Indexy cen vývozu a dovozu - listopad 2013

Slabá koruna vyhnala ceny zahraničního obchodu vzhůru

15.01.2014
Kód: r-7201-13
 
V listopadu 2013 vývozní ceny meziměsíčně vzrostly o 4,0 %, dovozní ceny o 3,6 %. Meziročně se vývozní ceny zvýšily o 2,9 %, dovozní ceny o 1,0 %. Směnné relace meziměsíčně dosáhly hodnoty 100,4 %, meziročně 101,9 %.

Meziměsíční srovnání:

Vývozní ceny, zejména důsledkem oslabení koruny vůči euru a dolaru, vzrostly v listopadu o 4,0 % (v říjnu pokles o 0,7 %). Největší vliv na růst celkového meziměsíčního indexu mělo zvýšení cen strojů a dopravních prostředků o 3,9 %. Z významnějších skupin se nejvíce zvýšily ceny minerálních paliv o 4,6 %, polotovarů o 4,0 % a ceny průmyslového spotřebního zboží o 3,5 %. Ceny neklesly v žádné ze sledovaných skupin.

Dovozní ceny, zejména důsledkem oslabení koruny, podobně jako u vývozních cen, se zvýšily o 3,6 % (v říjnu pokles o 1,1 %). Největší vliv na růst celkového meziměsíčního indexu mělo zvýšení cen strojů a dopravních prostředků o 4,2 %. Rostly rovněž ceny minerálních paliv o 5,0 %, polotovarů o 3,7 %, potravin o 2,4 % a ceny chemikálií o 2,3 %. Klesly pouze ceny živočišných a rostlinných olejů o 0,5 %.

Směnné relace zůstaly na hodnotě 100,4 % (v říjnu hodnota 100,4 %). Z významných skupin dosáhlo pozitivních hodnot směnných relací průmyslové spotřební zboží (100,7 %), chemikálie (100,5 %) a polotovary (100,3 %). Negativní hodnoty směnných relací zaznamenala minerální paliva (99,6 %) a stroje a dopravní prostředky (99,7 %).

Meziroční srovnání:

Ceny vývozu se zvýšily o 2,9 % (v říjnu pokles o 0,1 %). Největší vliv na vývoj celkového meziročního indexu měl růst cen strojů a dopravních prostředků o 3,5 %. Ceny průmyslového spotřebního zboží rostly o 4,2 % a ceny polotovarů o 2,9 %. Z významnějších skupin nejvíce klesly ceny chemikálií o 0,6 % a ceny ostatních surovin a minerálních paliv shodně o 0,5 %.

Dovozní ceny vzrostly o 1,0 % (v říjnu pokles o 1,7 %). Největší vliv na vývoj celkového meziročního indexu měl růst cen strojů a dopravních prostředků o 2,5 %. Ceny potravin rostly o 4,0 %, průmyslové spotřební zboží o 3,3 % a ceny polotovarů o 1,9 %. Z významných skupin nejvíce klesly ceny minerálních paliv o 5,2 %, ostatních surovin o 1,2 % a ceny chemikálií o 0,8 %.

Směnné relace se zvýšily na hodnotu 101,9 % (v říjnu hodnota 101,6 %) a již jedenáctý měsíc zůstaly pozitivní. Z významnějších skupin dosáhla nejvyšších pozitivních hodnot směnných relací minerální paliva (105,0 %), stroje a dopravní prostředky a polotovary shodně (101,0 %) a průmyslové spotřební zboží (100,9 %). Negativní hodnoty směnných relací zaznamenaly pouze potraviny (95,9 %).


Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel Odboru statistiky cen, tel. 274 052 533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Vladimír Klimeš, vedoucí Oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu, tel. 274 054 102, e-mail: vladimir.klimes@czso.cz
Metoda získání dat: Výběrové zjišťování ČSÚ
Termín ukončení sběru dat: 15. kalendářní den po sledovaném měsíci
Navazující datová sada: 720144-13 Indexy cen vývozu a dovozu v ČR (měsíční periodicita) /csu/czso/indexy-cen-vyvozu-a-dovozu-v-ceske-republice-2013-hlu7dm6s0l
Specifické metodické poznámky: Publikované údaje jsou definitivní .
Termín zveřejnění další RI: 17. 2. 2014  • cizc011514.docx
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Ceny vývozu, dovozu zboží (indexy)
  • Tab. 2 Ceny vývozu, dovozu zboží (rozklad neočištěných a očištěných přírůstků - meziměsíčního, meziročních)
  • Graf 1 Ceny vývozu, dovozu zboží (meziroční změny)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 15.01.2014
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz