Časté dotazy

 

Nalezeno 53 otázek.
1Jaká byla v roce 2021 průměrná míra inflace (index spotřebitelských cen)? Kde mohu tento údaj nalézt?   650 přístupů
2 Kde mohu získat potvrzení o aktuální míře inflace? 371 přístupů
3Kde najdu počty zemřelých podle příčin smrti?35 přístupů
4Potřebuji se zeptat na zpravodajskou povinnost, statistické výkazy a jejich vyplňování a získat informace o aplikacích DANTE WEB a Výkazy podle IČO, Registru ekonomických subjektů RES a (nebo) další informace vztahující se k výkazům ČSÚ.35 přístupů
5Kde jsou statistiky úmrtí?27 přístupů
6Jak často probíhá aktualizace dat za zemřelé a proč dochází ke zpoždění?  470 přístupů
7 Kolik obyvatel má ČR? 690 přístupů
8 Kde najdu údaje o nezaměstnanosti v ČR? Zajímá mě hlavně struktura nezaměstnanosti podle věkových skupin v ČR. 277 přístupů
9 Kdo přiděluje IČO? 2551 přístupů
10 Jaká je průměrná mzda podle profesí? 1095 přístupů
11 Kde najdu výsledky voleb nebo referend? 243 přístupů
12 Kde najdu výsledky Sčítání lidu, domů a bytů? 395 přístupů
13Kde najdu statistiku četnosti dětských jmen?   446 přístupů
14 Co znamená zkratka HDP, co vyjadřuje a jaká je jeho hodnota? 319 přístupů
15 Jaká je správná zkratka pro pojem "Identifikační číslo osoby" používaný v Registru ekonomických subjektů? "IČO" nebo "IČ"? 650 přístupů
16 Jak zjistím OKEČ resp. CZ-NACE naší firmy? Kde zjistím právní formu naší firmy či CZ-NUTS, základní územní jednotku nebo územně technickou jednotku? 631 přístupů
17Je možné si registrovat pension?535 přístupů
18Kdo má povinnost vyplňovat statistické výkazy?508 přístupů
19 Kde na Vašem serveru najdu číselníky OKEČ, ZÚJ a ÚTJ? 394 přístupů
20Kde najdu měsíční vývoj cen pohonných hmot?383 přístupů
21 Kde najdu demografická data zemí EU (porodnost, úmrtnost, populační vývoj)? 377 přístupů
22 Kde můžu zjistit základní údaje o ČR? (např. počet obyvatel, rozloha státu, průměrné mzdy, míru inflace, míru nezaměstnanosti atp.) 370 přístupů
23 Kdo přiděluje rodné číslo (RČ)? 368 přístupů
24Existuje nějaká statistika spotřeby piva/alkoholu na obyvatele jednotlivých měst?361 přístupů
25 Kolik domácností v ČR je napojeno na internet? 358 přístupů
26 Kde lze získat číselníky a klasifikace? 345 přístupů
27 Kde najdu medián mzdy, proč je všude uvedena pouze průměrná mzda? 342 přístupů
28 Existuje nějaký seznam firem (databáze firem)? 332 přístupů
29Jaká je spotřeba alkoholu (vína, piva a lihovin) na osobu v ČR za rok?321 přístupů
30 Obracím se na Vás s prosbou o konzultaci ve věci zjištění průměrných cen ve spotřebním koši za určité období. Narazil jsem vždy na dokument, kde je uveden výčet položek ve spotřebním koši a jejich váhy, pro účely výpočtu indexu spotřebitelských cen. Je možné se však dostat ke konkrétním hodnotám, jež vycházejí z centrálně sledovaných cen a místního cenového zjišťování, popřípadě "scanner" dat,  ze kterých se dále indexy počítají? 320 přístupů
31 Jak lze najít definitivní výsledky Sčítání lidu, domů a bytů 2011 v jednotlivých obcích ČR? 321 přístupů
32 Co je to Intrastat a kde o něm mohu najít více informací? 318 přístupů
33 Zajímalo by mě, zda je někde vymezen pojem "spotřební zboží" anebo zda existuje nějaká jeho kategorizace. 273 přístupů
34 Kde na vašem serveru najdu výkazy pro elektronický sběr dat? 305 přístupů
35 Kde lze najít prognózu o tom, jak se bude vyvíjet počet obyvatel v naší republice v následujících letech, nejlépe rozdělenou dle jednotlivých věkových kategorií? 276 přístupů
36Jak se měří nezaměstnanost? Co znamená zkratka VŠPS?266 přístupů
37 Kde najdu definice statistických ukazatelů? 281 přístupů
38 Kde mohu najít informace o dovozu a vývozu? 262 přístupů
39 Kde naleznu ceník (sazebník)? 283 přístupů
40 Jaká je výše průměrné mzdy v Praze a jaká v ostatních krajích? 283 přístupů
41 Kde mohu najít informace o využití internetu, výpočetní techniky a mobilních telefonů v podnikatelském sektoru? 238 přístupů
42 Jak mám vyplnit roční statistický výkaz, jestliže se do něj mají uvádět údaje za minulý kalendářní rok, ale naše firma má stanoven hospodářský rok jinak, to znamená, že se s rokem kalendářním neshoduje a navíc ještě nebyl ukončen?  253 přístupů
43 Kde naleznu informace o obyvatelstvu v letech 1920-1948? 299 přístupů
44 Lze si objednat předplatné publikací (statistických informací)? 235 přístupů
45Kde najdu počty cizinců žijících v ČR? 300 přístupů
46 Jak to, že má většina zaměstnanců menší mzdu než je průměrná hrubá mzda zveřejňovaná ČSÚ? 284 přístupů
47 Proč se liší počty obyvatel v obcích poskytované ČSÚ a Ministerstvem vnitra? 283 přístupů
48 Kdy vychází Statistická ročenka ČR? 292 přístupů
49 Kde najdu informace ohledně výstavby nových bytů, rodinných domů atd.? Kolik se jich postavilo za posledních 5 let? 265 přístupů
50 Kde je možno nalézt základní statistická data (např. HDP, počet zaměstnaných, nezaměstnaných, míru nezaměstnanosti...) pro Karlovarský kraj v rozmezí let 1995-2008? 253 přístupů
51 Kde najdu základní informace (počet obyvatel, vývoj průměrných mezd, přírůstky/úbytky obyvatelstva, rozložení věkových struktur..atd) k okresům Domažlice, Klatovy, Prachatice a Český Krumlov za období 2000-2005? 292 přístupů
52 Kde najdu indexy cen bytových domů? 293 přístupů
53Jak poznám z číselníku obcí CISOB, která obec náleží k jakému okresu? (Existuje totiž mnoho obcí se shodným názvem)238 přístupů