Indexy cen vývozu a dovozu - prosinec 2020

Vývozní ceny v roce 2020 rostly, zatímco dovozní ceny klesly

12.02.2021
Kód: 013014-20
 

V prosinci 2020 se vývozní ceny meziměsíčně zvýšily o 0,1 %, dovozní ceny se o 0,1 % snížily. Směnné relace dosáhly hodnoty 100,2 %. Meziročně vývozní ceny rostly o 2,3 %, dovozní ceny klesly o 0,7 %. Směnné relace dosáhly hodnoty 103,0 %. V průměru za celý rok 2020 v porovnání s rokem 2019 se vývozní ceny zvýšily o 1,1 %, dovozní ceny se snížily o 1,1 % a směnné relace činily 102,2 %.

Meziměsíční srovnání
Vývozní ceny se v prosinci zvýšily o 0,1 %. Největší podíl na vývoji celkového meziměsíčního indexu měl růst cen minerálních paliv o 6,8 % (zejména elektřiny). Ceny ostatních surovin1 rostly o 3,1 % a ceny polotovarů2 se nezměnily. Ceny potravin klesly o 0,6 %, průmyslového spotřebního zboží o 0,3 % a ceny strojů a dopravních prostředků o 0,1 %.

Dovozní ceny se v prosinci snížily o 0,1 %. Největší vliv na snížení celkového meziměsíčního indexu měl pokles cen strojů a dopravních prostředků o 0,8 %. Ceny nápojů a tabáku klesly o 1,0 %, průmyslového spotřebního zboží o 0,9 % a ceny potravin o 0,5 %. Nejvíce rostly ceny minerálních paliv o 6,5 % (hlavně elektřiny, ropy a ropných výrobků), ostatních surovin o 0,6 % a ceny chemikálií o 0,2 %.

Směnné relace dosáhly hodnoty 100,2 %. Nejvyšších pozitivních hodnot směnných relací dosáhly ostatní suroviny (102,5 %), stroje a dopravní prostředky (100,7 %) a průmyslové spotřební zboží (100,6 %). Negativní hodnoty směnných relací zaznamenaly chemikálie (99,7 %) a shodně potraviny a polotovary (99,9 %).

Meziroční srovnání
Ceny vývozu, za přispění silnějšího eura, rostly o 2,3 % (v listopadu o 2,0 %). Zásadní vliv na vývoj celkového meziročního indexu mělo zvýšení cen strojů a dopravních prostředků o 3,4 %. Ceny ostatních surovin se zvýšily o 6,4 % (především kovového odpadu), nápojů a tabáku o 4,8 % a ceny potravin o 3,0 %. Snížily se pouze ceny minerálních paliv o 5,3 % (zejména ropných výrobků) a ceny chemikálií o 2,0 %.

Dovozní ceny se snížily o 0,7 % (v listopadu o 0,9 %). Největší vliv na pokles celkového meziročního indexu mělo snížení cen minerálních paliv o 15,6 % (zvláště ropy a ropných výrobků). Ceny potravin klesly o 4,9 %. Naopak ceny průmyslového spotřebního zboží a polotovarů rostly shodně o 1,5 % a ceny strojů a dopravních prostředků o 0,5 %.

Směnné relace se zvýšily na hodnotu 103,0 % (v listopadu hodnota 102,9 %) a desátý měsíc zůstaly v pozitivních hodnotách. Nejvyšších pozitivních hodnot směnných relací dosáhla minerální paliva (112,2 %), potraviny (108,3 %) a ostatní suroviny (104,4 %). Negativní hodnoty směnných relací zaznamenaly pouze chemikálie (97,9 %).

Vývoj v roce 2020
V průměru za celý rok 2020 v porovnání s rokem 2019 se vývozní ceny zvýšily o 1,1 % (za rok 2019 o 0,9 %), dovozní ceny byly nižší o 1,1 % (za rok 2019 vzrostly o 0,3 %).

Ve vývozních cenách se z významnějších skupin zvýšily ceny potravin o 3,5 %, průmyslového spotřebního zboží o 2,9 % a ceny strojů a dopravních prostředků o 2,8 %. Nejvíce se snížily ceny minerálních paliv o 15,8 % (především ropných výrobků) a ceny ostatních surovin o 6,4 %.

dovozních cenách nejvíce klesly ceny minerálních paliv o 24,6 % (zejména ropy a ropných výrobků), ostatních surovin o 3,5 % a ceny chemikálií o 2,4 %. Naopak nejvíce rostly ceny potravin o 3,6 %, strojů a dopravních prostředků o 2,2 % a ceny průmyslového spotřebního zboží o 1,8 %.

Směnné relace dosáhly v úhrnu v roce 2020 hodnoty 102,2 % (v roce 2019 činily 100,6 %).

______________________ 


1 Názvem ostatní suroviny jsou v textu označovány suroviny nepoživatelné, s výjimkou paliv (SITC 2).
2 Názvem polotovary jsou v textu označovány tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu (SITC 6).

Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru statistiky cen, tel. 274 052 533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Vladimír Klimeš, vedoucí oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu, tel. 274 054 102, e-mail: vladimir.klimes@czso.cz
Metoda získání dat: Výběrové zjišťování ČSÚ
Termín ukončení sběru dat: 15. kalendářní den po sledovaném měsíci
Navazující datová sada: 013014-20 Indexy cen vývozu a dovozu v ČR (měsíční periodicita) 
https://www.czso.cz/csu/czso/indexy-cen-vyvozu-a-dovozu
Specifické metodické poznámky: Publikované údaje jsou definitivní.
Termín zveřejnění další RI: 15. 3. 2021


Související analýza: Vývoj indexů cen v zahraničním obchodě - 4. čtvrtletí 2020

  • cizc021221.docx
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Indexy cen vývozu a dovozu
  • Tab. 2 Indexy cen vývozu a dovozu (rozklad přírůstků publikovaných a kurzově očištěných indexů – meziměsíčního, meziročních)
  • Graf 1 Indexy cen vývozu a dovozu (meziroční změny)
  • Tiskové sdělení: Vývozní ceny v roce 2020 rostly, dovozní ceny klesly
  • Vyjádření Vladimíra Klimeše, vedoucího oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu ČSÚ
    (soubor mp3)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 12.02.2021
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz