Indexy cen vývozu a dovozu - srpen 2017

Meziměsíční pokles cen zahraničního obchodu zmírnil

16.10.2017
Kód: 013014-17
 

V srpnu 2017 se vývozní ceny meziměsíčně snížily o 0,1 %, dovozní ceny o 0,4 %. Směnné relace dosáhly hodnoty 100,3 %. Meziročně vývozní ceny klesly o 1,2 %, dovozní ceny o 1,1 %. Směnné relace dosáhly hodnoty 99,9 %.

Meziměsíční srovnání:
Vývozní ceny se v srpnu snížily o 0,1 % (v červenci o 0,8 %). Největší vliv na pokles celkového meziměsíčního indexu mělo snížení cen strojů a dopravních prostředků o 0,2 %. Ceny minerálních paliv se snížily o 2,0 % a ceny chemikálií o 0,6 %. Ceny polotovarů a ostatních surovin rostly shodně o 0,5 %.

Dovozní ceny se v srpnu snížily o 0,4 % (v červenci o 1,1 %). Podstatný vliv na vývoj celkového meziměsíčního indexu měl pokles cen strojů a dopravních prostředků o 0,6 %. Ceny ostatních surovin byly nižší o 3,9 %, potravin o 2,0 % a ceny chemikálií o 0,7 %. Ceny polotovarů se zvýšily o 0,6 % a ceny minerálních paliv o 0,5 %.

Směnné relace zůstaly na hodnotě 100,3 % (v červenci hodnota 100,3 %). Významnější pozitivní hodnoty směnných relací zaznamenaly ostatní suroviny (104,6 %), potraviny (102,0 %) a stroje a dopravní prostředky (100,4 %). Negativní hodnoty směnných relací zaznamenala minerální paliva (97,5 %) a polotovary (99,9 %).

Meziroční srovnání:
Ceny vývozu, zejména důsledkem posílení koruny vůči euru a dolaru, klesly o 1,2 % (v červenci o 1,2 %). Zásadní vliv na vývoj celkového meziročního indexu mělo snížení cen strojů a dopravních prostředků o 3,1 %. Ceny průmyslového spotřebního zboží klesly o 1,6 % a ceny chemikálií o 1,1 %. Rostly ceny minerálních paliv o 9,8 % (zejména uhlí) a ceny ve skupině ostatní suroviny o 7,7 %.

Dovozní ceny se snížily o 1,1 % (v červenci o 0,8 %). Největší vliv na pokles celkového meziročního indexu mělo snížení cen strojů a dopravních prostředků o 4,4 %. Ceny průmyslového spotřebního zboží klesly o 3,3 % a ceny chemikálií o 1,2 %. Nejvíce rostly ceny ostatních surovin o 4,6 %, minerálních paliv o 4,5 % a ceny polotovarů o 3,8 %.

Směnné relace se zvýšily na hodnotu 99,9 % (v červenci hodnota 99,6 %), nicméně jedenáctý měsíc setrvaly v negativních hodnotách. Negativní hodnoty směnných relací však z významných skupin zaznamenaly pouze polotovary (97,3 %). Pozitivních hodnot směnných relací dosáhla zejména minerální paliva (105,1 %), průmyslové spotřební zboží (101,8 %) a stroje a dopravní prostředky (101,4 %).


Informace k revizi indexů cen zahraničního obchodu

Český statistický úřad připravuje standardní revizi výpočtu indexů cen zahraničního obchodu.
Počínaje cenovými indexy za referenční období leden 2018 budou cenové indexy vývozu a dovozu počítány na novém váhovém schématu, na struktuře zahraničního obchodu roku 2015 v národním pojetí, k cenovému základu průměr roku 2015 = 100. Tyto nové technické (primární) indexy nahradí dosavadní technické indexy počítané k cenovému základu průměr roku 2010 = 100.
Současná časová řada bazických indexů se základem průměr roku 2005 = 100 bude přepočtena na základ 2015 = 100. Takto vzniklá bazická řada bude od prosince 2017 řetězena pomocí nových technických indexů.
Veškeré odvozené indexy budou počítány z řady bazických indexů o základu průměr roku 2015 = 100. Výpočet indexů se základem průměr roku 2005 = 100 bude ukončen referenčním obdobím prosinec 2017. Dosud publikované indexy nebudou revidovány.

Zveřejnění cenových indexů za leden 2018 bude posunuto v souladu s katalogem produktů na 29. 3. 2018.

_________________
Poznámky:

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru statistiky cen, tel. 274 052 533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Vladimír Klimeš, vedoucí oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu, tel. 274 054 102,
e-mail: vladimir.klimes@czso.cz
Metoda získání dat: Výběrové zjišťování ČSÚ
Termín ukončení sběru dat: 16. kalendářní den po sledovaném měsíci
Navazující datová sada: 013014-17 Indexy cen vývozu a dovozu v ČR (měsíční periodicita)
https://www.czso.cz/csu/czso/indexy-cen-vyvozu-a-dovozu
Specifické metodické poznámky: Publikované údaje jsou definitivní.
Termín zveřejnění další RI: 16. 11. 2017

  • cizc101617.docx
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Indexy cen vývozu a dovozu
  • Tab. 2 Indexy cen vývozu a dovozu (rozklad přírůstků publikovaných a kurzově očištěných indexů – meziměsíčního, meziročních)
  • Graf 1 Indexy cen vývozu a dovozu (meziroční změny)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 16.10.2017
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí
Informace o inflaci, HDP, obyvatelstvu, průměrných mzdách a mnohé další najdete na stránkách Českého statistického úřadu: www.czso.cz
tel: 274 052 304, 274 052 451, e-mail: infoservis@czso.cz