Indexy cen vývozu a dovozu - prosinec 2015

Ceny zahraničního obchodu nadále klesaly

16.02.2016
Kód: 013014-15
 

V prosinci 2015 vývozní ceny meziměsíčně klesly o 0,4 %, dovozní ceny o 1,2 %, směnné relace dosáhly hodnoty 100,8 %. Meziročně se vývozní ceny snížily o 3,3 %, dovozní ceny o 3,9 %, směnné relace dosáhly hodnoty 100,6 %.

 

Meziměsíční srovnání:

Vývozní ceny klesly v prosinci o 0,4 % (v listopadu o 0,2 %). Největší vliv na pokles celkového meziměsíčního indexu mělo snížení cen minerálních paliv o 5,6 %. Významněji klesly ceny polotovarů o 0,7 % a ceny strojů a dopravních prostředků o 0,2 %. Ceny nápojů a tabáku rostly o 2,5 % a ceny ostatních surovin rostly o 1,9 %.

Dovozní ceny se v prosinci snížily o 1,2 % (v listopadu beze změny). Největší vliv na pokles celkového meziměsíčního indexu mělo snížení cen minerálních paliv o 10,4 %. Ceny polotovarů klesly o 0,7 %, chemikálií o 0,5 % a ceny strojů a dopravních prostředků o 0,1 %. Ceny nerostly v žádné ze sledovaných skupin.

Směnné relace se zvýšily na hodnotu 100,8 % (v listopadu hodnota 99,8 %). Pozitivních hodnot směnných relací dosáhla zejména minerální paliva (105,4 %) a ostatní suroviny (102,4 %). Nejnižších negativních hodnot směnných relací dosáhly potraviny (99,8 %) a stroje a dopravní prostředky (99,9 %).

 

Meziroční srovnání:

Ceny vývozu se snížily o 3,3 % (v listopadu o 3,5 %). Největší vliv na vývoj celkového meziročního indexu měl pokles cen strojů a dopravních prostředků o 1,9 %. Ceny minerálních paliv klesaly o 14,9 % (zejména elektřina a ropné výrobky), ceny ostatních surovin o 10,7 % a ceny polotovarů o 4,9 %. Rostly pouze ceny živočišných a rostlinných olejů o 1,5 % a ceny nápojů a tabáku o 0,5 %.

Dovozní ceny klesly o 3,9 % (v listopadu o 3,7 %). Největší vliv na vývoj celkového meziročního indexu měl pokles cen minerálních paliv o 27,7 %. Ceny ostatních surovin se snížily o 9,1 % a ceny chemikálií o 5,7 %. Rostly zejména ceny strojů a dopravních prostředků a průmyslového spotřebního zboží shodně o 1,2 %.

Směnné relace se zvýšily na hodnotu 100,6 % (v listopadu hodnota 100,2 %) a čtvrtý měsíc setrvaly v pozitivních hodnotách. Z významnějších skupin však pozitivních hodnot směnných relací dosáhla pouze minerální paliva (117,7 %). Negativní hodnoty směnných relací zaznamenaly zejména stroje a dopravní prostředky (96,9 %), průmyslové spotřební zboží (97,5 %) a potraviny (97,6 %).

 

Vývoj v roce 2015

V průměru za celý rok 2015 se vývozní ceny snížily o 1,7 % (za rok 2014 růst o 3,5 %), dovozní ceny se snížily o 1,9 % (za rok 2014 růst o 1,9 %).

Ve vývozních cenách klesly především ceny minerálních paliv o 12,6 %, chemikálií o 4,7 %, polotovarů o 1,6 % a ceny strojů a dopravních prostředků o 0,4 %. Rostly pouze ceny nápojů a tabáku o 3,1 %.

dovozních cenách se významně snížily ceny minerálních paliv o 23,8 %, ceny ostatních surovin o 9,2 % a ceny chemikálií o 3,1 %. Ceny průmyslového spotřebního zboží rostly o 3,6 % a ceny strojů a dopravních prostředků o 2,8 %.

Směnné relace dosáhly v úhrnu v roce 2015 hodnoty 100,2 % (v roce 2014 činily 101,6 %).

________________________________

Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru statistiky cen, tel. 274 052 533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Vladimír Klimeš, vedoucí oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu, tel. 274 054 102, e-mail: vladimir.klimes@czso.cz
Metoda získání dat: Výběrové zjišťování ČSÚ
Termín ukončení sběru dat: 16. kalendářní den po sledovaném měsíci
Navazující datová sada: 013012-15 Indexy cen vývozu a dovozu v ČR (měsíční periodicita) https://www.czso.cz/csu/czso/indexy-cen-vyvozu-a-dovozu
Specifické metodické poznámky: Publikované údaje jsou definitivní.
Termín zveřejnění další RI: 16. 3. 2016

 


Související analýza: Vývoj indexů cen v zahraničním obchodě - 4. čtvrtletí 2015

  • cizc021616.docx
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Ceny vývozu, dovozu zboží (indexy)
  • Tab. 2 Ceny vývozu, dovozu zboží (rozklad neočištěných a očištěných přírůstků - meziměsíčního, meziročních)
  • Graf 1 Ceny vývozu, dovozu zboží (meziroční změny)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 16.02.2016
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí
Informace o inflaci, HDP, obyvatelstvu, průměrných mzdách a mnohé další najdete na stránkách Českého statistického úřadu: www.czso.cz
tel: 274 052 304, 274 052 451, e-mail: infoservis@czso.cz