Indexy cen vývozu a dovozu - duben 2014

Meziroční růst cen zahraničního obchodu opět zmírnil

16.06.2014
Kód: 013014-14
 
V dubnu 2014 vývozní ceny meziměsíčně vzrostly o 0,2 %, dovozní ceny klesly o 0,4 %, směnné relace dosáhly hodnoty 100,6 %. Meziročně se vývozní ceny zvýšily o 3,1 %, dovozní ceny o 0,8 %, směnné relace dosáhly hodnoty 102,3 %.

Meziměsíční srovnání:

Vývozní ceny vzrostly v dubnu o 0,2 % (v březnu pokles o 0,6 %). Největší vliv na růst celkového meziměsíčního indexu mělo zvýšení cen strojů a dopravních prostředků o 0,3 %. Z významnějších skupin se nejvíce zvýšily ceny ostatních surovin o 0,9 %, polotovarů o 0,5 % a ceny chemikálií o 0,3 %. Klesly zejména ceny minerálních paliv o 2,4 % a ceny průmyslového spotřebního zboží o 0,1 %.

Dovozní ceny se snížily o 0,4 % (v březnu o 0,8 %). Největší vliv na pokles celkového meziměsíčního indexu mělo snížení cen minerálních paliv o 1,7 %. Nejvíce klesly ceny průmyslového spotřebního zboží o 0,9 %, ostatních surovin o 0,8 % a ceny potravin o 0,2 %. Ceny chemikálií, polotovarů a strojů a dopravních prostředků se nezměnily. Významnější růst zaznamenaly pouze ceny nápojů a tabáku o 0,3 %.

Směnné relace se zvýšily na hodnotu 100,6 % (v březnu hodnota 100,2 %) a druhý měsíc se udržely v pozitivních hodnotách. Nejvyšších pozitivních hodnot směnných relací dosáhly ostatní suroviny (101,7 %), průmyslové spotřební zboží (100,8 %), polotovary a potraviny shodně (100,5 %), stroje a dopravní prostředky a chemikálie shodně (100,3 %). Naopak nejnižší negativní hodnoty zaznamenala minerální paliva (99,3 %).

Meziroční srovnání:

Ceny vývozu, zejména důsledkem oslabení koruny vůči euru, se zvýšily o 3,1 % (v březnu o 3,3 %). Největší vliv na vývoj celkového meziročního indexu měl růst cen strojů a dopravních prostředků o 3,3 %. Ceny polotovarů rostly o 5,1 % a ceny průmyslového spotřebního zboží o 3,8 %. Ceny minerálních paliv klesly o 5,2 %.

Dovozní ceny rostly o 0,8 % (v březnu o 1,3 %). Největší vliv na vývoj celkového meziročního indexu měl růst cen strojů a dopravních prostředků o 1,6 %. Rostly ceny potravin o 6,2 %, polotovarů o 1,6 %, ceny průmyslového spotřebního zboží a chemikálií shodně o 0,3 %. Ceny ostatních surovin klesly o 3,9 % a ceny minerálních paliv o 3,8 %.

Směnné relace se zvýšily na hodnotu 102,3 % (v březnu hodnota 102,0 %) a již šestnáctý měsíc zůstaly pozitivní. Z významných skupin dosáhlo nejvyšších pozitivních hodnot směnných relací průmyslové spotřební zboží (103,5 %), polotovary (103,4 %) a stroje a dopravní prostředky (101,7 %). Negativní hodnoty směnných relací zaznamenaly potraviny (94,4 %) a minerální paliva (98,5 %).


Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel Odboru statistiky cen, tel. 274 052 533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Vladimír Klimeš, vedoucí Oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu, tel. 274 054 102, e-mail: vladimir.klimes@czso.cz
Metoda získání dat: Výběrové zjišťování ČSÚ
Termín ukončení sběru dat: 16. kalendářní den po sledovaném měsíci
Navazující datová sada: 013012-14 Indexy cen vývozu a dovozu v ČR (měsíční periodicita) /csu/czso/indexy-cen-vyvozu-a-dovozu-v-ceske-republice-cerven-2014-cd4eyraoa8
Specifické metodické poznámky: Publikované údaje jsou definitivní .
Termín zveřejnění další RI: 16. 7. 2014  • cizc061614.docx
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Ceny vývozu, dovozu zboží (indexy)
  • Tab. 2 Ceny vývozu, dovozu zboží (rozklad neočištěných a očištěných přírůstků - meziměsíčního, meziročních)
  • Graf 1 Ceny vývozu, dovozu zboží (meziroční změny)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 16.06.2014
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz