Hlavní makroekonomické ukazatele

 

V tabulce najdete vybrané základní makroekonomické ukazatele. Úplný přehled všech hlavních makroekonomických ukazatelů obsahuje tabulka ve formátu xlsx dále na stránce.

Ukazatel 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Meziroční růst/pokles HDP (%, stálé ceny 2015) 2,5 5,2 3,2 3,0 -5,5 3,6 2,4
Průměrná roční míra inflace (%) 0,7 2,5 2,1 2,8 3,2 3,8 15,1
Meziroční růst/pokles reálné mzdy (%) 3,7 4,2 5,9 5,0 1,4 1,9 1) -8,5
Obecná míra nezaměstnanosti (%) 4,0 2,9 2,2 2,0 2,6 2,8  
Průměrný kurz koruny vůči euru 27,03 26,33 25,64 25,67 26,44 25,65 24,57
Saldo běžného účtu platební bilance k HDP (%) 1,8 1,5 0,4 0,3 2,0 -2,8 -6,1
Saldo hospodaření sektoru vládních institucí k HDP (%) 0,7 1,5 0,9 0,3 -5,8 -5,1 -3,6

1) předběžné údaje

 

 • Metodické poznámky
  Aktualizováno dne 29.8.2023
  03.07.2023 (kód: 350004-23)
 •  

  Všechny ukazatele

 • Tab. Hlavní makroekonomické ukazatele
  Aktualizováno dne 29.8.2023
  03.07.2023 (kód: 350004-23)