Časté dotazy

 

Nalezeno 87 otázek.
1Jak zjistím OKEČ resp. CZ-NACE naší firmy? Kde zjistím právní formu naší firmy či CZ-NUTS, základní územní jednotku nebo územně technickou jednotku?48790 přístupů
2Jaká je správná zkratka pro pojem "Identifikační číslo osoby" používaný v Registru ekonomických subjektů? "IČO" nebo "IČ"?  41586 přístupů
3Jaký je rozdíl mezi číslem popisným, evidenčním, orientačním, náhradním?32622 přístupů
4Kde na Vašem serveru najdu číselníky OKEČ, ZÚJ a ÚTJ?23843 přístupů
5Rád bych zjistil, kolik je v České republice osob s určitým příjmením - například HENZEL.22762 přístupů
6Kde lze zjistit IČO nějaké firmy? 22493 přístupů
7Kdo přiděluje IČO? 21863 přístupů
8Existuje nějaká statistika spotřeby piva/alkoholu na obyvatele jednotlivých měst? 21345 přístupů
9Jaká byla v roce 2013 průměrná míra inflace (index spotřebitelských cen)? Kde mohu tento údaj nalézt?21237 přístupů
10Kolik obyvatel má ČR?20831 přístupů
11Jaká je průměrná mzda podle profesí?19885 přístupů
12Kde najdu přehled nejoblíbenějších křestních jmen dětí v ČR?19246 přístupů
13Kde najdu výši průměrné mzdy v ČR?18837 přístupů
14Kde najdu medián mzdy, proč je všude uvedena pouze průměrná mzda?17790 přístupů
15Zákon o DPH se odvolává v příloze č. 1 na Harmonizovaný systém popisu číselného označení zboží. Kde jej lze nalézt (SKP na vašich stránkách neodpovídá tomuto popisu)?17280 přístupů
16Kde najdu měsíční vývoj cen pohonných hmot?17088 přístupů
17Kam se mohu obrátit se žádostí o pomoc při zatřídění ekonomické činnosti podle klasifikace OKEČ, resp. CZ-NACE nebo při zatřídění určitého zboží či služby podle klasifikace SKP?16494 přístupů
18Kde můžu zjistit základní údaje o ČR? (např. počet obyvatel, rozloha státu, průměrné mzdy, míru inflace, míru nezaměstnanosti atp.) 16154 přístupů
19Kde najdu potřebné podklady pro zařazení majetku do odpisové skupiny (pro účely zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění)? 15919 přístupů
20Kdo má povinnost vyplňovat statistické výkazy?15903 přístupů
21Kde je možné získat informace o prognóze vývoje inflace? 15577 přístupů
22Kde najdu poslední statistiku kriminality, zejména násilných trestných činů, z níž by bylo patrné, jakou měrou se na jednotlivých skutcích podíleli muži, ženy, nezletilí a mladiství?15464 přístupů
23Jak lze najít definitivní výsledky Sčítání lidu, domů a bytů 2011 v jednotlivých obcích ČR?15458 přístupů
24Kdo přiděluje rodné číslo (RČ)? 15400 přístupů
25Co znamená zkratka HDP, co vyjadřuje a jaká je jeho hodnota?15376 přístupů
26Kde na vašem serveru najdu výkazy pro elektronický sběr dat?15158 přístupů
27Zajímalo by mě, zda je někde vymezen pojem "spotřební zboží" anebo zda existuje nějaká jeho kategorizace.15105 přístupů
28Kde naleznu vzdělanostní strukturu obyvatelstva ČR?15090 přístupů
29Existuje nějaký seznam firem (databáze firem)?15062 přístupů
30Co je to inflace, jak se zjišťuje a jaká je její míra? 14990 přístupů
31Kde najdu informace o mzdách (průměrné mzdy v odvětvích, mzdová diferenciace)?14822 přístupů
32Kde mohu najít informace o hospodaření malých firem v ČR?14659 přístupů
33Kde najdu informace o obyvatelstvu ČR (o porodnosti, úmrtnosti, počtu sňatků, rozvodů atp.)? 14583 přístupů
34Kde mohu najít průměrné ceny pohonných hmot v jednotlivých měsících tohoto roku?14436 přístupů
35Jak se měří nezaměstnanost? Co znamená zkratka VŠPS? 14426 přístupů
36Kolik domácností v ČR je napojeno na internet?14392 přístupů
37Kde najdu kódy CPV?14376 přístupů
38Kde najdu údaje o nezaměstnanosti v ČR? Zajímá mě hlavně struktura nezaměstnanosti podle věkových skupin v ČR.14350 přístupů
39Kde bych našel seznam 205 obcí s rozšířenou působností?14320 přístupů
40Kde lze získat číselníky a klasifikace?14269 přístupů
41Kde najdu definice statistických ukazatelů?14220 přístupů
42Kde najdu demografická data zemí EU (porodnost, úmrtnost, populační vývoj)?14115 přístupů
43Kde lze najít prognózu o tom, jak se bude vyvíjet počet obyvatel v naší republice v následujících letech, nejlépe rozdělenou dle jednotlivých věkových kategorií?14042 přístupů
44Co je to databáze Registr ekonomických subjektů? 14022 přístupů
45Kde najdu výsledky Sčítání lidu, domů a bytů?13944 přístupů
46Kde můžu zjistit informace o vývoji zahraničních investic do České republiky?13822 přístupů
47Co je to Intrastat a kde o něm mohu najít více informací?13805 přístupů
48Kde mohu na vašich stránkách najít čisté měsíční výdaje domácností, například výdaje za elektřinu a plyn?13772 přístupů
49Jak lze získat výběr z databáze Registr ekonomických subjektů (RES)?13738 přístupů
50Kde najdu na vašich stránkách klasifikaci produkce SKP, případně další klasifikace?13726 přístupů
51Kde mohu najít informace o dovozu a vývozu?13709 přístupů
52Jak se správně píše název ulice NA PADESÁTÉM v adrese ČSÚ, s malým nebo velkým "P"?13643 přístupů
53Kde najdu informace o výši bankovních vkladů obyvatel ČR?13634 přístupů
54Kde mohu získat potvrzení o aktuální míře inflace?13584 přístupů
55I když jsou data na vašem webu aktualizována, stále vidím stará data. Proč? 13557 přístupů
56Jak lze objednat databázi Registr ekonomických subjektů (RES)? 13519 přístupů
57Kde najdu údaje o spotřebě jednotlivých druhů zboží?13400 přístupů
58Jaká je výše průměrné mzdy v Praze a jaká v ostatních krajích?13319 přístupů
59Kde naleznu ceník (sazebník)? 13296 přístupů
60Kde najdu na vašich stránkách počet obyvatel v jednotlivých částech Prahy?13224 přístupů
61Kde mohu najít informace o využití internetu, výpočetní techniky a mobilních telefonů v podnikatelském sektoru?13075 přístupů
62Chtěl bych, aby se mi po spuštění Exploreru objevily vaše stránky. Jak to mohu udělat?13017 přístupů
63Kde najdu výsledky voleb nebo referend?12977 přístupů
64Jak mám vyplnit roční statistický výkaz, jestliže se do něj mají uvádět údaje za minulý kalendářní rok, ale naše firma má stanoven hospodářský rok jinak, to znamená, že se s rokem kalendářním neshoduje a navíc ještě nebyl ukončen? 12955 přístupů
65Potřebuji najít vývoj HDP za posledních 10 let.12898 přístupů
66Kde si lze objednat klientskou SCP schránku pro distribuci elektronických publikací?12700 přístupů
67Lze si objednat předplatné publikací (statistických informací)? 12572 přístupů
68Kde najdu potřebné klasifikace, které jsou nutné pro úplné a správné vyplnění Žádosti zaměstnavatele o povolení získávat na volná pracovní místa zaměstnance ze zahraničí? Vyplnění těchto žádostí vyžadují úřady práce (v souladu s § 85 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti). 12489 přístupů
69Kde naleznu informace o obyvatelstvu v letech 1920-1948?12473 přístupů
70Kde najdu rozlohu a hustotu osídlení ČR?12210 přístupů
71Kde najdu počty cizinců žijících v ČR? 12163 přístupů
72Jak to, že má většina zaměstnanců menší mzdu než je průměrná hrubá mzda zveřejňovaná ČSÚ?11961 přístupů
73Kde najdu informace potřebné k zařazení zboží a služeb podle základní či snížené sazby DPH (pro účely zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění)?11908 přístupů
74Kde najdu informace o vyhodnocování výsledků voleb do obecních zastupitelstev v roce 2010?11878 přístupů
75Proč se liší počty obyvatel v obcích poskytované ČSÚ a Ministerstvem vnitra?11820 přístupů
76Kde bych našla aktuální číselné údaje o dovozu a vývozu vína?11612 přístupů
77Kdy vyjde Statistická ročenka ČR 2014?11525 přístupů
78Kde najdu informace ohledně výstavby nových bytů, rodinných domů atd.? Kolik se jich postavilo za posledních 5 let?11349 přístupů
79Kde najdu statistická data srovnávající životní úroveň rodin s dětmi a rodin bez dětí?11256 přístupů
80V jakém roce měla Česká republika nejvíce obyvatel?11159 přístupů
81Kde je možno nalézt základní statistická data (např. HDP, počet zaměstnaných, nezaměstnaných, míru nezaměstnanosti...) pro Karlovarský kraj v rozmezí let 1995-2008?11137 přístupů
82Kde najdu základní informace (počet obyvatel, vývoj průměrných mezd, přírůstky/úbytky obyvatelstva, rozložení věkových struktur..atd) k okresům Domažlice, Klatovy, Prachatice a Český Krumlov za období 2000-2005?11099 přístupů
83Kde najdu indexy cen bytových domů?11068 přístupů
84Z vašich stránek jsem chtěl stáhnout starší data, která jsou uložena ve formátu zip, ale bohužel se mi to nedaří. Jak mám postupovat?11065 přístupů
85Kde najdu údaje o ročních objemech poskytnutých bankovních úvěrů za celou republiku?11043 přístupů
86Jak poznám z číselníku obcí CISOB, která obec náleží k jakému okresu? (Existuje totiž mnoho obcí se shodným názvem). 10891 přístupů
87Existuje číselník, kde jsou uvedeny adresy domů v ČR v kombinaci s čísly popisnými?10352 přístupů