Indexy cen vývozu a dovozu - říjen 2019

Ceny zahraničního obchodu klesly

10.12.2019
Kód: 013014-19
 

V říjnu 2019 se vývozní ceny meziměsíčně snížily o 0,7 %, dovozní ceny o 0,4 %. Směnné relace dosáhly hodnoty 99,7 %. Meziročně vývozní ceny klesly o 0,8 %, dovozní ceny o 1,9 %. Směnné relace dosáhly hodnoty 101,1 %.

Meziměsíční srovnání
Vývozní ceny se v říjnu snížily o 0,7 %. Největší vliv na snížení celkového meziměsíčního indexu měl pokles cen polotovarů1 o 1,3 %. Nejvíce klesly ceny ostatních surovin2 o 3,0 % (zejména kovového odpadu). Ceny chemikálií a průmyslového spotřebního zboží se shodně snížily o 1,3 %. Ceny strojů a dopravních prostředků klesly o 0,3 %. Naopak ceny potravin a ceny nápojů a tabáku rostly shodně o 0,2 %.

Dovozní ceny v říjnu klesly o 0,4 %. Vliv na vývoj celkového meziměsíčního indexu měl zejména pokles cen polotovarů o 1,0 %. Nejvíce se snížily ceny ostatních surovin o 2,8 %, chemikálií o 0,8 % a ceny potravin o 0,6 %. Ceny strojů a dopravních prostředků se snížily o 0,2 %. Rostly pouze ceny průmyslového spotřebního zboží o 0,2 %.

Směnné relace dosáhly hodnoty 99,7 %. Negativní hodnoty směnných relací zaznamenalo především průmyslové spotřební zboží (98,5 %), minerální paliva (99,4 %) a chemikálie (99,5 %). Pozitivních hodnot směnných relací dosáhly shodně potraviny a nápoje a tabák (100,8 %).

Meziroční srovnání
Ceny vývozu se snížily o 0,8 % (v září rostly o 0,9 %). Zásadní vliv na vývoj celkového meziročního indexu mělo snížení cen ve skupině minerálních paliv o 13,4 % (především ropných výrobků). Ceny ostatních surovin klesly o 12,1 % (zejména kovového odpadu), chemikálií o 2,7 % a ceny polotovarů o 1,8 %. Naopak ceny průmyslového spotřebního zboží rostly o 1,7 % a ceny strojů a dopravních prostředků o 0,7 %.

Dovozní ceny se snížily o 1,9 % (v září o 0,7 %). Největší vliv na pokles celkového meziročního indexu mělo snížení cen minerálních paliv o 19,2 % (zejména ropy a plynu). Ceny chemikálií se snížily o 4,6 % a ceny polotovarů o 2,0 %. Nejvíce rostly ceny ostatních surovin o 4,5 %, potravin o 3,0 % a ceny strojů a dopravních prostředků o 1,0 %.

Směnné relace se snížily na hodnotu 101,1 % (v září hodnota 101,6 %), nicméně pátý měsíc zůstaly v pozitivních hodnotách. Z významnějších skupin dosáhla pozitivních hodnot směnných relací minerální paliva (107,2 %), chemikálie (102,0 %) a průmyslové spotřební zboží (101,6 %). Nejnižší hodnoty směnných relací zaznamenaly ostatní suroviny (84,1 %) a potraviny (96,8 %).

_____________________
1 Názvem polotovary jsou v textu označovány tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu (SITC 6).

2 Názvem ostatní suroviny jsou v textu označovány suroviny nepoživatelné, s výjimkou paliv (SITC 2).

Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru statistiky cen, tel. 274 052 533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Vladimír Klimeš, vedoucí oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu, tel. 274 054 102,
e-mail: vladimir.klimes@czso.cz
Metoda získání dat: Výběrové zjišťování ČSÚ
Termín ukončení sběru dat: 15. kalendářní den po sledovaném měsíci
Navazující datová sada: 013014-19 Indexy cen vývozu a dovozu v ČR (měsíční periodicita)
https://www.czso.cz/csu/czso/indexy-cen-vyvozu-a-dovozu
Specifické metodické poznámky: Publikované údaje jsou definitivní.
Termín zveřejnění další RI: 13. 1. 2020

  • cizc121019.docx
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Indexy cen vývozu a dovozu
  • Tab. 2 Indexy cen vývozu a dovozu (rozklad přírůstků publikovaných a kurzově očištěných indexů – meziměsíčního, meziročních)
  • Graf 1 Indexy cen vývozu a dovozu (meziroční změny)
  • Tiskové sdělení: Ceny zahraničního obchodu klesly
  • Vyjádření Vladimíra Klimeše, vedoucího oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu ČSÚ
    (soubor mp3)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 10.12.2019
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz