Indexy cen vývozu a dovozu - červenec 2016

Meziroční pokles cen zahraničního obchodu se zmírnil

16.09.2016
Kód: 013014-16
 

V červenci 2016 se vývozní ceny meziměsíčně nezměnily, dovozní ceny rostly o 0,2 %, směnné relace dosáhly hodnoty 99,8 %. Meziročně se vývozní ceny snížily o 3,2 %, dovozní ceny o 4,5 %, směnné relace dosáhly hodnoty 101,4 %.

Meziměsíční srovnání:

Vývozní ceny se v červenci nezměnily (v červnu růst o 0,1 %). Nejvíce rostly ceny potravin o 0,8 %, průmyslového spotřebního zboží o 0,5 % a ceny polotovarů o 0,1 %. Z významnějších skupin klesly ceny minerálních paliv o 1,0 %, ostatních surovin o 0,9 % a ceny strojů a dopravních prostředků o 0,1 %.

Dovozní ceny se v červenci zvýšily o 0,2 % (v červnu o 0,7 %). Největší vliv na vývoj celkového meziměsíčního indexu mělo zvýšení cen polotovarů o 0,7 %. Ceny potravin rostly o 1,0 %, průmyslového spotřebního zboží o 0,5 % a ceny strojů a dopravních prostředků o 0,2 %. Ceny chemikálií klesly o 0,1 %.

Směnné relace se zvýšily na hodnotu 99,8 % (v červnu hodnota 99,4 %), nicméně zůstaly v negativních hodnotách. Negativní hodnoty směnných relací zaznamenaly zejména ostatní suroviny (98,3 %), minerální paliva (98,9 %) a stroje a dopravní prostředky (99,7 %). Pozitivní hodnotu směnných relací zaznamenaly pouze chemikálie (100,1 %).

Meziroční srovnání:

Ceny vývozu se snížily o 3,2 % (v červnu o 3,8 %). Největší vliv na vývoj celkového meziročního indexu měl pokles cen strojů a dopravních prostředků o 2,0 %, ke kterému přispělo posílení koruny k euru. Nejvíce klesly ceny minerálních paliv o 15,9 % (především ropné výrobky a elektřina), ceny chemikálií o 9,1 %, ostatních surovin o 8,8 % a ceny polotovarů o 3,6 %. Rostly pouze ceny nápojů a tabáku o 3,4 %.

Dovozní ceny klesly o 4,5 % (v červnu o 5,4 %). Největší vliv na vývoj celkového meziročního indexu měl pokles cen minerálních paliv o 25,9 % (především ropa a zemní plyn). Ceny chemikálií se snížily o 6,3 %, polotovarů o 3,7 % a ceny strojů a dopravních prostředků o 1,1 %. Rostly pouze ceny nápojů a tabáku o 2,0 % a ceny potravin o 0,1 %.

Směnné relace se snížily na hodnotu 101,4 % (v červnu hodnota 101,7 %) a jedenáctý měsíc setrvaly v pozitivních hodnotách. Z významnějších skupin dosáhla pozitivních hodnot směnných relací minerální paliva (113,5 %), průmyslové spotřební zboží (101,2 %) a polotovary (100,1 %). Negativní hodnoty směnných relací zaznamenaly zejména ostatní suroviny (94,0 %), chemikálie (97,0 %) a stroje a dopravní prostředky (99,1 %).

__________________
Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru statistiky cen,
tel. 274 052 533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Vladimír Klimeš, vedoucí oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu,
tel. 274 054 102, e-mail: vladimir.klimes@czso.cz
Metoda získání dat: Výběrové zjišťování ČSÚ
Termín ukončení sběru dat: 16. kalendářní den po sledovaném měsíci
Navazující datová sada: 013012-16 Indexy cen vývozu a dovozu v ČR (měsíční periodicita)
https://www.czso.cz/csu/czso/indexy-cen-vyvozu-a-dovozu
Specifické metodické poznámky: Publikované údaje jsou definitivní.
Termín zveřejnění další RI: 17. 10. 2016

  • cizc091616.docx
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Ceny vývozu, dovozu zboží (indexy)
  • Tab. 2 Ceny vývozu, dovozu zboží (rozklad neočištěných a očištěných přírůstků - meziměsíčního, meziročních)
  • Graf 1 Ceny vývozu, dovozu zboží (meziroční změny)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 16.09.2016
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz