Indexy cen vývozu a dovozu - listopad 2010

Vyšší cena ropy a silný dolar podporovaly růst dovozních cen

17.01.2011
Kód: r-7201-10
 
V listopadu 2010 vývozní ceny meziměsíčně vzrostly o 0,8 %, dovozní ceny o 1,1 %. Meziročně se vývozní ceny zvýšily o 0,8 %, dovozní ceny o 4,3 %. Směnné relace meziměsíčně dosáhly hodnoty 99,7 %, meziročně 96,6 %.


* * *

Meziměsíční srovnání:
 • Vývozní ceny v listopadu vzrostly o 0,8 % (v říjnu pokles o 0,7 %). Největší vliv na růst celkového meziměsíčního indexu mělo zvýšení cen strojů a dopravních prostředků o 0,9 %. Ceny se zvýšily ve všech sledovaných skupinách. Z významnějších skupin rostly ceny chemikálií o 1,7 %, ostatních surovin o 1,2 %, průmyslového spotřebního zboží o 0,6 % a ceny polotovarů o 0,5 %.
 • Dovozní ceny vzrostly o 1,1 % (v říjnu pokles o 0,9 %). Růst celkového meziměsíčního indexu nejvíce ovlivnilo zvýšení cen minerálních paliv o 4,9 %. Z významnějších skupin rostly ceny průmyslového spotřebního zboží o 1,0 %, chemikálií o 0,8 %, polotovarů o 0,6 % a ceny strojů a dopravních prostředků o 0,5 %. Klesly pouze ceny ostatních surovin o 2,6 %.
 • Směnné relace klesly na hodnotu 99,7 % (v říjnu růst na 100,2 %) a po dvouměsíčním růstu se vrátily do negativních hodnot. Nejnižší hodnoty směnných relací dosáhla minerální paliva (95,5 %), potraviny (98,6 %) a průmyslové spotřební zboží (99,6 %). Významnější pozitivní hodnoty směnných relací zaznamenaly ostatní suroviny (103,9 %), chemikálie (100,9 %) a stroje a dopravní prostředky (100,4 %).


Meziroční srovnání:
 • Ceny vývozu se zvýšily o 0,8 % (v říjnu se nezměnily). Největší vliv na vývoj celkového meziročního indexu měl růst cen ostatních surovin o 25,4 %. Z významnějších skupin rostly ceny minerálních paliv o 10,7 %, chemikálií o 7,1 %, potravin o 6,4 % a ceny polotovarů o 2,6 %. Klesly ceny strojů a dopravních prostředků o 2,7 % a ceny průmyslového spotřebního zboží o 2,2 %.
 • Dovozní ceny rostly o 4,3 % (v říjnu o 3,8 %). Růst byl podpořen také vlivem oslabení kurzu koruny vůči dolaru. Největší vliv na vývoj celkového meziročního indexu měl růst cen minerálních paliv o 20,3 %. Rostly také ceny ostatních surovin o 34,2 %, polotovarů o 5,1 %, potravin o 4,1 % a ceny chemikálií o 1,6 %. Z významnějších skupin klesly ceny průmyslového spotřebního zboží o 1,5 % a ceny strojů a dopravních prostředků o 0,1 %.
 • Směnné relace mírně vzrostly na hodnotu 96,6 % (v říjnu hodnota 96,3 %) a dvanáctý měsíc se držely v negativních hodnotách. Nejnižší hodnoty směnných relací z významnějších skupin zaznamenala minerální paliva (92,0 %), ostatní suroviny (93,4 %), stroje a dopravní prostředky (97,4 %), polotovary (97,6 %) a průmyslové spotřební zboží (99,3 %). Naopak výrazných pozitivních hodnot směnných relací dosáhly chemikálie (105,4 %) a potraviny (102,2 %).
Metodická poznámka:

Kontaktní osoba: Ing. Vladimír Klimeš, tel. 274 054 102, e-mail: vladimir.klimes@czso.cz
Zdroj dat: zjišťování ČSÚ
Termín ukončení sběru dat: poslední kalendářní den měsíce
Termín ukončení zpracování: Indexy cen vývozu a dovozu - 15. kalendářní den po následujícím měsíci
Navazující publikace: „Indexy cen vývozu a dovozu v ČR“, kód 7201-10
podrobné členění (Internet: /csu/czso/indexy-cen-vyvozu-a-dovozu-v-cr-prosinec-2010-j8bp2jj0nl )
Publikované údaje jsou definitivní. • cizc011711.doc
 • Přílohy:
 • Tab. 1 Ceny vývozu, dovozu zboží (indexy)
 • Tab. 2 Ceny vývozu, dovozu zboží (rozklad přírůstků - meziměsíčního, meziročních)
 • Graf 1 Ceny vývozu, dovozu zboží (meziroční změny)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 17.01.2011
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz