Časté dotazy

 

Nalezeno 87 otázek.
1Jak zjistím OKEČ resp. CZ-NACE naší firmy? Kde zjistím právní formu naší firmy či CZ-NUTS, základní územní jednotku nebo územně technickou jednotku?58253 přístupů
2Jaká je správná zkratka pro pojem "Identifikační číslo osoby" používaný v Registru ekonomických subjektů? "IČO" nebo "IČ"?  54287 přístupů
3Jaký je rozdíl mezi číslem popisným, evidenčním, orientačním, náhradním?38360 přístupů
4Jaká je průměrná mzda podle profesí?30271 přístupů
5Kdo přiděluje IČO? 27933 přístupů
6Existuje nějaká statistika spotřeby piva/alkoholu na obyvatele jednotlivých měst? 26647 přístupů
7Kde na Vašem serveru najdu číselníky OKEČ, ZÚJ a ÚTJ?25216 přístupů
8Rád bych zjistil, kolik je v České republice osob s určitým příjmením - například HENZEL.24541 přístupů
9Kde lze zjistit IČO nějaké firmy? 23696 přístupů
10Kde najdu měsíční vývoj cen pohonných hmot?23600 přístupů
11Jaká byla v roce 2017 průměrná míra inflace (index spotřebitelských cen)? Kde mohu tento údaj nalézt?22435 přístupů
12Kolik obyvatel má ČR?22188 přístupů
13Kde najdu přehled nejoblíbenějších křestních jmen dětí v ČR?20335 přístupů
14Kdo má povinnost vyplňovat statistické výkazy?20150 přístupů
15Kde najdu výši průměrné mzdy v ČR?20084 přístupů
16Kde najdu medián mzdy, proč je všude uvedena pouze průměrná mzda?19221 přístupů
17Zákon o DPH se odvolává v příloze č. 1 na Harmonizovaný systém popisu číselného označení zboží. Kde jej lze nalézt (SKP na vašich stránkách neodpovídá tomuto popisu)?18957 přístupů
18Kde najdu potřebné podklady pro zařazení majetku do odpisové skupiny (pro účely zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění)? 18400 přístupů
19Kam se mohu obrátit se žádostí o pomoc při zatřídění ekonomické činnosti podle klasifikace OKEČ, resp. CZ-NACE nebo při zatřídění určitého zboží či služby podle klasifikace SKP?17943 přístupů
20Kde najdu poslední statistiku kriminality, zejména násilných trestných činů, z níž by bylo patrné, jakou měrou se na jednotlivých skutcích podíleli muži, ženy, nezletilí a mladiství?17445 přístupů
21Kde můžu zjistit základní údaje o ČR? (např. počet obyvatel, rozloha státu, průměrné mzdy, míru inflace, míru nezaměstnanosti atp.) 17313 přístupů
22Kdo přiděluje rodné číslo (RČ)? 16868 přístupů
23Co znamená zkratka HDP, co vyjadřuje a jaká je jeho hodnota?16792 přístupů
24Kde je možné získat informace o prognóze vývoje inflace? 16667 přístupů
25Jak lze najít definitivní výsledky Sčítání lidu, domů a bytů 2011 v jednotlivých obcích ČR?16618 přístupů
26Kde mohu najít informace o hospodaření malých firem v ČR?16603 přístupů
27Kde najdu demografická data zemí EU (porodnost, úmrtnost, populační vývoj)?16520 přístupů
28Kde najdu kódy CPV?16424 přístupů
29Existuje nějaký seznam firem (databáze firem)?16347 přístupů
30Kde lze najít prognózu o tom, jak se bude vyvíjet počet obyvatel v naší republice v následujících letech, nejlépe rozdělenou dle jednotlivých věkových kategorií?16283 přístupů
31Zajímalo by mě, zda je někde vymezen pojem "spotřební zboží" anebo zda existuje nějaká jeho kategorizace.16243 přístupů
32Jak se měří nezaměstnanost? Co znamená zkratka VŠPS? 16210 přístupů
33Co je to inflace, jak se zjišťuje a jaká je její míra? 16206 přístupů
34Kde na vašem serveru najdu výkazy pro elektronický sběr dat?16185 přístupů
35Kde naleznu vzdělanostní strukturu obyvatelstva ČR?16167 přístupů
36Kde můžu zjistit informace o vývoji zahraničních investic do České republiky?16054 přístupů
37Kde najdu informace o mzdách (průměrné mzdy v odvětvích, mzdová diferenciace)?15929 přístupů
38Kde najdu informace o obyvatelstvu ČR (o porodnosti, úmrtnosti, počtu sňatků, rozvodů atp.)? 15646 přístupů
39Kde najdu údaje o nezaměstnanosti v ČR? Zajímá mě hlavně struktura nezaměstnanosti podle věkových skupin v ČR.15584 přístupů
40Kde mohu najít průměrné ceny pohonných hmot v jednotlivých měsících tohoto roku?15559 přístupů
41Kolik domácností v ČR je napojeno na internet?15388 přístupů
42Kde najdu potřebné klasifikace, které jsou nutné pro úplné a správné vyplnění Žádosti zaměstnavatele o povolení získávat na volná pracovní místa zaměstnance ze zahraničí? Vyplnění těchto žádostí vyžadují úřady práce (v souladu s § 85 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti). 15387 přístupů
43Kde bych našel seznam 205 obcí s rozšířenou působností?15313 přístupů
44Kde lze získat číselníky a klasifikace?15260 přístupů
45Kde najdu definice statistických ukazatelů?15214 přístupů
46Co je to databáze Registr ekonomických subjektů? 15087 přístupů
47Kde najdu výsledky Sčítání lidu, domů a bytů?15043 přístupů
48Jak se správně píše název ulice NA PADESÁTÉM v adrese ČSÚ, s malým nebo velkým "P"?14848 přístupů
49Jak lze získat výběr z databáze Registr ekonomických subjektů (RES)?14792 přístupů
50Co je to Intrastat a kde o něm mohu najít více informací?14762 přístupů
51Kde mohu na vašich stránkách najít čisté měsíční výdaje domácností, například výdaje za elektřinu a plyn?14755 přístupů
52Kde najdu na vašich stránkách klasifikaci produkce SKP, případně další klasifikace?14714 přístupů
53Kde mohu najít informace o dovozu a vývozu?14698 přístupů
54Kde najdu informace o výši bankovních vkladů obyvatel ČR?14625 přístupů
55I když jsou data na vašem webu aktualizována, stále vidím stará data. Proč? 14606 přístupů
56Kde mohu získat potvrzení o aktuální míře inflace?14589 přístupů
57Jak lze objednat databázi Registr ekonomických subjektů (RES)? 14546 přístupů
58Kde naleznu ceník (sazebník)? 14425 přístupů
59Kde najdu údaje o spotřebě jednotlivých druhů zboží?14423 přístupů
60Jaká je výše průměrné mzdy v Praze a jaká v ostatních krajích?14367 přístupů
61Kde najdu na vašich stránkách počet obyvatel v jednotlivých částech Prahy?14283 přístupů
62Potřebuji najít vývoj HDP za posledních 10 let.14104 přístupů
63Kde najdu výsledky voleb nebo referend?14073 přístupů
64Kde mohu najít informace o využití internetu, výpočetní techniky a mobilních telefonů v podnikatelském sektoru?14061 přístupů
65Chtěl bych, aby se mi po spuštění Exploreru objevily vaše stránky. Jak to mohu udělat?13954 přístupů
66Jak mám vyplnit roční statistický výkaz, jestliže se do něj mají uvádět údaje za minulý kalendářní rok, ale naše firma má stanoven hospodářský rok jinak, to znamená, že se s rokem kalendářním neshoduje a navíc ještě nebyl ukončen? 13886 přístupů
67Kde si lze objednat klientskou SCP schránku pro distribuci elektronických publikací?13758 přístupů
68Kde naleznu informace o obyvatelstvu v letech 1920-1948?13534 přístupů
69Lze si objednat předplatné publikací (statistických informací)? 13479 přístupů
70Kde najdu rozlohu a hustotu osídlení ČR?13243 přístupů
71Kde najdu počty cizinců žijících v ČR? 13135 přístupů
72Proč se liší počty obyvatel v obcích poskytované ČSÚ a Ministerstvem vnitra?13056 přístupů
73Jak to, že má většina zaměstnanců menší mzdu než je průměrná hrubá mzda zveřejňovaná ČSÚ?12950 přístupů
74Kde najdu informace o vyhodnocování výsledků voleb do obecních zastupitelstev?12924 přístupů
75Kde najdu informace potřebné k zařazení zboží a služeb podle základní či snížené sazby DPH (pro účely zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění)?12891 přístupů
76Kde bych našla aktuální číselné údaje o dovozu a vývozu vína?12887 přístupů
77Kdy vychází Statistická ročenka ČR?12581 přístupů
78Kde najdu statistická data srovnávající životní úroveň rodin s dětmi a rodin bez dětí?12287 přístupů
79Kde najdu informace ohledně výstavby nových bytů, rodinných domů atd.? Kolik se jich postavilo za posledních 5 let?12239 přístupů
80V jakém roce měla Česká republika nejvíce obyvatel?12215 přístupů
81Kde je možno nalézt základní statistická data (např. HDP, počet zaměstnaných, nezaměstnaných, míru nezaměstnanosti...) pro Karlovarský kraj v rozmezí let 1995-2008?12183 přístupů
82Kde najdu indexy cen bytových domů?12136 přístupů
83Kde najdu základní informace (počet obyvatel, vývoj průměrných mezd, přírůstky/úbytky obyvatelstva, rozložení věkových struktur..atd) k okresům Domažlice, Klatovy, Prachatice a Český Krumlov za období 2000-2005?12133 přístupů
84Z vašich stránek jsem chtěl stáhnout starší data, která jsou uložena ve formátu zip, ale bohužel se mi to nedaří. Jak mám postupovat?12108 přístupů
85Jak poznám z číselníku obcí CISOB, která obec náleží k jakému okresu? (Existuje totiž mnoho obcí se shodným názvem). 11928 přístupů
86Kde najdu údaje o ročních objemech poskytnutých bankovních úvěrů za celou republiku?11920 přístupů
87Existuje číselník, kde jsou uvedeny adresy domů v ČR v kombinaci s čísly popisnými?11501 přístupů