Indexy cen vývozu a dovozu - leden 2013

Meziroční směnné relace po třiceti sedmi měsících pozitivní

22.03.2013
Kód: r-7201-13
 
V lednu 2013 se vývozní ceny meziměsíčně zvýšily o 0,8 %, dovozní ceny o 0,5 %. Meziročně vývozní ceny klesly o 0,5 %, dovozní ceny o 1,4 %. Směnné relace meziměsíčně dosáhly hodnoty 100,3 %, meziročně 100,9 %.

Meziměsíční srovnání:

Vývozní ceny v lednu vzrostly o 0,8 % (v prosinci pokles o 0,7 %). Největší vliv na růst celkového meziměsíčního indexu mělo zvýšení cen strojů a dopravních prostředků o 1,1 %. Ceny rostly ve všech sledovaných skupinách. Z významnějších skupin se zvýšily ceny ostatních surovin o 2,1 %, chemikálií o 1,2 % a ceny minerálních paliv o 0,5 %.

Dovozní ceny se zvýšily o 0,5 % (v prosinci pokles o 1,1 %). Největší vliv na růst celkového meziměsíčního indexu mělo zvýšení cen strojů a dopravních prostředků o 1,2 %. Z významnějších skupin vzrostly ceny polotovarů a ostatních surovin shodně o 0,7 % a ceny průmyslového spotřebního zboží o 0,5 %. Významněji klesly ceny chemikálií o 0,5 % a ceny minerálních paliv o 0,1 %.

Směnné relace se mírně snížily na hodnotu 100,3 % (v prosinci 100,4 %), nicméně zůstaly v pozitivních hodnotách. Z významnějších skupin dosáhly pozitivních hodnot směnných relací chemikálie (101,7 %), ostatní suroviny (101,4 %) a minerální paliva (100,6 %). Významnější negativní hodnoty byly zaznamenány u polotovarů (99,4 %), průmyslového spotřebního zboží (99,8 %) a strojů a dopravních prostředků (99,9 %).

Meziroční srovnání:

Ceny vývozu klesly o 0,5 % (v prosinci o 0,7 %). Největší vliv na vývoj celkového meziročního indexu měl pokles cen polotovarů o 2,4 %. Z významnějších skupin se snížily ceny minerálních paliv o 6,9 %, ceny průmyslového spotřebního zboží a strojů a dopravních prostředků shodně o 0,1 %. Významněji rostly ceny potravin o 4,2 %, chemikálií o 3,3 % a ceny ostatních surovin o 1,9 %.

Dovozní ceny klesly o 1,4 % (v prosinci o 0,6 %). Největší vliv na vývoj celkového meziročního indexu měl pokles cen strojů a dopravních prostředků o 1,3 %. Z významnějších skupin klesly ceny ostatních surovin o 11,0 %, minerálních paliv o 3,1 % a ceny polotovarů o 1,6 %. Naopak významnější růst zaznamenaly ceny potravin o 4,5 % a ceny chemikálií o 0,3 %.

Směnné relace se zvýšily na hodnotu 100,9 % (v prosinci hodnota 99,9 %) a po třiceti sedmi měsících se dostaly do pozitivních hodnot. Z významnějších skupin dosáhly pozitivních hodnot směnných relací ostatní suroviny (114,5 %), chemikálie (103,0 %) a stroje a dopravní prostředky (101,2 %). Negativní hodnoty směnných relací z významnějších skupin zaznamenala minerální paliva (96,1 %), polotovary (99,2 %) a potraviny (99,7 %).

Český statistický úřad připravil standardní revizi výpočtu indexů cen zahraničního obchodu.
Počínaje cenovými indexy za referenční období leden 2013 jsou cenové indexy vývozu a dovozu počítány na novém váhovém schématu, na struktuře zahraničního obchodu roku 2010, k cenovému základu průměr roku 2010 = 100. Nově vypočtené indexy jsou řetězeny na současnou časovou řadu se základem průměr roku 2005 = 100 a tím je zajištěno pokračování dosavadní časové řady indexů. Dosud publikované indexy nebudou revidovány. Podrobnější informace je uvedena na internetových stránkách ČSÚ.


Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel Odboru statistiky cen, tel. 274 052 533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Vladimír Klimeš, vedoucí Oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu, tel. 274 054 102, e-mail: vladimir.klimes@czso.cz
Metoda získání dat: Výběrové zjišťování ČSÚ
Termín ukončení sběru dat: 15. kalendářní den po sledovaném měsíci
Navazující datová sada: 720144-12 Indexy cen vývozu a dovozu v ČR (měsíční periodicita)
/csu/czso/indexy-cen-vyvozu-a-dovozu-v-cr-2012-owzo12la35
Specifické metodické poznámky: Publikované údaje jsou definitivní.
Termín zveřejnění další RI: 15. 4. 2013  • cizc032213.doc
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Ceny vývozu, dovozu zboží (indexy)
  • Tab. 2 Ceny vývozu, dovozu zboží (rozklad neočištěných a očištěných přírůstků - meziměsíčního, meziročních)
  • Graf 1 Ceny vývozu, dovozu zboží (meziroční změny)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 22.03.2013
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz