Indexy cen vývozu a dovozu - listopad 2021

Meziroční růst cen překonal deset procent

12.01.2022
Kód: 013014-21
 

V listopadu 2021 vývozní ceny meziměsíčně vzrostly o 0,9 %, dovozní ceny o 0,8 %. Směnné relace dosáhly hodnoty 100,1 %. Meziročně vývozní ceny vzrostly o 10,5 %, dovozní ceny o 12,8 %. Směnné relace dosáhly hodnoty 98,0 %.

Meziměsíční srovnání
Vývozní ceny se v listopadu zvýšily o 0,9 %. Růst celkového meziměsíčního indexu byl nejvíce ovlivněn výrazným zvýšením cen minerálních paliv o 9,8 % (zejména elektřiny a plynu). Ceny potravin vzrostly o 3,0 % a ceny chemikálií o 1,8 %. Ceny průmyslového spotřebního zboží klesly o 0,2 %.

Dovozní ceny v listopadu vzrostly o 0,8 %. Největší vliv na zvýšení celkového meziměsíčního indexu měl růst cen polotovarů1 o 1,6 % (zejména neželezných kovů). Ceny chemikálií vzrostly o 2,3 % a ceny minerálních paliv o 1,6 % (hlavně elektřiny, ropy a ropných výrobků). Nejvíce klesly ceny ostatních surovin2 o 2,6 % (především rud kovů).

Směnné relace vzrostly na hodnotu 100,1 % (v říjnu 98,9 %). Nejvyšší hodnoty dosáhla minerální paliva (108,1 %), nejnižší hodnotu zaznamenalo průmyslové spotřební zboží (98,3 %).

„V listopadu se ceny vývozu a dovozu meziročně výrazně zvýšily, ve vývozu o 10,5 % a v dovozu o 12,8 %. Ceny minerálních paliv, tedy elektřiny, plynu, ropy, ropných výrobků a uhlí, opět meziročně významně rostly. Ve vývozu o 122,8 % a v dovozu o 124,5 %, čímž překonaly vývoj v říjnu,“ upozorňuje Vladimír Klimeš, vedoucí oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu ČSÚ.

Meziroční srovnání
Ceny vývozu se zvýšily o 10,5 % (po očištění o kurzový vliv o 13,7 %). Rozhodující vliv na vývoj celkového meziročního indexu měl výrazný růst cen minerálních paliv o 122,8 % (elektřiny, ropných výrobků, plynu a uhlí). Značně rostly ceny ostatních surovin o 56,8 % (zejména dřeva a kovového odpadu), chemikálií o 16,9 % (hlavně plastů) a ceny polotovarů o 16,8 % (především železa, oceli a kovových výrobků). Klesly pouze ceny nápojů a tabáku o 3,5 %.

Dovozní ceny rostly o 12,8 % (po očištění o kurzový vliv o 15,8 %). Růst celkového meziročního indexu byl nejvíce ovlivněn značným zvýšením cen minerálních paliv o 124,5 % (ropy, ropných výrobků, plynu, elektřiny a uhlí). Významně rostly ceny ostatních surovin o 24,3 % (především rud kovů a kovového odpadu), chemikálií o 15,8 % (zejména plastů) a ceny polotovarů o 15,4 % (hlavně železa, oceli a neželezných kovů). Klesly pouze ceny průmyslového spotřebního zboží o 0,5 %.

Směnné relace vzrostly na hodnotu 98,0 % (v říjnu 97,8 %). Nejvyšší hodnoty dosáhly ostatní suroviny (126,1 %), naopak nejnižší hodnotu směnných relací zaznamenaly nápoje a tabák (96,4 %).

__________________
1 Názvem polotovary jsou v textu označovány tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu (SITC 6).
2 Názvem ostatní suroviny jsou v textu označovány suroviny nepoživatelné, s výjimkou paliv (SITC 2).

Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru statistiky cen, tel. 274 052 533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Vladimír Klimeš, vedoucí oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu, tel. 274 054 102, e-mail: vladimir.klimes@czso.cz
Metoda získání dat: Výběrové zjišťování ČSÚ

Termín ukončení sběru dat: 15. kalendářní den po sledovaném měsíci
Navazující datová sada: 013014-21 Indexy cen vývozu a dovozu v ČR (měsíční periodicita)
https://www.czso.cz/csu/czso/indexy-cen-vyvozu-a-dovozu

Specifické metodické poznámky: Publikované údaje jsou definitivní.
Termín zveřejnění další RI: 14. 02. 2022

  • cizc011222.docx
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Indexy cen vývozu a dovozu
  • Tab. 2 Indexy cen vývozu a dovozu (rozklad přírůstků publikovaných a kurzově očištěných indexů – meziměsíčního, meziročních)
  • Graf 1 Indexy cen vývozu a dovozu (meziroční změny)
  • Vyjádření Vladimíra Klimeše, vedoucího oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu ČSÚ
    (soubor mp3)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 12.01.2022
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz