Indexy cen vývozu a dovozu - květen 2020

Ceny zahraničního obchodu meziměsíčně klesly

10.07.2020
Kód: 013014-20
 

V květnu 2020 se vývozní ceny meziměsíčně snížily o 0,1 %, dovozní ceny o 1,1 %. Směnné relace dosáhly hodnoty 101,0 %. Meziročně vývozní ceny vzrostly o 2,8 %, dovozní ceny klesly o 0,7 %. Směnné relace dosáhly hodnoty 103,5 %.

Meziměsíční srovnání
Vývozní ceny se
v květnu snížily o 0,1 %. Největší podíl na vývoji celkového meziměsíčního indexu měl pokles cen chemikálií o 1,8 %. Ceny minerálních paliv se snížily o 1,0 % (především plynu) a ceny potravin o 0,8 %. Nejvíce rostly ceny ostatních surovin1 o 1,1 % a ceny polotovarů2 o 0,2 %.

Dovozní ceny v květnu klesly o 1,1 %. Největší vliv na snížení celkového meziměsíčního indexu měl pokles cen minerálních paliv o 14,8 % (zejména ropy). Ceny potravin se snížily o 1,4 %, chemikálií o 1,0 % a ceny polotovarů o 0,2 %. Ceny nerostly v žádné ze sledovaných skupin jednomístné klasifikace SITC.

Směnné relace dosáhly hodnoty 101,0 %. Nejvyšších pozitivních hodnot směnných relací dosáhla minerální paliva (116,2 %), ostatní suroviny (101,6 %) a potraviny (100,6 %). Naopak negativní hodnoty směnných relací zaznamenaly chemikálie (99,2 %) a průmyslové spotřební zboží (99,9 %).

Meziroční srovnání
Ceny
vývozu se zejména vlivem oslabení koruny vůči euru a dolaru zvýšily o 2,8 % (v dubnu o 3,1 %). Zásadní vliv na vývoj celkového meziročního indexu mělo zvýšení cen strojů a dopravních prostředků o 5,2 %. Nejvíce vzrostly ceny nápojů a tabáku o 7,7 %, průmyslového spotřebního zboží o 5,8 % a ceny potravin o 5,5 %. Snížily se ceny minerálních paliv o 30,1 % (především ropných výrobků) a ceny ostatních surovin o 7,0 % (zejména kaučuku a kovového odpadu).

Dovozní ceny se snížily o 0,7 % (v dubnu rostly o 0,7 %). Největší vliv na pokles celkového meziročního indexu mělo snížení cen minerálních paliv o 44,9 % (zvláště ropy a ropných výrobků). Ceny chemikálií klesly o 2,0 % a ceny ostatních surovin o 1,2 %. Naopak nejvíce rostly ceny potravin o 6,9 %, strojů a dopravních prostředků o 5,4 % a ceny průmyslového spotřebního zboží o 4,2 %.

Směnné relace se zvýšily na hodnotu 103,5 % (v dubnu hodnota 102,4 %) a třetí měsíc zůstaly v pozitivních hodnotách. Nejvyšších pozitivních hodnot směnných relací dosáhla minerální paliva (126,9 %), nápoje a tabák (109,1 %) a polotovary (101,8 %). Naopak negativní hodnoty směnných relací zaznamenaly ostatní suroviny (94,1 %), potraviny (98,7 %) a stroje a dopravní prostředky (99,8 %).

__________________________
1 Názvem ostatní suroviny jsou v textu označovány suroviny nepoživatelné, s výjimkou paliv (SITC 2).
2 Názvem polotovary jsou v textu označovány tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu (SITC 6).

Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru statistiky cen, tel. 274 052 533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Vladimír Klimeš, vedoucí oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu, tel. 274 054 102, e-mail: vladimir.klimes@czso.cz
Metoda získání dat: Výběrové zjišťování ČSÚ
Termín ukončení sběru dat: 15. kalendářní den po sledovaném měsíci
Navazující datová sada: 013014-20 Indexy cen vývozu a dovozu v ČR (měsíční periodicita)
https://www.czso.cz/csu/czso/indexy-cen-vyvozu-a-dovozu
Specifické metodické poznámky: Publikované údaje jsou definitivní.
Termín zveřejnění další RI: 13. 8. 2020

  • cizc071020.docx
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Indexy cen vývozu a dovozu
  • Tab. 2 Indexy cen vývozu a dovozu (rozklad přírůstků publikovaných a kurzově očištěných indexů – meziměsíčního, meziročních)
  • Graf 1 Indexy cen vývozu a dovozu (meziroční změny)
  • Tiskové sdělení: Ceny zahraničního obchodu meziměsíčně klesly
  • Vyjádření Vladimíra Klimeše, vedoucího oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu ČSÚ
    (soubor mp3)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 10.07.2020
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz