Nabídka nepotřebného majetku

 

  • Nabídka majetku k převodu
  • Nabídka nepotřebného movitého majetku státu v hospodaření ČSÚ k bezúplatnému převodu OSS (12.05.2022)
  • Příloha: Majetek nabízený k bezúplatnému převodu
  •  

    Nabídka majetku k prodeji

  • ČSÚ v současnosti nenabízí žádný majetek k prodeji.