Indexy cen vývozu a dovozu - květen 2014

Meziroční směnné relace již sedmnáct měsíců pozitivní

16.07.2014
Kód: 013014-14
 V květnu 2014 vývozní ceny meziměsíčně klesly o 0,1 %, dovozní ceny se nezměnily, směnné relace dosáhly hodnoty 99,9 %. Meziročně se vývozní ceny zvýšily o 3 ,0 %, dovozní ceny o 1 ,0 % , směnné relace dosáhly hodnoty 102 ,0 %.
Meziměsíční srovnání:

Vývozní ceny klesly v květnu o 0,1 % (v dubnu růst o 0,2 %). Největší vliv na pokles celkového meziměsíčního indexu mělo snížení cen minerálních paliv o 2,4 %. Z významnějších skupin se nejvíce snížily ceny ostatních surovin o 0,3 %, strojů a dopravních prostředků o 0,2 % a ceny potravin o 0,1 %. Nejvíce rostly ceny průmyslového spotřebního zboží o 0,8 % a ceny chemikálií o 0,5 %.

Dovozní ceny se nezměnily (v dubnu pokles o 0,4 %). Nejvíce klesly ceny ostatních surovin o 2,1 %, minerálních paliv o 1,6 % a ceny potravin o 1,4 %. Naopak nejvíce rostly ceny strojů a dopravních prostředků o 0,6 %, chemikálií o 0,4 % a ceny průmyslového spotřebního zboží o 0,2 %.

Směnné relace se snížily na hodnotu 99,9 % (v dubnu hodnota 100,6 %) a po dvou měsících zamířily do negativních hodnot. Nejnižší negativní hodnoty zaznamenala minerální paliva a stroje a dopravní prostředky shodně (99,2 %). Z významnějších skupin dosáhly nejvyšších pozitivních hodnot směnných relací ostatní suroviny (101,8 %), potraviny (101,3 %) a průmyslové spotřební zboží (100,6 %).

Meziroční srovnání:

Ceny vývozu, zejména důsledkem oslabení koruny vůči euru, se zvýšily o 3,0 % (v dubnu o 3,1 %). Největší vliv na vývoj celkového meziročního indexu měl růst cen strojů a dopravních prostředků o 2,8 %. Ceny polotovarů rostly o 5,0 %, průmyslového spotřebního zboží o 4,5 % a ceny chemikálií o 2,9 %. Ceny minerálních paliv klesly o 5,3 % a ceny živočišných a rostlinných olejů o 3,7 %.

Dovozní ceny rostly o 1,0 % (v dubnu o 0,8 %). Největší vliv na vývoj celkového meziročního indexu měl růst cen strojů a dopravních prostředků o 2,0 %. Ceny potravin rostly o 4,8 %, chemikálií o 1,2 % a ceny průmyslového spotřebního zboží o 0,3 %. Ceny ostatních surovin klesly o 5,3 % a ceny minerálních paliv o 4,5 %.

Směnné relace se snížily na hodnotu 102,0 % (v dubnu hodnota 102,3 %), nicméně již sedmnáctý měsíc zůstaly pozitivní. Z významných skupin dosáhly nejvyšších pozitivních hodnot směnných relací ostatní suroviny (108,3 %), průmyslové spotřební zboží (104,2 %), polotovary (102,9 %) a stroje a dopravní prostředky (100,8 %). Negativní hodnoty směnných relací zaznamenaly potraviny (96,2 %) a minerální paliva (99,2 %).

Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel Odboru statistiky cen, tel. 274 052 533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Vladimír Klimeš, vedoucí Oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu, tel. 274 054 102,
e-mail:
vladimir.klimes@czso.cz
Metoda získání dat: Výběrové zjišťování ČSÚ
Termín ukončení sběru dat: 16. kalendářní den po sledovaném měsíci
Navazující datová sada: 013012-14 Indexy cen vývozu a dovozu v ČR (měsíční periodicita) /csu/czso/indexy-cen-vyvozu-a-dovozu-v-ceske-republice-cerven-2014-cd4eyraoa8
Specifické metodické poznámky: Publikované údaje jsou definitivní .
Termín zveřejnění další RI: 18. 8. 2014  • cizc071614.docx
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Ceny vývozu, dovozu zboží (indexy)
  • Tab. 2 Ceny vývozu, dovozu zboží (rozklad neočištěných a očištěných přírůstků - meziměsíčního, meziročních)
  • Graf 1 Ceny vývozu, dovozu zboží (meziroční změny)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 16.07.2014
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz