Program statistických zjišťování

 

Programy statistických zjišťování obsahují seznamy statistických zjišťování a charakteristiky jednotlivých zjišťování stanovené zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů.

Program statistických zjišťování na rok 2020 byl zveřejněn ve „Vyhlášce č. 293 ze dne 6. listopadu 2019 o Programu statistických zjišťování na rok 2020“, v částce 125/2019 Sb., rozeslané dne 14. listopadu 2019 včetně přílohy č. 1 a 2.

Program statistických zjišťování na rok 2019 byl zveřejněn ve „Vyhlášce č. 250 ze dne 19. října 2018 o Programu statistických zjišťování na rok 2019“, v částce 126/2018 Sb., rozeslané dne 7. listopadu 2018 včetně přílohy č. 1 a 2.

Programy jsou rozděleny na statistická zjišťování prováděná Českým statistickým úřadem (Příloha č. 1) a statistická zjišťování prováděná pracovišti státní statistické služby ministerstev (Příloha č. 2). Statistická zjišťování prováděná ČSÚ jsou dále uspořádána do skupin podle periodicity zjišťování (měsíční, čtvrtletní, pololetní, roční a ostatní), resortní zjišťování podle ministerstev, která zjišťování provádějí. Zveřejnění Programu statistických zjišťování na příslušný rok je základní podmínkou vzniku zpravodajské povinnosti pro ekonomické subjekty, které jsou k jejímu plnění vyzvány zpravidla písemně Českým statistickým úřadem nebo příslušným resortním pracovištěm státní statistické služby.