Indexy cen vývozu a dovozu - leden 2015

Meziroční směnné relace již dvacátý pátý měsíc pozitivní

16.03.2015
Kód: 013014-15
 

V lednu 2015 vývozní ceny meziměsíčně vzrostly o 0,3 %, dovozní ceny klesly o 0,2 %, směnné relace dosáhly hodnoty 100,5 %. Meziročně se vývozní ceny snížily o 0,4 %, dovozní ceny o 1,7 %, směnné relace dosáhly hodnoty 101,3 %.

Meziměsíční srovnání:

Vývozní ceny vzrostly v lednu o 0,3 % (v prosinci pokles o 0,6 %). Největší vliv na růst celkového meziměsíčního indexu mělo zvýšení cen strojů a dopravních prostředků o 0,8 %. Nejvíce se zvýšily ceny potravin o 1,2 %, polotovarů o 0,4 % a průmyslového spotřebního zboží o 0,1 %. Ceny minerálních paliv klesly o 4,8 % a ceny chemikálií o 2,5 %.

Dovozní ceny se v lednu snížily o 0,2 % (v prosinci o 1,1 %). Největší vliv na pokles celkového meziměsíčního indexu mělo snížení cen minerálních paliv o 7,4 %. Ceny chemikálií klesly o 1,0 % a ceny ostatních surovin o 0,9 %. Nejvíce rostly ceny průmyslového spotřebního zboží o 1,9 %, potravin o 1,1 % a ceny strojů a dopravních prostředků o 0,9 %.

Směnné relace setrvaly na hodnotě 100,5 % (v prosinci hodnota 100,5 %). Z významnějších skupin dosáhla pozitivních hodnot směnných relací minerální paliva (102,8 %), ostatní suroviny (101,0 %) a potraviny (100,1 %). Nejnižších negativních hodnot dosáhlo průmyslové spotřební zboží (98,2 %). Směnné relace strojů a dopravních prostředků činily 99,9 %.

Meziroční srovnání:

Ceny vývozu se snížily o 0,4 % (v prosinci o 1,1 %). Největší vliv na vývoj celkového meziročního indexu měl pokles cen minerálních paliv o 15,9 %. Nejvíce klesly ceny potravin a ostatních surovin shodně o 5,0 % a ceny chemikálií o 4,8 %. Z významnějších skupin rostly ceny polotovarů o 1,8 %, ceny průmyslového spotřebního zboží a strojů a dopravních prostředků shodně o 0,9 %.

Dovozní ceny klesly o 1,7 % (v prosinci o 1,9 %). Největší vliv na vývoj celkového meziročního indexu měl pokles cen minerálních paliv o 26,0 %. Ceny ostatních surovin klesly o 10,6 % a ceny potravin o 3,3 %. Nejvíce rostly ceny průmyslového spotřebního zboží o 4,4 %, strojů a dopravních prostředků o 3,6 % a ceny polotovarů o 1,5 %.

Směnné relace se zvýšily na hodnotu 101,3 % (v prosinci hodnota 100,8 %) a již dvacátý pátý měsíc zůstaly pozitivní. Nejvyšších pozitivních hodnot směnných relací dosáhla minerální paliva (113,6 %) a ostatní suroviny (106,3 %). Z významnějších skupin zaznamenalo negativní hodnoty směnných relací průmyslové spotřební zboží (96,6 %) a stroje a dopravní prostředky (97,4 %).


Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel Odboru statistiky cen, tel. 274 052 533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Vladimír Klimeš, vedoucí Oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu, tel. 274 054 102, e-mail: vladimir.klimes@czso.cz
Metoda získání dat: Výběrové zjišťování ČSÚ
Termín ukončení sběru dat: 16. kalendářní den po sledovaném měsíci
Navazující datová sada: 013012-15 Indexy cen vývozu a dovozu v ČR (měsíční periodicita) /csu/czso/katalog-produktu
Specifické metodické poznámky: Publikované údaje jsou definitivní.
Termín zveřejnění další RI: 17. 4. 2015

 

  • cizc031615.docx
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Ceny vývozu, dovozu zboží (indexy)
  • Tab. 2 Ceny vývozu, dovozu zboží (rozklad neočištěných a očištěných přírůstků - meziměsíčního, meziročních)
  • Graf 1 Ceny vývozu, dovozu zboží (meziroční změny)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 16.03.2015
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz