Indexy cen vývozu a dovozu - červen 2017

Silnější koruna ovlivnila meziroční pokles vývozních cen

16.08.2017
Kód: 013014-17
 


V červnu 2017 se vývozní ceny meziměsíčně snížily o 1,3 %, dovozní ceny o 1,9 %. Směnné relace dosáhly hodnoty 100,6 %. Meziročně vývozní ceny klesly o 0,4 %, dovozní ceny rostly o 0,5 %. Směnné relace dosáhly hodnoty 99,1 %.

Meziměsíční srovnání:
Vývozní ceny se v červnu snížily o 1,3 % (v květnu o 1,1 %). Největší vliv na pokles celkového meziměsíčního indexu mělo snížení cen strojů a dopravních prostředků o 1,5 %. Ceny minerálních paliv se snížily o 2,9 % (zejména ropné výrobky) a ceny chemikálií o 1,8 %. V žádné ze sledovaných skupin ceny nerostly.

Dovozní ceny se v červnu snížily o 1,9 % (v květnu o 1,4 %). Podstatný vliv na vývoj celkového meziměsíčního indexu měl pokles cen strojů a dopravních prostředků o 1,7 %. Ceny minerálních paliv byly nižší o 4,8 % a ceny polotovarů o 1,3 %. Ceny se nezvýšily v žádné ze sledovaných skupin.

Směnné relace se zvýšily na hodnotu 100,6 % (v květnu hodnota 100,3 %). Z významnějších skupin zaznamenaly pozitivní hodnoty směnných relací ostatní suroviny (103,0 %), minerální paliva (102,0 %), polotovary (100,4 %) a stroje a dopravní prostředky (100,2 %). Negativní hodnoty směnných relací zaznamenaly především chemikálie (99,6 %).

Meziroční srovnání:
Ceny vývozu, zejména důsledkem posílení koruny vůči euru a dolaru, klesly o 0,4 % (v květnu se zvýšily o 1,0 %). Zásadní vliv na vývoj celkového meziročního indexu mělo snížení cen strojů a dopravních prostředků o 2,4 %. Ceny průmyslového spotřebního zboží klesly o 0,4 %. Rostly ceny ostatních surovin o 9,0 %, minerálních paliv o 8,6 % (zejména uhlí), potravin o 3,9 % a ceny polotovarů o 1,3 %.

Dovozní ceny se zvýšily o 0,5 % (v květnu o 3,2 %) a sedmý měsíc rostly. Největší vliv na růst celkového meziročního indexu mělo zvýšení cen polotovarů o 4,9 %. Nejvíce rostly ceny ostatních surovin o 15,6 %, minerálních paliv o 6,0 % a ceny potravin o 5,4 %. Nejvíce se snížily ceny strojů a dopravních prostředků o 2,8 % a ceny průmyslového spotřebního zboží o 2,1 %.

Směnné relace se zvýšily na hodnotu 99,1 % (v květnu hodnota 97,9 %) a devátý měsíc setrvaly v negativních hodnotách. Negativní hodnoty směnných relací zaznamenaly zejména ostatní suroviny (94,3 %), polotovary (96,6 %) a potraviny (98,6 %). Z významných skupin dosáhla pozitivních hodnot směnných relací minerální paliva (102,5 %) a stroje a dopravní prostředky (100,4 %).

_________________
Poznámky:

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru statistiky cen, tel. 274 052 533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Vladimír Klimeš, vedoucí oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu, tel. 274 054 102, e-mail: vladimir.klimes@czso.cz
Metoda získání dat: Výběrové zjišťování ČSÚ
Termín ukončení sběru dat: 16. kalendářní den po sledovaném měsíci
Navazující datová sada: 013014-17 Indexy cen vývozu a dovozu v ČR (měsíční periodicita) https://www.czso.cz/csu/czso/indexy-cen-vyvozu-a-dovozu
Specifické metodické poznámky: Publikované údaje jsou definitivní.
Termín zveřejnění další RI: 18. 9. 2017


Související analýza: Vývoj indexů cen v zahraničním obchodě - 2. čtvrtletí 2017

  • cizc081617.docx
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Indexy cen vývozu a dovozu
  • Tab. 2 Indexy cen vývozu a dovozu (rozklad přírůstků publikovaných a kurzově očištěných indexů – meziměsíčního, meziročních)
  • Graf 1 Indexy cen vývozu a dovozu (meziroční změny)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 16.08.2017
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz