Indexy cen vývozu a dovozu - duben 2013

Ceny zahraničního obchodu pokračovaly v růstu

17.06.2013
Kód: r-7201-13
 
V dubnu 2013 vývozní ceny meziměsíčně vzrostly o 0,4 %, dovozní ceny o 0,1 %. Meziročně vývozní ceny vzrostly o 2,4 %, dovozní ceny o 0,8 %. Směnné relace meziměsíčně dosáhly hodnoty 100,3 %, meziročně 101,6 %.

Meziměsíční srovnání:

Vývozní ceny v dubnu vzrostly o 0,4 % (v březnu o 0,5 %). Největší vliv na růst celkového meziměsíčního indexu mělo zvýšení cen strojů a dopravních prostředků o 0,3 %. Z významnějších skupin se zvýšily ceny průmyslového spotřebního zboží o 0,8 % a ceny polotovarů o 0,3 %. Klesly ceny chemikálií o 0,5 % a ceny ostatních surovin o 0,2 %.

Dovozní ceny se zvýšily o 0,1 % (v březnu o 0,9 %). Největší vliv na růst celkového meziměsíčního indexu mělo zvýšení cen strojů a dopravních prostředků o 0,3 %. Z významnějších skupin nejvíce rostly ceny ostatních surovin o 1,9 %, polotovarů o 0,3 % a ceny průmyslového spotřebního zboží o 0,2 %. Nejvíce klesly ceny živočišných a rostlinných olejů o 2,0 % a ceny minerálních paliv o 1,9 %.

Směnné relace dosáhly hodnoty 100,3 % (v březnu hodnota 99,6 %). Z významnějších skupin dosáhla pozitivních hodnot směnných relací minerální paliva (103,4 %), potraviny (100,8 %) a průmyslové spotřební zboží (100,6 %). Směnné relace strojů a dopravních prostředků činily 100,0 %. Významnější negativní hodnoty byly zaznamenány u ostatních surovin (97,9 %) a chemikálií (99,3 %).

Meziroční srovnání:

Ceny vývozu rostly o 2,4 % (v březnu o 2,6 %). Růst byl podpořen oslabením kurzu koruny vůči euru a dolaru. Největší vliv na vývoj celkového meziročního indexu měl růst cen strojů a dopravních prostředků o 3,6 %. Z významnějších skupin se nejvíce zvýšily ceny potravin o 5,5 %, průmyslového spotřebního zboží o 4,0 % a ceny chemikálií o 0,7 %. Klesly ceny minerálních paliv o 1,7 % a ostatních surovin o 1,0 %.

Dovozní ceny se zvýšily o 0,8 % (v březnu o 1,1 %). Největší vliv na vývoj celkového meziročního indexu měl růst cen strojů a dopravních prostředků o 2,8 %. Z významnějších skupin nejvíce rostly ceny potravin o 7,2 %, průmyslového spotřebního zboží o 3,1 % a ceny polotovarů o 1,9 %. Naopak největší pokles zaznamenaly ceny minerálních paliv o 7,0 % a ceny ostatních surovin o 5,4 %.

Směnné relace se zvýšily na hodnotu 101,6 % (v březnu 101,5 %) a zůstaly čtvrtý měsíc pozitivní. Z významnějších skupin dosáhla nejvyšších pozitivních hodnot směnných relací minerální paliva (105,7 %), ostatní suroviny (104,7 %), průmyslové spotřební zboží (100,9 %) a stroje a dopravní prostředky (100,8 %). Negativní hodnoty směnných relací z významnějších skupin zaznamenaly potraviny (98,4 %) a polotovary (98,6 %).


Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel Odboru statistiky cen, tel. 274 052 533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Vladimír Klimeš, vedoucí Oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu, tel. 274 054 102, e-mail: vladimir.klimes@czso.cz
Metoda získání dat: Výběrové zjišťování ČSÚ
Termín ukončení sběru dat: 15. kalendářní den po sledovaném měsíci
Navazující datová sada: 720144-13 Indexy cen vývozu a dovozu v ČR (měsíční periodicita)
/csu/czso/indexy-cen-vyvozu-a-dovozu-v-ceske-republice-2013-hlu7dm6s0l
Specifické metodické poznámky: Publikované údaje jsou definitivní.
Termín zveřejnění další RI: 15. 7. 2013  • cizc061713.doc
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Ceny vývozu, dovozu zboží (indexy)
  • Tab. 2 Ceny vývozu, dovozu zboží (rozklad neočištěných a očištěných přírůstků - meziměsíčního, meziročních)
  • Graf 1 Ceny vývozu, dovozu zboží (meziroční změny)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 17.06.2013
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí
Informace o inflaci, HDP, obyvatelstvu, průměrných mzdách a mnohé další najdete na stránkách Českého statistického úřadu: www.czso.cz
tel: 274 052 304, 274 052 451, e-mail: infoservis@czso.cz