Nabídka nepotřebného majetku

 

  • Nabídka majetku k převodu
  • ČSÚ v současnosti nenabízí žádný majetek.
  •  

    Nabídka majetku k prodeji

  • Nabídka k prodeji nepotřebného movitého majetku (30.08.2017)
  • Příloha k nabídce: Seznam movitého majetku
  • Nabídka k prodeji nepotřebného movitého majetku (19.09.2017) Nově
  • Příloha k nabídce: Seznam funkčního movitého majetku - nabídka OSS Nově