Časté dotazy

 

Nalezeno 87 otázek.
1Jak zjistím OKEČ resp. CZ-NACE naší firmy? Kde zjistím právní formu naší firmy či CZ-NUTS, základní územní jednotku nebo územně technickou jednotku?67203 přístupů
2Jaká je správná zkratka pro pojem "Identifikační číslo osoby" používaný v Registru ekonomických subjektů? "IČO" nebo "IČ"?  65096 přístupů
3Jaký je rozdíl mezi číslem popisným, evidenčním, orientačním, náhradním?47782 přístupů
4Jaká je průměrná mzda podle profesí?38664 přístupů
5Kdo přiděluje IČO? 32051 přístupů
6Existuje nějaká statistika spotřeby piva/alkoholu na obyvatele jednotlivých měst? 29072 přístupů
7Kde najdu měsíční vývoj cen pohonných hmot?27149 přístupů
8Rád bych zjistil, kolik je v České republice osob s určitým příjmením - například HENZEL.26571 přístupů
9Kde na Vašem serveru najdu číselníky OKEČ, ZÚJ a ÚTJ?25965 přístupů
10Kde lze zjistit IČO nějaké firmy? 24348 přístupů
11Kdo má povinnost vyplňovat statistické výkazy?23278 přístupů
12Jaká byla v roce 2017 průměrná míra inflace (index spotřebitelských cen)? Kde mohu tento údaj nalézt?23167 přístupů
13Kolik obyvatel má ČR?23047 přístupů
14Kde najdu potřebné podklady pro zařazení majetku do odpisové skupiny (pro účely zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění)? 22236 přístupů
15Kde najdu přehled nejoblíbenějších křestních jmen dětí v ČR?20928 přístupů
16Kde najdu výši průměrné mzdy v ČR?20672 přístupů
17Kde najdu medián mzdy, proč je všude uvedena pouze průměrná mzda?20072 přístupů
18Zákon o DPH se odvolává v příloze č. 1 na Harmonizovaný systém popisu číselného označení zboží. Kde jej lze nalézt (SKP na vašich stránkách neodpovídá tomuto popisu)?19785 přístupů
19Kde najdu poslední statistiku kriminality, zejména násilných trestných činů, z níž by bylo patrné, jakou měrou se na jednotlivých skutcích podíleli muži, ženy, nezletilí a mladiství?19061 přístupů
20Jak se měří nezaměstnanost? Co znamená zkratka VŠPS? 18973 přístupů
21Kde najdu potřebné klasifikace, které jsou nutné pro úplné a správné vyplnění Žádosti zaměstnavatele o povolení získávat na volná pracovní místa zaměstnance ze zahraničí? Vyplnění těchto žádostí vyžadují úřady práce (v souladu s § 85 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti). 18961 přístupů
22Kde najdu kódy CPV?18854 přístupů
23Kam se mohu obrátit se žádostí o pomoc při zatřídění ekonomické činnosti podle klasifikace OKEČ, resp. CZ-NACE nebo při zatřídění určitého zboží či služby podle klasifikace SKP?18792 přístupů
24Kde můžu zjistit informace o vývoji zahraničních investic do České republiky?18202 přístupů
25Kde můžu zjistit základní údaje o ČR? (např. počet obyvatel, rozloha státu, průměrné mzdy, míru inflace, míru nezaměstnanosti atp.) 17952 přístupů
26Co znamená zkratka HDP, co vyjadřuje a jaká je jeho hodnota?17897 přístupů
27Kdo přiděluje rodné číslo (RČ)? 17890 přístupů
28Kde mohu najít informace o hospodaření malých firem v ČR?17857 přístupů
29Kde najdu demografická data zemí EU (porodnost, úmrtnost, populační vývoj)?17762 přístupů
30Kde lze najít prognózu o tom, jak se bude vyvíjet počet obyvatel v naší republice v následujících letech, nejlépe rozdělenou dle jednotlivých věkových kategorií?17440 přístupů
31Jak lze najít definitivní výsledky Sčítání lidu, domů a bytů 2011 v jednotlivých obcích ČR?17295 přístupů
32Existuje nějaký seznam firem (databáze firem)?17132 přístupů
33Kde je možné získat informace o prognóze vývoje inflace? 17075 přístupů
34Co je to inflace, jak se zjišťuje a jaká je její míra? 16939 přístupů
35Kde na vašem serveru najdu výkazy pro elektronický sběr dat?16792 přístupů
36Zajímalo by mě, zda je někde vymezen pojem "spotřební zboží" anebo zda existuje nějaká jeho kategorizace.16708 přístupů
37Kde naleznu vzdělanostní strukturu obyvatelstva ČR?16677 přístupů
38Kde najdu údaje o nezaměstnanosti v ČR? Zajímá mě hlavně struktura nezaměstnanosti podle věkových skupin v ČR.16461 přístupů
39Kde najdu informace o mzdách (průměrné mzdy v odvětvích, mzdová diferenciace)?16366 přístupů
40Kde mohu najít průměrné ceny pohonných hmot v jednotlivých měsících tohoto roku?16297 přístupů
41Kde najdu informace o obyvatelstvu ČR (o porodnosti, úmrtnosti, počtu sňatků, rozvodů atp.)? 16051 přístupů
42Kolik domácností v ČR je napojeno na internet?15815 přístupů
43Jak se správně píše název ulice NA PADESÁTÉM v adrese ČSÚ, s malým nebo velkým "P"?15772 přístupů
44Kde bych našel seznam 205 obcí s rozšířenou působností?15763 přístupů
45Kde lze získat číselníky a klasifikace?15719 přístupů
46Co je to databáze Registr ekonomických subjektů? 15642 přístupů
47Kde najdu výsledky Sčítání lidu, domů a bytů?15597 přístupů
48Kde najdu definice statistických ukazatelů?15589 přístupů
49Kde najdu na vašich stránkách klasifikaci produkce SKP, případně další klasifikace?15345 přístupů
50Co je to Intrastat a kde o něm mohu najít více informací?15279 přístupů
51Jak lze získat výběr z databáze Registr ekonomických subjektů (RES)?15261 přístupů
52Kde mohu na vašich stránkách najít čisté měsíční výdaje domácností, například výdaje za elektřinu a plyn?15145 přístupů
53Kde mohu najít informace o dovozu a vývozu?15126 přístupů
54Kde mohu získat potvrzení o aktuální míře inflace?15102 přístupů
55Potřebuji najít vývoj HDP za posledních 10 let.15090 přístupů
56Kde najdu informace o výši bankovních vkladů obyvatel ČR?15065 přístupů
57I když jsou data na vašem webu aktualizována, stále vidím stará data. Proč? 14989 přístupů
58Jak lze objednat databázi Registr ekonomických subjektů (RES)? 14944 přístupů
59Kde najdu údaje o spotřebě jednotlivých druhů zboží?14852 přístupů
60Kde naleznu ceník (sazebník)? 14805 přístupů
61Jaká je výše průměrné mzdy v Praze a jaká v ostatních krajích?14751 přístupů
62Kde najdu na vašich stránkách počet obyvatel v jednotlivých částech Prahy?14672 přístupů
63Kde najdu výsledky voleb nebo referend?14497 přístupů
64Kde mohu najít informace o využití internetu, výpočetní techniky a mobilních telefonů v podnikatelském sektoru?14376 přístupů
65Chtěl bych, aby se mi po spuštění Exploreru objevily vaše stránky. Jak to mohu udělat?14286 přístupů
66Jak mám vyplnit roční statistický výkaz, jestliže se do něj mají uvádět údaje za minulý kalendářní rok, ale naše firma má stanoven hospodářský rok jinak, to znamená, že se s rokem kalendářním neshoduje a navíc ještě nebyl ukončen? 14266 přístupů
67Kde si lze objednat klientskou SCP schránku pro distribuci elektronických publikací?14193 přístupů
68Kde naleznu informace o obyvatelstvu v letech 1920-1948?13995 přístupů
69Kde bych našla aktuální číselné údaje o dovozu a vývozu vína?13827 přístupů
70Lze si objednat předplatné publikací (statistických informací)? 13821 přístupů
71Proč se liší počty obyvatel v obcích poskytované ČSÚ a Ministerstvem vnitra?13733 přístupů
72Kde najdu rozlohu a hustotu osídlení ČR?13680 přístupů
73Kde najdu informace potřebné k zařazení zboží a služeb podle základní či snížené sazby DPH (pro účely zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění)?13632 přístupů
74Kde najdu počty cizinců žijících v ČR? 13539 přístupů
75Jak to, že má většina zaměstnanců menší mzdu než je průměrná hrubá mzda zveřejňovaná ČSÚ?13394 přístupů
76Kde najdu informace o vyhodnocování výsledků voleb do obecních zastupitelstev?13273 přístupů
77Kdy vychází Statistická ročenka ČR?13016 přístupů
78Kde najdu statistická data srovnávající životní úroveň rodin s dětmi a rodin bez dětí?12782 přístupů
79V jakém roce měla Česká republika nejvíce obyvatel?12634 přístupů
80Kde najdu informace ohledně výstavby nových bytů, rodinných domů atd.? Kolik se jich postavilo za posledních 5 let?12600 přístupů
81Kde je možno nalézt základní statistická data (např. HDP, počet zaměstnaných, nezaměstnaných, míru nezaměstnanosti...) pro Karlovarský kraj v rozmezí let 1995-2008?12595 přístupů
82Kde najdu indexy cen bytových domů?12578 přístupů
83Kde najdu základní informace (počet obyvatel, vývoj průměrných mezd, přírůstky/úbytky obyvatelstva, rozložení věkových struktur..atd) k okresům Domažlice, Klatovy, Prachatice a Český Krumlov za období 2000-2005?12567 přístupů
84Jak poznám z číselníku obcí CISOB, která obec náleží k jakému okresu? (Existuje totiž mnoho obcí se shodným názvem). 12468 přístupů
85Z vašich stránek jsem chtěl stáhnout starší data, která jsou uložena ve formátu zip, ale bohužel se mi to nedaří. Jak mám postupovat?12468 přístupů
86Kde najdu údaje o ročních objemech poskytnutých bankovních úvěrů za celou republiku?12309 přístupů
87Existuje číselník, kde jsou uvedeny adresy domů v ČR v kombinaci s čísly popisnými?12183 přístupů