Indexy cen vývozu a dovozu - únor 2012

Ceny zahraničního obchodu po pěti měsících meziměsíčně klesly

16.04.2012
Kód: r-7201-12
 
V únoru 2012 se vývozní ceny meziměsíčně snížily o 1,3 %, dovozní ceny o 1,2 %. Meziročně vývozní ceny rostly o 4,2 %, dovozní ceny o 5,8 %. Směnné relace meziměsíčně dosáhly hodnoty 99,9 %, meziročně 98,5 %.

Meziměsíční srovnání:

Vývozní ceny v únoru klesly o 1,3 % (v lednu růst o 0,6 %). Největší vliv na pokles celkového meziměsíčního indexu mělo snížení cen strojů a dopravních prostředků o 1,6 %. Z významnějších skupin klesly ceny polotovarů o 2,0 % a ceny průmyslového spotřebního zboží o 1,5 %. Rostly ceny minerálních paliv o 1,4 % a ceny chemikálií o 0,2 %.

Dovozní ceny se snížily o 1,2 % (v lednu růst o 1,4 %). Největší vliv na pokles celkového meziměsíčního indexu mělo snížení cen strojů a dopravních prostředků o 2,1 %. Z významnějších skupin klesly ceny ostatních surovin o 4,0 %, průmyslového spotřebního zboží o 1,9 % a ceny polotovarů o 1,5 %. Rostly ceny potravin o 1,7 % a ceny minerálních paliv o 1,5 %.

Směnné relace vzrostly na hodnotu 99,9 % (v lednu hodnota 99,2 %). Významnější negativní hodnoty směnných relací byly zaznamenány u potravin (97,7 %) a polotovarů (99,5 %). Z významnějších skupin dosáhly pozitivních hodnot směnných relací ostatní suroviny (104,1 %), chemikálie (101,1 %), stroje a dopravní prostředky (100,5 %) a průmyslové a spotřební zboží (100,4 %).

Meziroční srovnání:

Ceny vývozu rostly o 4,2 % (v lednu o 5,4 %). Největší vliv na vývoj celkového meziročního indexu měl růst cen strojů a dopravních prostředků o 2,7 %. Ceny rostly ve všech skupinách. Nejvýznamněji se zvýšily ceny minerálních paliv o 9,1 %, chemikálií o 6,2 %, polotovarů o 5,4 % a ceny průmyslového spotřebního zboží o 5,3 %.

Dovozní ceny rostly o 5,8 % (v lednu o 7,0 %). Největší vliv na vývoj celkového meziročního indexu měl růst cen minerálních paliv o 28,1 % (v lednu o 28,2 %). Z nejvýznamnějších skupin rostly ceny průmyslového spotřebního zboží o 3,7 %, chemikálií o 3,6 %, polotovarů o 1,7 % a ceny strojů a dopravních prostředků o 1,6 %. Ceny neklesly v žádné ze sledovaných skupin.

Směnné relace se nezměnily a zůstaly na hodnotě 98,5 %, nicméně již dvacátý sedmý měsíc zůstaly v negativních hodnotách. Negativní hodnoty směnných relací z významnějších skupin zaznamenala minerální paliva (85,2 %), potraviny (98,3 %) a ostatní suroviny (99,0 %). Z nejvýznamnějších skupin dosáhly pozitivních hodnot směnných relací polotovary (103,6 %), průmyslové spotřební zboží (101,5 %) a stroje a dopravní prostředky (101,1 %).


Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RN Dr. Jiří Mrázek, ředitel Odboru statistiky cen, tel. 274 052 533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Vladimír Klimeš, vedoucí Oddělení statistiky cen zahraničního obchodu a stavebnictví, tel. 274 054 102, e-mail: vladimir.klimes@czso.cz
Metoda získání dat: Výběrové zjišťování ČSÚ
Termín ukončení sběru dat: 15. kalendářní den po sledovaném měsíci
Navazující datová sada: 720144-12 Indexy cen vývozu a dovozu v ČR (měsíční periodicita)
/csu/czso/indexy-cen-vyvozu-a-dovozu-v-cr-2012-owzo12la35
Specifické metodické poznámky: Publikované údaje jsou definitivní.
Termín zveřejnění další RI: 17. 5. 2012  • cizc041612.doc
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Ceny vývozu, dovozu zboží (indexy)
  • Tab. 2 Ceny vývozu, dovozu zboží (rozklad neočištěných a očištěných přírůstků - meziměsíčního, meziročních)
  • Graf 1 Ceny vývozu, dovozu zboží (meziroční změny)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 16.04.2012
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz