Indexy cen vývozu a dovozu zboží - duben 2023

Meziměsíční pokles cen vývozu a dovozu pokračoval

12.06.2023
Kód: 013014-23
 

V dubnu 2023 vývozní ceny meziměsíčně klesly o 2,2 %, meziročně rostly o 0,2 %. Dovozní ceny se meziměsíčně snížily o 2,9 %, meziročně klesly o 5,4 %. Hodnota směnných relací byla meziměsíčně 100,7 %, meziročně 105,9 %.

Vývozní ceny
Meziměsíčně v dubnu klesly o 2,2 % (po kurzovém očištění o 1,4 %), největší vliv mělo snížení cen minerálních paliv o 10,4 % (hlavně elektřiny a plynu). Ceny klesly ve všech sledovaných skupinách. Výrazně klesly zejména ceny ostatních surovin1 o 3,0 % (nejvíce olejnatých semen), chemikálií o 2,7 % a ceny potravin o 2,5 % (hlavně obilovin).

Meziročně v dubnu rostly o 0,2 % (po kurzovém očištění o 3,7 %), největší vliv měl růst cen minerálních paliv o 12,7 % (elektřiny a plynu). Nejvíce rostly ceny nápojů o 19,1 % a ceny průmyslového spotřebního zboží o 2,4 %. Největší pokles zaznamenaly ceny ostatních surovin o 21,7 % (především kovového odpadu a olejnatých semen) a chemikálií o 6,7 % (zejména plastů a organických chemikálií).

Dovozní ceny
Meziměsíčně v dubnu klesly o 2,9 % (po kurzovém očištění o 1,8 %), největší vliv mělo snížení cen minerálních paliv o 12,0 % (plynu a elektřiny). Ceny klesly ve všech sledovaných skupinách. Významně se snížily hlavně ceny ostatních surovin o 4,1 % (zejména rud kovů a kovového odpadu) a ceny chemikálií o 2,9 % (především anorganických chemikálií, chemických prostředků a plastů).

Meziročně v dubnu klesly o 5,4 % (po kurzovém očištění o 2,3 %), největší vliv měl pokles cen minerálních paliv o 24,1 % (hlavně ropy a ropných výrobků, plynu a elektřiny). Ceny ostatních surovin klesly o 12,5 % (zejména rud kovů a kovového odpadu a dřeva), chemikálií o 8,8 % (především plastů a organických chemikálií) a ceny polotovarů2 o 6,6 % (hlavně železa a oceli a neželezných kovů). Nejvíce rostly ceny nápojů a tabáku o 25,7 % a ceny potravin o 6,9 % (zejména zeleniny a ovoce).

„V dubnu se ceny ve vývozu meziměsíčně snížily o 2,2 % a v dovozu o 2,9 %. Meziročně ceny ve vývozu rostly o 0,2 % a v dovozu klesly o 5,4 %. Značný vliv měl vývoj cen minerálních paliv a posílení koruny vůči euru i dolaru,“ upozorňuje Vladimír Klimeš, vedoucí oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu ČSÚ.

Směnné relace
Meziměsíčně zaznamenaly hodnotu 100,7 % (v březnu 100,8 %). Nejvyšší hodnoty dosáhla minerální paliva (101,8 %), nejnižší hodnoty potraviny (99,1 %).

Meziročně dosáhly hodnoty 105,9 % (v březnu 105,7 %). Nejvyšší hodnotu zaznamenala minerální paliva (148,5 %), nejnižší hodnotu ostatní suroviny (89,5 %).

___________________

1 Názvem ostatní suroviny jsou v textu označovány suroviny nepoživatelné, s výjimkou paliv (SITC 2).
2 Názvem polotovary jsou v textu označovány tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu (SITC 6).

Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru statistiky cen, tel. 274 052 533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Vladimír Klimeš, vedoucí oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu, tel. 274 054 102, e-mail: vladimir.klimes@czso.cz
Metoda získání dat: Výběrové zjišťování ČSÚ
Termín ukončení sběru dat: 15. kalendářní den po sledovaném měsíci
Navazující datová sada: 013014-23 Indexy cen vývozu a dovozu zboží v České republice (měsíční periodicita)
https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=statistiky#katalog=31781
Specifické metodické poznámky: Publikované údaje jsou definitivní.
Termín zveřejnění další RI: 13. 7. 2023

  • cizc061223.docx
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Indexy cen vývozu a dovozu
  • Tab. 2 Indexy cen vývozu a dovozu (rozklad přírůstků publikovaných a kurzově očištěných indexů – meziměsíčního, meziročních)
  • Graf 1 Indexy cen vývozu a dovozu (meziroční změny)
  • Vyjádření Vladimíra Klimeše, vedoucího oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu ČSÚ
    (soubor mp3)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 12.06.2023
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz