Časté dotazy

 

Nalezeno 53 otázek.
1Jaká byla v roce 2021 průměrná míra inflace (index spotřebitelských cen)? Kde mohu tento údaj nalézt?   1269 přístupů
2 Kde mohu získat potvrzení o aktuální míře inflace? 727 přístupů
3Kde najdu počty zemřelých podle příčin smrti?321 přístupů
4Potřebuji se zeptat na zpravodajskou povinnost, statistické výkazy a jejich vyplňování a získat informace o aplikacích DANTE WEB a Výkazy podle IČO, Registru ekonomických subjektů RES a (nebo) další informace vztahující se k výkazům ČSÚ.256 přístupů
5Kde jsou statistiky úmrtí?220 přístupů
6Jak často probíhá aktualizace dat za zemřelé a proč dochází ke zpoždění?  594 přístupů
7 Kolik obyvatel má ČR? 935 přístupů
8 Kde najdu údaje o nezaměstnanosti v ČR? Zajímá mě hlavně struktura nezaměstnanosti podle věkových skupin v ČR. 406 přístupů
9 Kdo přiděluje IČO? 3665 přístupů
10 Jaká je průměrná mzda podle profesí? 1391 přístupů
11 Kde najdu výsledky voleb nebo referend? 374 přístupů
12 Kde najdu výsledky Sčítání lidu, domů a bytů? 587 přístupů
13Kde najdu statistiku četnosti dětských jmen?   594 přístupů
14 Co znamená zkratka HDP, co vyjadřuje a jaká je jeho hodnota? 468 přístupů
15 Jaká je správná zkratka pro pojem "Identifikační číslo osoby" používaný v Registru ekonomických subjektů? "IČO" nebo "IČ"? 791 přístupů
16 Jak zjistím OKEČ resp. CZ-NACE naší firmy? Kde zjistím právní formu naší firmy či CZ-NUTS, základní územní jednotku nebo územně technickou jednotku? 819 přístupů
17Je možné si registrovat pension?642 přístupů
18Kdo má povinnost vyplňovat statistické výkazy?687 přístupů
19 Kde na Vašem serveru najdu číselníky OKEČ, ZÚJ a ÚTJ? 526 přístupů
20Kde najdu měsíční vývoj cen pohonných hmot?591 přístupů
21 Kde najdu demografická data zemí EU (porodnost, úmrtnost, populační vývoj)? 478 přístupů
22 Kde můžu zjistit základní údaje o ČR? (např. počet obyvatel, rozloha státu, průměrné mzdy, míru inflace, míru nezaměstnanosti atp.) 502 přístupů
23 Kdo přiděluje rodné číslo (RČ)? 478 přístupů
24Existuje nějaká statistika spotřeby piva/alkoholu na obyvatele jednotlivých měst?473 přístupů
25 Kolik domácností v ČR je napojeno na internet? 466 přístupů
26 Kde lze získat číselníky a klasifikace? 478 přístupů
27 Kde najdu medián mzdy, proč je všude uvedena pouze průměrná mzda? 469 přístupů
28 Existuje nějaký seznam firem (databáze firem)? 452 přístupů
29Jaká je spotřeba alkoholu (vína, piva a lihovin) na osobu v ČR za rok?430 přístupů
30 Obracím se na Vás s prosbou o konzultaci ve věci zjištění průměrných cen ve spotřebním koši za určité období. Narazil jsem vždy na dokument, kde je uveden výčet položek ve spotřebním koši a jejich váhy, pro účely výpočtu indexu spotřebitelských cen. Je možné se však dostat ke konkrétním hodnotám, jež vycházejí z centrálně sledovaných cen a místního cenového zjišťování, popřípadě "scanner" dat,  ze kterých se dále indexy počítají? 448 přístupů
31 Jak lze najít definitivní výsledky Sčítání lidu, domů a bytů 2011 v jednotlivých obcích ČR? 433 přístupů
32 Co je to Intrastat a kde o něm mohu najít více informací? 425 přístupů
33 Zajímalo by mě, zda je někde vymezen pojem "spotřební zboží" anebo zda existuje nějaká jeho kategorizace. 377 přístupů
34 Kde na vašem serveru najdu výkazy pro elektronický sběr dat? 418 přístupů
35 Kde lze najít prognózu o tom, jak se bude vyvíjet počet obyvatel v naší republice v následujících letech, nejlépe rozdělenou dle jednotlivých věkových kategorií? 374 přístupů
36Jak se měří nezaměstnanost? Co znamená zkratka VŠPS?364 přístupů
37 Kde najdu definice statistických ukazatelů? 381 přístupů
38 Kde mohu najít informace o dovozu a vývozu? 358 přístupů
39 Kde naleznu ceník (sazebník)? 385 přístupů
40 Jaká je výše průměrné mzdy v Praze a jaká v ostatních krajích? 388 přístupů
41 Kde mohu najít informace o využití internetu, výpočetní techniky a mobilních telefonů v podnikatelském sektoru? 331 přístupů
42 Jak mám vyplnit roční statistický výkaz, jestliže se do něj mají uvádět údaje za minulý kalendářní rok, ale naše firma má stanoven hospodářský rok jinak, to znamená, že se s rokem kalendářním neshoduje a navíc ještě nebyl ukončen?  365 přístupů
43 Kde naleznu informace o obyvatelstvu v letech 1920-1948? 414 přístupů
44 Lze si objednat předplatné publikací (statistických informací)? 332 přístupů
45Kde najdu počty cizinců žijících v ČR? 414 přístupů
46 Jak to, že má většina zaměstnanců menší mzdu než je průměrná hrubá mzda zveřejňovaná ČSÚ? 392 přístupů
47 Proč se liší počty obyvatel v obcích poskytované ČSÚ a Ministerstvem vnitra? 397 přístupů
48 Kdy vychází Statistická ročenka ČR? 399 přístupů
49 Kde najdu informace ohledně výstavby nových bytů, rodinných domů atd.? Kolik se jich postavilo za posledních 5 let? 367 přístupů
50 Kde je možno nalézt základní statistická data (např. HDP, počet zaměstnaných, nezaměstnaných, míru nezaměstnanosti...) pro Karlovarský kraj v rozmezí let 1995-2008? 348 přístupů
51 Kde najdu základní informace (počet obyvatel, vývoj průměrných mezd, přírůstky/úbytky obyvatelstva, rozložení věkových struktur..atd) k okresům Domažlice, Klatovy, Prachatice a Český Krumlov za období 2000-2005? 417 přístupů
52 Kde najdu indexy cen bytových domů? 407 přístupů
53Jak poznám z číselníku obcí CISOB, která obec náleží k jakému okresu? (Existuje totiž mnoho obcí se shodným názvem)358 přístupů