Nabídka nepotřebného majetku

 

  • Nabídka majetku k převodu
  • Nabídka nepotřebného movitého majetku státu, s nímž je příslušný hospodařit ČSÚ (31.10.2017)
  • Příloha k nabídce: Seznam movitého majetku - nabídka ve veřejném zájmu
  •  

    Nabídka majetku k prodeji

  • Nabídka k prodeji nepotřebného movitého majetku (08.11.2017)
  • Příloha k nabídce: Seznam nepotřebného movitého majektu k prodeji
  • Příloha k nabídce: Foto