Časté dotazy

 

Nalezeno 87 otázek.
1Jak zjistím OKEČ resp. CZ-NACE naší firmy? Kde zjistím právní formu naší firmy či CZ-NUTS, základní územní jednotku nebo územně technickou jednotku?50442 přístupů
2Jaká je správná zkratka pro pojem "Identifikační číslo osoby" používaný v Registru ekonomických subjektů? "IČO" nebo "IČ"?  44070 přístupů
3Jaký je rozdíl mezi číslem popisným, evidenčním, orientačním, náhradním?33708 přístupů
4Kde na Vašem serveru najdu číselníky OKEČ, ZÚJ a ÚTJ?24075 přístupů
5Kdo přiděluje IČO? 23083 přístupů
6Rád bych zjistil, kolik je v České republice osob s určitým příjmením - například HENZEL.23070 přístupů
7Kde lze zjistit IČO nějaké firmy? 22710 přístupů
8Existuje nějaká statistika spotřeby piva/alkoholu na obyvatele jednotlivých měst? 22334 přístupů
9Jaká je průměrná mzda podle profesí?21578 přístupů
10Jaká byla v roce 2013 průměrná míra inflace (index spotřebitelských cen)? Kde mohu tento údaj nalézt?21442 přístupů
11Kolik obyvatel má ČR?21075 přístupů
12Kde najdu přehled nejoblíbenějších křestních jmen dětí v ČR?19439 přístupů
13Kde najdu výši průměrné mzdy v ČR?19057 přístupů
14Kde najdu měsíční vývoj cen pohonných hmot?18393 přístupů
15Kde najdu medián mzdy, proč je všude uvedena pouze průměrná mzda?18048 přístupů
16Zákon o DPH se odvolává v příloze č. 1 na Harmonizovaný systém popisu číselného označení zboží. Kde jej lze nalézt (SKP na vašich stránkách neodpovídá tomuto popisu)?17553 přístupů
17Kam se mohu obrátit se žádostí o pomoc při zatřídění ekonomické činnosti podle klasifikace OKEČ, resp. CZ-NACE nebo při zatřídění určitého zboží či služby podle klasifikace SKP?16772 přístupů
18Kdo má povinnost vyplňovat statistické výkazy?16652 přístupů
19Kde můžu zjistit základní údaje o ČR? (např. počet obyvatel, rozloha státu, průměrné mzdy, míru inflace, míru nezaměstnanosti atp.) 16357 přístupů
20Kde najdu potřebné podklady pro zařazení majetku do odpisové skupiny (pro účely zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění)? 16177 přístupů
21Kde najdu poslední statistiku kriminality, zejména násilných trestných činů, z níž by bylo patrné, jakou měrou se na jednotlivých skutcích podíleli muži, ženy, nezletilí a mladiství?15774 přístupů
22Kde je možné získat informace o prognóze vývoje inflace? 15739 přístupů
23Jak lze najít definitivní výsledky Sčítání lidu, domů a bytů 2011 v jednotlivých obcích ČR?15671 přístupů
24Kdo přiděluje rodné číslo (RČ)? 15661 přístupů
25Co znamená zkratka HDP, co vyjadřuje a jaká je jeho hodnota?15599 přístupů
26Kde na vašem serveru najdu výkazy pro elektronický sběr dat?15342 přístupů
27Zajímalo by mě, zda je někde vymezen pojem "spotřební zboží" anebo zda existuje nějaká jeho kategorizace.15324 přístupů
28Kde naleznu vzdělanostní strukturu obyvatelstva ČR?15273 přístupů
29Existuje nějaký seznam firem (databáze firem)?15268 přístupů
30Co je to inflace, jak se zjišťuje a jaká je její míra? 15169 přístupů
31Kde najdu informace o mzdách (průměrné mzdy v odvětvích, mzdová diferenciace)?15026 přístupů
32Kde mohu najít informace o hospodaření malých firem v ČR?15005 přístupů
33Kde najdu kódy CPV?14768 přístupů
34Kde najdu informace o obyvatelstvu ČR (o porodnosti, úmrtnosti, počtu sňatků, rozvodů atp.)? 14763 přístupů
35Jak se měří nezaměstnanost? Co znamená zkratka VŠPS? 14647 přístupů
36Kde najdu demografická data zemí EU (porodnost, úmrtnost, populační vývoj)?14642 přístupů
37Kde mohu najít průměrné ceny pohonných hmot v jednotlivých měsících tohoto roku?14631 přístupů
38Kde najdu údaje o nezaměstnanosti v ČR? Zajímá mě hlavně struktura nezaměstnanosti podle věkových skupin v ČR.14578 přístupů
39Kolik domácností v ČR je napojeno na internet?14555 přístupů
40Kde lze najít prognózu o tom, jak se bude vyvíjet počet obyvatel v naší republice v následujících letech, nejlépe rozdělenou dle jednotlivých věkových kategorií?14509 přístupů
41Kde bych našel seznam 205 obcí s rozšířenou působností?14487 přístupů
42Kde lze získat číselníky a klasifikace?14466 přístupů
43Kde najdu definice statistických ukazatelů?14374 přístupů
44Co je to databáze Registr ekonomických subjektů? 14219 přístupů
45Kde můžu zjistit informace o vývoji zahraničních investic do České republiky?14166 přístupů
46Kde najdu výsledky Sčítání lidu, domů a bytů?14157 přístupů
47Co je to Intrastat a kde o něm mohu najít více informací?13975 přístupů
48Kde mohu na vašich stránkách najít čisté měsíční výdaje domácností, například výdaje za elektřinu a plyn?13937 přístupů
49Jak lze získat výběr z databáze Registr ekonomických subjektů (RES)?13929 přístupů
50Kde najdu na vašich stránkách klasifikaci produkce SKP, případně další klasifikace?13897 přístupů
51Kde mohu najít informace o dovozu a vývozu?13871 přístupů
52Jak se správně píše název ulice NA PADESÁTÉM v adrese ČSÚ, s malým nebo velkým "P"?13848 přístupů
53Kde najdu informace o výši bankovních vkladů obyvatel ČR?13803 přístupů
54Kde mohu získat potvrzení o aktuální míře inflace?13774 přístupů
55I když jsou data na vašem webu aktualizována, stále vidím stará data. Proč? 13731 přístupů
56Jak lze objednat databázi Registr ekonomických subjektů (RES)? 13709 přístupů
57Kde najdu údaje o spotřebě jednotlivých druhů zboží?13569 přístupů
58Jaká je výše průměrné mzdy v Praze a jaká v ostatních krajích?13517 přístupů
59Kde naleznu ceník (sazebník)? 13504 přístupů
60Kde najdu na vašich stránkách počet obyvatel v jednotlivých částech Prahy?13391 přístupů
61Kde mohu najít informace o využití internetu, výpočetní techniky a mobilních telefonů v podnikatelském sektoru?13244 přístupů
62Chtěl bych, aby se mi po spuštění Exploreru objevily vaše stránky. Jak to mohu udělat?13173 přístupů
63Kde najdu výsledky voleb nebo referend?13171 přístupů
64Jak mám vyplnit roční statistický výkaz, jestliže se do něj mají uvádět údaje za minulý kalendářní rok, ale naše firma má stanoven hospodářský rok jinak, to znamená, že se s rokem kalendářním neshoduje a navíc ještě nebyl ukončen? 13112 přístupů
65Potřebuji najít vývoj HDP za posledních 10 let.13090 přístupů
66Kde najdu potřebné klasifikace, které jsou nutné pro úplné a správné vyplnění Žádosti zaměstnavatele o povolení získávat na volná pracovní místa zaměstnance ze zahraničí? Vyplnění těchto žádostí vyžadují úřady práce (v souladu s § 85 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti). 12961 přístupů
67Kde si lze objednat klientskou SCP schránku pro distribuci elektronických publikací?12864 přístupů
68Lze si objednat předplatné publikací (statistických informací)? 12733 přístupů
69Kde naleznu informace o obyvatelstvu v letech 1920-1948?12662 přístupů
70Kde najdu rozlohu a hustotu osídlení ČR?12384 přístupů
71Kde najdu počty cizinců žijících v ČR? 12332 přístupů
72Jak to, že má většina zaměstnanců menší mzdu než je průměrná hrubá mzda zveřejňovaná ČSÚ?12141 přístupů
73Kde najdu informace potřebné k zařazení zboží a služeb podle základní či snížené sazby DPH (pro účely zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění)?12084 přístupů
74Kde najdu informace o vyhodnocování výsledků voleb do obecních zastupitelstev v roce 2010?12046 přístupů
75Proč se liší počty obyvatel v obcích poskytované ČSÚ a Ministerstvem vnitra?12021 přístupů
76Kde bych našla aktuální číselné údaje o dovozu a vývozu vína?11815 přístupů
77Kdy vyjde Statistická ročenka ČR 2014?11696 přístupů
78Kde najdu informace ohledně výstavby nových bytů, rodinných domů atd.? Kolik se jich postavilo za posledních 5 let?11523 přístupů
79Kde najdu statistická data srovnávající životní úroveň rodin s dětmi a rodin bez dětí?11441 přístupů
80V jakém roce měla Česká republika nejvíce obyvatel?11344 přístupů
81Kde je možno nalézt základní statistická data (např. HDP, počet zaměstnaných, nezaměstnaných, míru nezaměstnanosti...) pro Karlovarský kraj v rozmezí let 1995-2008?11311 přístupů
82Kde najdu základní informace (počet obyvatel, vývoj průměrných mezd, přírůstky/úbytky obyvatelstva, rozložení věkových struktur..atd) k okresům Domažlice, Klatovy, Prachatice a Český Krumlov za období 2000-2005?11284 přístupů
83Z vašich stránek jsem chtěl stáhnout starší data, která jsou uložena ve formátu zip, ale bohužel se mi to nedaří. Jak mám postupovat?11251 přístupů
84Kde najdu indexy cen bytových domů?11235 přístupů
85Kde najdu údaje o ročních objemech poskytnutých bankovních úvěrů za celou republiku?11194 přístupů
86Jak poznám z číselníku obcí CISOB, která obec náleží k jakému okresu? (Existuje totiž mnoho obcí se shodným názvem). 11069 přístupů
87Existuje číselník, kde jsou uvedeny adresy domů v ČR v kombinaci s čísly popisnými?10552 přístupů