Gender: GENDEROVÉ STATISTIKY - Úvod

 

Vítejte na stránkách genderových statistik,

vpravo najdete jednotlivé kapitoly, kde po jejich rozkliknutí naleznete potřebné údaje dole v datových údajích. Každá kapitola pak zahrnuje vlastní metodiku.

Kromě datových údajů a metodiky máte možnost též nahlédnout do našich genderových publikací, jak těch vydaných dříve, tak zatím naposledy vydaných.

Genderové statistky zahrnují data v členění podle pohlaví s tím, že kde je to možné, sledují se i další třídění (věk, rodinný stav, kraje, ad.). Naleznete zde 8 oblastí, za něž se genderová data sbírají: Demografie, Zdraví, Vzdělání, Práce a mzdy, Sociální zabezpečení, Soudnictví, Kriminalitu a ICT (Informační a komunikační technologie, ale také data za oblast Výzkumu a vývoje).

Zobrazení datových listů: V případě, že je datovým výstupem graf, je u něho přiložen skrytý list s podkladovými daty. Ten je nutno pravým tlačítem myši nechat zobrazit.

Definice genderové statistiky: Genderová statistika znamená, že by všechny statistiky týkající se jednotlivců měly zahrnovat kategorii pohlaví, veškeré parametry a další charakteristiky by měly být analyzovány a prezentovány tak, že pohlaví bude uváděno jako primární a obecná kategorie členění a že by všechny statistiky měly zohledňovat genderové záležitosti, které jsou v bezprostředním zájmu společnosti.

Genderové statistiky jsou nutné, protože poskytují nestranný základ pro politická rozhodnutí, zvyšují povědomí a podporují změny, inspirují lidi na rozhodujících pozicích a umožňují monitorování a hodnocení postupů a opatření, které byly či budou přijaty.

Hlavní výstupy za genderové statistiky naleznete v ročence Zaostřeno na ženy a muže a v brožuře Ženy a muži v datech, která vychází cca jednou za tři roky:

 

Ženy a muži v datech (2020)

Zaostřeno na ženy a muže (2023)


V případě jakýchkoli dotazů týkajících se publikací či genderové statistiky obecně, se obracejte na: marek.vojtech@czso.cz
Pozn.: Aktualizováno k 11. 8. 2022.