Časté dotazy

 

Nalezeno 52 otázek.
1Jaká byla v roce 2023 průměrná míra inflace (index spotřebitelských cen)? Kde mohu tento údaj nalézt?   3062 přístupů
2Potřebuji se zeptat na zpravodajskou povinnost, statistické výkazy a jejich vyplňování a získat informace o aplikacích DANTE WEB a Výkazy podle IČO, Registru ekonomických subjektů RES a (nebo) další informace vztahující se k výkazům ČSÚ.785 přístupů
3 Kde mohu získat potvrzení o aktuální míře inflace? 1995 přístupů
4Kde najdu počty zemřelých podle příčin smrti?1061 přístupů
5Kde jsou statistiky úmrtí?724 přístupů
6Do jakého data lze v Intrastatu provést opravy dat za rok 2022?125 přístupů
7Jak často probíhá aktualizace dat za zemřelé a proč dochází ke zpoždění?  946 přístupů
8 Kolik obyvatel má ČR? 1544 přístupů
9 Kde najdu údaje o nezaměstnanosti v ČR? Zajímá mě hlavně struktura nezaměstnanosti podle věkových skupin v ČR. 757 přístupů
10 Kdo přiděluje IČO? 7212 přístupů
11 Jaká je průměrná mzda podle profesí? 2153 přístupů
12 Kde najdu výsledky voleb nebo referend? 715 přístupů
13 Kde najdu výsledky Sčítání lidu, domů a bytů? 1059 přístupů
14Kde najdu statistiku četnosti dětských jmen? 1013 přístupů
15 Co znamená zkratka HDP, co vyjadřuje a jaká je jeho hodnota? 979 přístupů
16 Jaká je správná zkratka pro pojem "Identifikační číslo osoby" používaný v Registru ekonomických subjektů? "IČO" nebo "IČ"? 1173 přístupů
17 Jak zjistím OKEČ resp. CZ-NACE naší firmy? Kde zjistím právní formu naší firmy či CZ-NUTS, základní územní jednotku nebo územně technickou jednotku? 4538 přístupů
18Je možné si registrovat pension?924 přístupů
19Kdo má povinnost vyplňovat statistické výkazy?1158 přístupů
20 Kde na Vašem serveru najdu číselníky OKEČ, ZÚJ a ÚTJ? 824 přístupů
21Kde najdu měsíční vývoj cen pohonných hmot?996 přístupů
22 Kde najdu demografická data zemí EU (porodnost, úmrtnost, populační vývoj)? 767 přístupů
23 Kde můžu zjistit základní údaje o ČR? (např. počet obyvatel, rozloha státu, průměrné mzdy, míru inflace, míru nezaměstnanosti atp.) 824 přístupů
24 Kdo přiděluje rodné číslo (RČ)? 1308 přístupů
25Existuje nějaká statistika spotřeby piva/alkoholu na obyvatele jednotlivých měst?831 přístupů
26 Kolik domácností v ČR je napojeno na internet? 730 přístupů
27 Kde lze získat číselníky a klasifikace? 831 přístupů
28 Kde najdu medián mzdy, proč je všude uvedena pouze průměrná mzda? 786 přístupů
29 Existuje nějaký seznam firem (databáze firem)? 790 přístupů
30Jaká je spotřeba alkoholu (vína, piva a lihovin) na osobu v ČR za rok?1148 přístupů
31 Obracím se na Vás s prosbou o konzultaci ve věci zjištění průměrných cen ve spotřebním koši za určité období. Narazil jsem vždy na dokument, kde je uveden výčet položek ve spotřebním koši a jejich váhy, pro účely výpočtu indexu spotřebitelských cen. Je možné se však dostat ke konkrétním hodnotám, jež vycházejí z centrálně sledovaných cen a místního cenového zjišťování, popřípadě "scanner" dat,  ze kterých se dále indexy počítají? 763 přístupů
32Jak lze najít definitivní výsledky Sčítání 2021 v jednotlivých obcích ČR?758 přístupů
33 Co je to Intrastat a kde o něm mohu najít více informací? 736 přístupů
34 Zajímalo by mě, zda je někde vymezen pojem "spotřební zboží" anebo zda existuje nějaká jeho kategorizace. 636 přístupů
35 Kde na vašem serveru najdu výkazy pro elektronický sběr dat? 725 přístupů
36 Kde lze najít prognózu o tom, jak se bude vyvíjet počet obyvatel v naší republice v následujících letech, nejlépe rozdělenou dle jednotlivých věkových kategorií? 631 přístupů
37Jak se měří nezaměstnanost? Co znamená zkratka VŠPS?727 přístupů
38 Kde najdu definice statistických ukazatelů? 652 přístupů
39 Kde mohu najít informace o dovozu a vývozu? 648 přístupů
40 Kde naleznu ceník (sazebník)? 666 přístupů
41 Jaká je výše průměrné mzdy v Praze a jaká v ostatních krajích? 677 přístupů
42 Kde mohu najít informace o využití internetu, výpočetní techniky a mobilních telefonů v podnikatelském sektoru? 570 přístupů
43 Jak mám vyplnit roční statistický výkaz, jestliže se do něj mají uvádět údaje za minulý kalendářní rok, ale naše firma má stanoven hospodářský rok jinak, to znamená, že se s rokem kalendářním neshoduje a navíc ještě nebyl ukončen?  922 přístupů
44 Kde naleznu informace o obyvatelstvu v letech 1920-1948? 738 přístupů
45 Lze si objednat předplatné publikací (statistických informací)? 591 přístupů
46Kde najdu počty cizinců žijících v ČR? 704 přístupů
47 Jak to, že má většina zaměstnanců menší mzdu než je průměrná hrubá mzda zveřejňovaná ČSÚ? 716 přístupů
48 Proč se liší počty obyvatel v obcích poskytované ČSÚ a Ministerstvem vnitra? 838 přístupů
49 Kdy vychází Statistická ročenka ČR? 732 přístupů
50 Kde najdu informace ohledně výstavby nových bytů, rodinných domů atd.? Kolik se jich postavilo za posledních 5 let? 673 přístupů
51 Kde najdu indexy cen bytových domů? 765 přístupů
52Jak poznám z číselníku obcí CISOB, která obec náleží k jakému okresu? (Existuje totiž mnoho obcí se shodným názvem)761 přístupů