Hlavní makroekonomické ukazatele

 

V tabulce najdete vybrané základní makroekonomické ukazatele. Úplný přehled všech hlavních makroekonomických ukazatelů obsahuje tabulka ve formátu xlsx dále na stránce.

Ukazatel 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Hrubý domácí produkt (mld. Kč, běžné ceny) 4 796,9 5 110,7 5 410,8 5 791,5 5 709,1 1)  6 108,4
Průměrná roční míra inflace (%) 0,7 2,5 2,1 2,8 3,2 3,8
Meziroční růst/pokles reálné mzdy (%) 3,7 4,2 5,9 5,0 1,4 1) 1,0
Obecná míra nezaměstnanosti (%) 4,0 2,9 2,2 2,0 2,6 2,8
Průměrný kurz koruny vůči euru 27,03 26,33 25,64 25,67 26,44 25,65
Saldo státního rozpočtu (mld. Kč) 61,8 -6,2 2,9 -28,5 -367,4 -419,7

1) předběžné údaje

  • Metodické poznámky
    01.07.2022 (kód: 350004-22)
  •  

    Všechny ukazatele

  • Tab. Hlavní makroekonomické ukazatele
    01.07.2022 (kód: 350004-22)