Indexy cen vývozu a dovozu - listopad 2014

Meziroční růst cen zahraničního obchodu zmírnil

16.01.2015
Kód: 013014-14
 


V listopadu 2014 vývozní ceny meziměsíčně vzrostly o 0,3 %, dovozní ceny se nezměnily, směnné relace dosáhly hodnoty 100,3 %. Meziročně se vývozní ceny zvýšily o 1,8 %, dovozní ceny o 0,9 %, směnné relace dosáhly hodnoty 100,9 %.

Meziměsíční srovnání:

Vývozní ceny vzrostly v listopadu o 0,3 % (v říjnu pokles o 0,2 %). Největší vliv na růst celkového meziměsíčního indexu mělo zvýšení cen strojů a dopravních prostředků o 0,7 %. Z významných skupin nejvíce rostly ceny průmyslového spotřebního zboží o 0,6 % a ceny polotovarů o 0,3 %. Ceny ostatních surovin klesly o 2,0 %, chemikálií o 1,1 % a ceny potravin o 0,4 %.

Dovozní ceny se v listopadu nezměnily (v říjnu pokles o 0,1 %). Z významnějších skupin rostly ceny strojů a dopravních prostředků o 0,6 %, ostatních surovin o 0,5 % a ceny průmyslového spotřebního zboží o 0,4 %. Nejvíce klesly ceny minerálních paliv o 2,2 %, potravin o 1,3 % a ceny chemikálií o 0,3 %.

Směnné relace se zvýšily na hodnotu 100,3 % (v říjnu hodnota 99,9 %). Z významnějších skupin dosáhla pozitivních hodnot směnných relací minerální paliva (101,8 %), průmyslové spotřební zboží (100,2 %) a stroje a dopravní prostředky (100,1 %). Nejnižších negativních hodnot dosáhly ostatní suroviny (97,5 %).

Meziroční srovnání:

Ceny vývozu se zvýšily o 1,8 % (v říjnu o 5,5 %). Největší vliv na vývoj celkového meziročního indexu měl růst cen strojů a dopravních prostředků o 2,4 %. Ceny polotovarů rostly o 3,4 %, chemikálií o 2,4 % a ceny průmyslového spotřebního zboží o 2,3 %. Ceny minerálních paliv klesly o 7,5 % a ceny potravin o 3,7 %.

Dovozní ceny rostly o 0,9 % (v říjnu o 4,5 %). Největší vliv na vývoj celkového meziročního indexu měl růst cen strojů a dopravních prostředků o 3,6 %. Ceny průmyslového spotřebního zboží rostly o 3,0 %, polotovarů o 2,6 % a ceny chemikálií o 1,2 %. Ceny minerálních paliv klesly o 11,8 % a ceny ostatních surovin o 5,4 %.

Směnné relace se snížily na hodnotu 100,9 % (v říjnu hodnota 101,0 %), nicméně již dvacátý třetí měsíc zůstaly pozitivní. Nejvyšších pozitivních hodnot směnných relací dosáhly ostatní suroviny (106,3 %), minerální paliva (104,9 %) a chemikálie (101,2 %). Z významných skupin zaznamenaly negativní hodnoty směnných relací stroje a dopravní prostředky (98,8 %) a průmyslové spotřební zboží (99,3 %).


Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel Odboru statistiky cen, tel. 274 052 533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Vladimír Klimeš, vedoucí Oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu, tel. 274 054 102, e-mail: vladimir.klimes@czso.cz
Metoda získání dat: Výběrové zjišťování ČSÚ
Termín ukončení sběru dat: 16. kalendářní den po sledovaném měsíci
Navazující datová sada: 013012-14 Indexy cen vývozu a dovozu v ČR (měsíční periodicita) http://www.czso.cz/csu/2014edicniplan.nsf/p/013012-14
Specifické metodické poznámky: Publikované údaje jsou definitivní.
Termín zveřejnění další RI: 16. 2. 2015

  • cizc011615.docx
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Ceny vývozu, dovozu zboží (indexy)
  • Tab. 2 Ceny vývozu, dovozu zboží (rozklad neočištěných a očištěných přírůstků - meziměsíčního, meziročních)
  • Graf 1 Ceny vývozu, dovozu zboží (meziroční změny)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 16.01.2015
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz