Státní statistická služba ČR

 

 • Zákon o státní statistické službě


 • Další pracoviště státní statistické služby ČR

 • Pracoviště ČSÚ podle zaměření
  Přehled nejdůležitějších kontaktů - na informační služby, pro média, na vedoucí pracovníky v Českém statistickém úřadu.

 • Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021

 • Zákon o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021
  Zákon č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 a o změně zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 490/2020 Sb.
  Vyhláška č. 490/2020 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 a o změně zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů.
 • Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 490/2020 Sb.
  Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 490/2020 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 a o změně zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů.
 •