Indexy cen vývozu a dovozu - květen 2012

Oslabená koruna zvýšila ceny zahraničního obchodu

18.07.2012
Kód: r-7201-12
 V květnu 2012 se vývozní ceny meziměsíčně zvýšily o 1,8 %, dovozní ceny o 1,7 %. Meziročně vývozní ceny rostly o 4,0 %, dovozní ceny o 6,1 %. Směnné relace meziměsíčně dosáhly hodnoty 100,1 %, meziročně 98,0 %.

Meziměsíční srovnání:

Vývozní ceny v květnu rostly o 1,8 % (v dubnu o 0,5 %). Největší vliv na růst celkového meziměsíčního indexu mělo zvýšení cen strojů a dopravních prostředků o 2,1 %. Z významnějších skupin rostly ceny chemikálií o 2,1 %, průmyslového spotřebního zboží o 1,7 % a ceny polotovarů o 1,6 %. Klesly pouze ceny minerálních paliv o 0,2 %.

Dovozní ceny se zvýšily o 1,7 % (v dubnu o 0,4 %). Největší vliv na růst celkového meziměsíčního indexu mělo zvýšení cen strojů a dopravních prostředků o 2,1 %. Z významnějších skupin rostly ceny chemikálií o 2,3 %, polotovarů o 1,6 % a ceny průmyslového spotřebního zboží o 1,2 %. Klesly pouze ceny ostatních surovin o 0,3 %.

Směnné relace dosáhly hodnoty 100,1 % (v dubnu taktéž hodnota 100,1 %). Z významnějších skupin dosáhly pozitivních hodnot směnných relací ostatní suroviny (101,1 %) a průmyslové spotřební zboží (100,5 %). Směnné relace polotovarů a strojů a dopravních prostředků činily 100,0 %. Významnější negativní hodnoty směnných relací byly zaznamenány u minerálních paliv (98,8 %) a potravin (99,2 %).

Meziroční srovnání:

Ceny vývozu rostly o 4,0 % (v dubnu o 2,7 %). Největší vliv na vývoj celkového meziročního indexu měl růst cen strojů a dopravních prostředků o 4,4 %. Z významnějších skupin se zvýšily ceny chemikálií o 6,5 %, průmyslového spotřebního zboží o 4,8 % a polotovarů o 3,7 %. Výrazněji poklesly pouze ceny minerálních paliv o 6,4 %.

Dovozní ceny rostly o 6,1 % (v dubnu o 4,5 %). Růst byl podpořen výrazným oslabením kurzu koruny vůči dolaru. Největší vliv na vývoj celkového meziročního indexu měl růst cen minerálních paliv o 21,2 % (v dubnu o 18,4 %). Z významnějších skupin rostly ceny chemikálií o 5,1 %, průmyslového spotřebního zboží o 4,3 %, strojů a dopravních prostředků o 4,5 % a ceny polotovarů o 1,2 %. Klesly pouze ceny ostatních surovin o 0,6 %.

Směnné relace klesly na hodnotu 98,0 % a již třicátý měsíc zůstaly v negativních hodnotách. Negativní hodnoty směnných relací z významnějších skupin zaznamenala minerální paliva (77,2 %), potraviny (96,0 %) a stroje a dopravní prostředky (99,9 %). Z významnějších skupin dosáhly pozitivních hodnot směnných relací polotovary (102,5 %), chemikálie (101,3 %) a průmyslové spotřební zboží (100,5 %).


Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel Odboru statistiky cen, tel. 274 052 533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Vladimír Klimeš, vedoucí Oddělení statistiky cen zahraničního obchodu a stavebnictví, tel. 274 054 102, e-mail: vladimir.klimes@czso.cz
Metoda získání dat: Výběrové zjišťování ČSÚ
Termín ukončení sběru dat: 15. kalendářní den po sledovaném měsíci
Navazující datová sada: 720144-12 Indexy cen vývozu a dovozu v ČR (měsíční periodicita)
http://www.czso.cz/csu/czso/indexy-cen-vyvozu-a-dovozu-v-cr-2012-owzo12la35
Specifické metodické poznámky: Publikované údaje jsou definitivní.
Termín zveřejnění další RI: 15. 8. 2012  • cizc071812.doc
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Ceny vývozu, dovozu zboží (indexy)
  • Tab. 2 Ceny vývozu, dovozu zboží (rozklad neočištěných a očištěných přírůstků - meziměsíčního, meziročních)
  • Graf 1 Ceny vývozu, dovozu zboží (meziroční změny)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 18.07.2012
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz