Registr ekonomických subjektů

 

O registru

Registr ekonomických subjektů (RES) obsahuje vybrané informace o všech ekonomických subjektech se sídlem na území České republiky a dále informace o některých zahraničních ekonomických subjektech, které mají vztah k českým společnostem. Seznam jednotek a údajů vedených v registru ekonomických subjektů stanovuje § 20 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě a příloha III. a IV. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2152/2019 o evropských podnikových statistikách.

Primárním úkolem RES je poskytování centrální a harmonizované opory výběru pro tvorbu statistických šetření ČSÚ. Sehrává tak klíčovou roli při zajišťování koherence statistických šetření ČSÚ. Kromě toho je důležitým nástrojem pro zajištění dopočtů, integraci dat nebo stratifikaci výběrových souborů. V neposlední řadě se RES využívá pro tvorbu vybraných statistických výstupů nebo poskytování dat do Evropského registru nadnárodních společností.
 

Vyhledávání údajů v RES

Prostřednictvím níže uvedeného odkazu můžete hledat v registru podle IČO nebo podle názvu firmy. Naleznete zde adresu sídla firmy, její právní formu, zařazení podle ekonomické činnosti nebo podle počtu zaměstnanců.


Najdi firmu
 

Upozorňujeme, že zobrazené identifikační údaje a statistické charakteristiky ekonomického subjektu jsou výsledkem statistického vyhodnocení informací dostupných z administrativních zdrojů a slouží účelům státní statistické služby (údaje z RES nemohou sloužit jako doklad prokazující uvedené skutečnosti ve správním nebo jiném řízení).

Pro nalezení nebo ověření zatřídění použijte např. klasifikaci CZ-NACE, pro vyhledání územního členění můžete využít např. číselník základních územních jednotek (ZUJ).
 

Exporty z RES

Jaké statistiky produkujeme z RES?  

Organizační statistika v Katalogu produktů ČSÚ,

Statistická šetření RES

Údaje o jednotkách vedených v RES se získávají převážně z administrativních zdrojů dat. Není však možné, aby administrativní zdroje dokázaly uspokojit všechny statistické potřeby, proto se využívají i údaje z existujících statistických šetření ČSÚ. Organizujeme také vlastní statistická šetření zaměřená výlučně na aktualizaci údajů v RES. Bližší informace o těchto šetřeních naleznete na https://www.czso.cz/csu/vykazy/res-1-99-dotaznik-pro-nove-vznikle-ekonomicke-subjekty_psz_2021 a https://www.czso.cz/csu/vykazy/res-2-99-dotaznik-pro-podniky-a-podnikatele_psz_2021.
 

Upozornění

Údaje vedené v registru ekonomických subjektů (RES) jsou vkládány nebo aktualizovány bezplatně. Zpoplatněno je pouze poskytování informací z RES dle platného ceníku.
 

Důležité dokumenty a odkazy