915 přístupů