Časté dotazy

 

Nalezeno 87 otázek.
1Jak zjistím OKEČ resp. CZ-NACE naší firmy? Kde zjistím právní formu naší firmy či CZ-NUTS, základní územní jednotku nebo územně technickou jednotku?61423 přístupů
2Jaká je správná zkratka pro pojem "Identifikační číslo osoby" používaný v Registru ekonomických subjektů? "IČO" nebo "IČ"?  58324 přístupů
3Jaký je rozdíl mezi číslem popisným, evidenčním, orientačním, náhradním?40104 přístupů
4Jaká je průměrná mzda podle profesí?33031 přístupů
5Kdo přiděluje IČO? 29665 přístupů
6Existuje nějaká statistika spotřeby piva/alkoholu na obyvatele jednotlivých měst? 27585 přístupů
7Kde na Vašem serveru najdu číselníky OKEČ, ZÚJ a ÚTJ?25513 přístupů
8Rád bych zjistil, kolik je v České republice osob s určitým příjmením - například HENZEL.25290 přístupů
9Kde najdu měsíční vývoj cen pohonných hmot?25066 přístupů
10Kde lze zjistit IČO nějaké firmy? 23961 přístupů
11Jaká byla v roce 2017 průměrná míra inflace (index spotřebitelských cen)? Kde mohu tento údaj nalézt?22774 přístupů
12Kolik obyvatel má ČR?22510 přístupů
13Kdo má povinnost vyplňovat statistické výkazy?21571 přístupů
14Kde najdu přehled nejoblíbenějších křestních jmen dětí v ČR?20574 přístupů
15Kde najdu výši průměrné mzdy v ČR?20308 přístupů
16Kde najdu potřebné podklady pro zařazení majetku do odpisové skupiny (pro účely zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění)? 19722 přístupů
17Kde najdu medián mzdy, proč je všude uvedena pouze průměrná mzda?19529 přístupů
18Zákon o DPH se odvolává v příloze č. 1 na Harmonizovaný systém popisu číselného označení zboží. Kde jej lze nalézt (SKP na vašich stránkách neodpovídá tomuto popisu)?19309 přístupů
19Kam se mohu obrátit se žádostí o pomoc při zatřídění ekonomické činnosti podle klasifikace OKEČ, resp. CZ-NACE nebo při zatřídění určitého zboží či služby podle klasifikace SKP?18273 přístupů
20Kde najdu poslední statistiku kriminality, zejména násilných trestných činů, z níž by bylo patrné, jakou měrou se na jednotlivých skutcích podíleli muži, ženy, nezletilí a mladiství?17929 přístupů
21Kde můžu zjistit základní údaje o ČR? (např. počet obyvatel, rozloha státu, průměrné mzdy, míru inflace, míru nezaměstnanosti atp.) 17566 přístupů
22Kde najdu kódy CPV?17418 přístupů
23Co znamená zkratka HDP, co vyjadřuje a jaká je jeho hodnota?17263 přístupů
24Kdo přiděluje rodné číslo (RČ)? 17183 přístupů
25Jak se měří nezaměstnanost? Co znamená zkratka VŠPS? 17150 přístupů
26Kde mohu najít informace o hospodaření malých firem v ČR?17063 přístupů
27Kde najdu demografická data zemí EU (porodnost, úmrtnost, populační vývoj)?16908 přístupů
28Kde je možné získat informace o prognóze vývoje inflace? 16874 přístupů
29Kde můžu zjistit informace o vývoji zahraničních investic do České republiky?16848 přístupů
30Jak lze najít definitivní výsledky Sčítání lidu, domů a bytů 2011 v jednotlivých obcích ČR?16816 přístupů
31Kde lze najít prognózu o tom, jak se bude vyvíjet počet obyvatel v naší republice v následujících letech, nejlépe rozdělenou dle jednotlivých věkových kategorií?16740 přístupů
32Existuje nějaký seznam firem (databáze firem)?16608 přístupů
33Co je to inflace, jak se zjišťuje a jaká je její míra? 16507 přístupů
34Zajímalo by mě, zda je někde vymezen pojem "spotřební zboží" anebo zda existuje nějaká jeho kategorizace.16444 přístupů
35Kde na vašem serveru najdu výkazy pro elektronický sběr dat?16417 přístupů
36Kde naleznu vzdělanostní strukturu obyvatelstva ČR?16350 přístupů
37Kde najdu potřebné klasifikace, které jsou nutné pro úplné a správné vyplnění Žádosti zaměstnavatele o povolení získávat na volná pracovní místa zaměstnance ze zahraničí? Vyplnění těchto žádostí vyžadují úřady práce (v souladu s § 85 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti). 16279 přístupů
38Kde najdu informace o mzdách (průměrné mzdy v odvětvích, mzdová diferenciace)?16113 přístupů
39Kde najdu údaje o nezaměstnanosti v ČR? Zajímá mě hlavně struktura nezaměstnanosti podle věkových skupin v ČR.15842 přístupů
40Kde mohu najít průměrné ceny pohonných hmot v jednotlivých měsících tohoto roku?15812 přístupů
41Kde najdu informace o obyvatelstvu ČR (o porodnosti, úmrtnosti, počtu sňatků, rozvodů atp.)? 15804 přístupů
42Kolik domácností v ČR je napojeno na internet?15598 přístupů
43Kde bych našel seznam 205 obcí s rozšířenou působností?15496 přístupů
44Kde lze získat číselníky a klasifikace?15442 přístupů
45Kde najdu definice statistických ukazatelů?15366 přístupů
46Co je to databáze Registr ekonomických subjektů? 15292 přístupů
47Kde najdu výsledky Sčítání lidu, domů a bytů?15227 přístupů
48Jak se správně píše název ulice NA PADESÁTÉM v adrese ČSÚ, s malým nebo velkým "P"?15137 přístupů
49Co je to Intrastat a kde o něm mohu najít více informací?14981 přístupů
50Jak lze získat výběr z databáze Registr ekonomických subjektů (RES)?14952 přístupů
51Kde najdu na vašich stránkách klasifikaci produkce SKP, případně další klasifikace?14941 přístupů
52Kde mohu na vašich stránkách najít čisté měsíční výdaje domácností, například výdaje za elektřinu a plyn?14941 přístupů
53Kde mohu najít informace o dovozu a vývozu?14838 přístupů
54Kde najdu informace o výši bankovních vkladů obyvatel ČR?14807 přístupů
55Kde mohu získat potvrzení o aktuální míře inflace?14779 přístupů
56I když jsou data na vašem webu aktualizována, stále vidím stará data. Proč? 14778 přístupů
57Jak lze objednat databázi Registr ekonomických subjektů (RES)? 14724 přístupů
58Kde naleznu ceník (sazebník)? 14620 přístupů
59Kde najdu údaje o spotřebě jednotlivých druhů zboží?14612 přístupů
60Jaká je výše průměrné mzdy v Praze a jaká v ostatních krajích?14531 přístupů
61Kde najdu na vašich stránkách počet obyvatel v jednotlivých částech Prahy?14472 přístupů
62Potřebuji najít vývoj HDP za posledních 10 let.14408 přístupů
63Kde najdu výsledky voleb nebo referend?14280 přístupů
64Kde mohu najít informace o využití internetu, výpočetní techniky a mobilních telefonů v podnikatelském sektoru?14171 přístupů
65Chtěl bych, aby se mi po spuštění Exploreru objevily vaše stránky. Jak to mohu udělat?14099 přístupů
66Jak mám vyplnit roční statistický výkaz, jestliže se do něj mají uvádět údaje za minulý kalendářní rok, ale naše firma má stanoven hospodářský rok jinak, to znamená, že se s rokem kalendářním neshoduje a navíc ještě nebyl ukončen? 14019 přístupů
67Kde si lze objednat klientskou SCP schránku pro distribuci elektronických publikací?13942 přístupů
68Kde naleznu informace o obyvatelstvu v letech 1920-1948?13723 přístupů
69Lze si objednat předplatné publikací (statistických informací)? 13604 přístupů
70Kde najdu rozlohu a hustotu osídlení ČR?13432 přístupů
71Kde najdu počty cizinců žijících v ČR? 13324 přístupů
72Proč se liší počty obyvatel v obcích poskytované ČSÚ a Ministerstvem vnitra?13318 přístupů
73Kde bych našla aktuální číselné údaje o dovozu a vývozu vína?13233 přístupů
74Jak to, že má většina zaměstnanců menší mzdu než je průměrná hrubá mzda zveřejňovaná ČSÚ?13113 přístupů
75Kde najdu informace o vyhodnocování výsledků voleb do obecních zastupitelstev?13071 přístupů
76Kde najdu informace potřebné k zařazení zboží a služeb podle základní či snížené sazby DPH (pro účely zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění)?13070 přístupů
77Kdy vychází Statistická ročenka ČR?12773 přístupů
78Kde najdu statistická data srovnávající životní úroveň rodin s dětmi a rodin bez dětí?12480 přístupů
79V jakém roce měla Česká republika nejvíce obyvatel?12417 přístupů
80Kde najdu informace ohledně výstavby nových bytů, rodinných domů atd.? Kolik se jich postavilo za posledních 5 let?12382 přístupů
81Kde najdu indexy cen bytových domů?12350 přístupů
82Kde je možno nalézt základní statistická data (např. HDP, počet zaměstnaných, nezaměstnaných, míru nezaměstnanosti...) pro Karlovarský kraj v rozmezí let 1995-2008?12350 přístupů
83Kde najdu základní informace (počet obyvatel, vývoj průměrných mezd, přírůstky/úbytky obyvatelstva, rozložení věkových struktur..atd) k okresům Domažlice, Klatovy, Prachatice a Český Krumlov za období 2000-2005?12309 přístupů
84Z vašich stránek jsem chtěl stáhnout starší data, která jsou uložena ve formátu zip, ale bohužel se mi to nedaří. Jak mám postupovat?12257 přístupů
85Jak poznám z číselníku obcí CISOB, která obec náleží k jakému okresu? (Existuje totiž mnoho obcí se shodným názvem). 12120 přístupů
86Kde najdu údaje o ročních objemech poskytnutých bankovních úvěrů za celou republiku?12091 přístupů
87Existuje číselník, kde jsou uvedeny adresy domů v ČR v kombinaci s čísly popisnými?11762 přístupů