Indexy cen vývozu a dovozu - srpen 2015

Ceny zahraničního obchodu pokračovaly v poklesu

16.10.2015
Kód: 013014-15
 

V srpnu 2015 vývozní ceny meziměsíčně klesly o 0,9 %, dovozní ceny o 1,0 %, směnné relace dosáhly hodnoty 100,1 %. Meziročně se vývozní ceny snížily o 3,3 %, dovozní ceny o 2,9 %, směnné relace dosáhly hodnoty 99,6 %.
 

Meziměsíční srovnání:
 

Vývozní ceny klesly v srpnu o 0,9 % (v červenci o 0,6 %). Největší vliv na pokles celkového meziměsíčního indexu mělo snížení cen strojů a dopravních prostředků o 0,8 %. Klesly zejména ceny minerálních paliv o 5,1 %, ostatních surovin o 3,0 % a ceny chemikálií o 1,3 %. Ceny nerostly v žádné skupině SITC 1.
 

Dovozní ceny se v srpnu snížily o 1,0 % (v červenci o 0,8 %). Největší vliv na pokles celkového meziměsíčního indexu mělo snížení cen minerálních paliv o 6,8 %. Ceny chemikálií klesly o 1,3 % a ceny ostatních surovin o 1,0 %. Ceny strojů a dopravních prostředků se nezměnily. V žádné skupině SITC 1 ceny nerostly.
 

Směnné relace se snížily na hodnotu 100,1 % (v červenci hodnota 100,2 %). Pozitivních hodnot směnných relací dosáhla zejména minerální paliva (101,8 %), průmyslové spotřební zboží (100,3 %) a polotovary (100,2 %). Významnějších negativních hodnot směnných relací dosáhly ostatní suroviny (98,0 %) a stroje a dopravní prostředky (99,2 %).
 

Meziroční srovnání:
 

Ceny vývozu se snížily o 3,3 % (v červenci o 1,7 %). Největší vliv na vývoj celkového meziročního indexu měl pokles cen strojů a dopravních prostředků o 2,0 %. Nejvíce klesaly ceny minerálních paliv o 12,7 % (zejména ropné výrobky), ostatních surovin o 11,1 %, potravin o 6,9 % a ceny chemikálií o 5,4 %. V žádné skupině SITC 1 ceny nerostly.
 

Dovozní ceny klesly o 2,9 % (v červenci o 1,2 %). Největší vliv na vývoj celkového meziročního indexu měl pokles cen minerálních paliv o 24,4 %. Ceny ostatních surovin se snížily o 6,6 % a ceny chemikálií o 3,5 %. Rostly zejména ceny průmyslového spotřebního zboží o 2,6 % a ceny strojů a dopravních prostředků o 1,5 %.
 

Směnné relace se zvýšily na hodnotu 99,6 % (v červenci hodnota 99,5 %), nicméně pátý měsíc setrvaly v negativních hodnotách. Z významnějších skupin zaznamenaly negativní hodnoty směnných relací potraviny (93,9 %), ostatní suroviny (95,2 %), průmyslové spotřební zboží (95,9 %) a stroje a dopravní prostředky (96,6 %). Nejvyšších pozitivních hodnot směnných relací dosáhla minerální paliva (115,5 %).
 

 

Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru statistiky cen, tel. 274 052 533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Vladimír Klimeš, vedoucí oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu, tel. 274 054 102, e-mail: vladimir.klimes@czso.cz
Metoda získání dat: Výběrové zjišťování ČSÚ
Termín ukončení sběru dat: 16. kalendářní den po sledovaném měsíci
Navazující datová sada: 013012-15 Indexy cen vývozu a dovozu v ČR (měsíční periodicita) https://www.czso.cz/csu/czso/indexy-cen-vyvozu-a-dovozu
Specifické metodické poznámky: Publikované údaje jsou definitivní.
Termín zveřejnění další RI: 16. 11. 2015

 

  • cizc101615.docx
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Ceny vývozu, dovozu zboží (indexy)
  • Tab. 2 Ceny vývozu, dovozu zboží (rozklad neočištěných a očištěných přírůstků - meziměsíčního, meziročních)
  • Graf 1 Ceny vývozu, dovozu zboží (meziroční změny)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 16.10.2015
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz