Hlavní makroekonomické ukazatele

 

V tabulce najdete vybrané základní makroekonomické ukazatele. Úplný přehled všech hlavních makroekonomických ukazatelů obsahuje tabulka ve formátu xlsx dále na stránce.

Ukazatel 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Meziroční růst/pokles HDP (%, stálé ceny 2015) 2,5 5,2 3,2 3,0 -5,5 3,6 2,4 -0,3
Průměrná roční míra inflace (%) 0,7 2,5 2,1 2,8 3,2 3,8 15,1 10,7
Meziroční růst/pokles reálné mzdy (%) 1) 3,7 4,2 5,9 5,0 1,4 1,9 -8,5 -2,9
Obecná míra nezaměstnanosti (%) 4,0 2,9 2,2 2,0 2,6 2,8 2,2  
Průměrný kurz koruny vůči euru 27,03 26,33 25,64 25,67 26,44 25,65 24,57 24,01
Saldo běžného účtu platební bilance k HDP (%) 1,8 1,5 0,4 0,3 2,0 -2,8 -4,9 0,4
Saldo hospodaření sektoru vládních institucí k HDP (%) 0,7 1,5 0,9 0,3 -5,8 -5,1 -3,2 -3,7

1) na přepočtené počty, celé národní hospodářství

 • Metodické poznámky
  02.04.2024 (kód: 350004-24)
 •  

  Všechny ukazatele

 • Tab. Hlavní makroekonomické ukazatele
  Saldo hospodaření vládních institucí za roky 2021 a 2023 bylo dne 22. 4. 2024 aktualizováno z důvodu výsledku notifikací deficitu a dluhu vládních institucí Eurostatem.
  02.04.2024 (kód: 350004-24)