Indexy cen vývozu a dovozu - únor 2019

Ceny zahraničního obchodu rostly

10.04.2019
Kód: 013014-19
 

V únoru 2019 se vývozní ceny meziměsíčně zvýšily o 0,3 %, dovozní ceny o 0,5 %. Směnné relace dosáhly hodnoty 99,8 %. Meziročně se vývozní ceny zvýšily o 3,4 %, dovozní ceny o 3,3 %. Směnné relace dosáhly hodnoty 100,1 %.
 

Meziměsíční srovnání

Vývozní ceny v únoru vzrostly o 0,3 %. Podstatný vliv na vývoj celkového meziměsíčního indexu měl růst cen strojů a dopravních prostředků o 0,6 %. Ceny ostatních surovin1) se zvýšily o 1,0 % a ceny polotovarů2) o 0,3 %. Nejvíce se snížily ceny minerálních paliv o 2,0 %.

Dovozní ceny se v únoru zvýšily o 0,5 %. Největší vliv na růst celkového meziměsíčního indexu mělo zvýšení cen strojů a dopravních prostředků o 0,9 %. Nejvíce rostly ceny ostatních surovin o 2,4 % a ceny potravin o 1,6 %. Ceny chemikálií klesly o 0,3 %.

Směnné relace dosáhly hodnoty 99,8 %. Významnější negativní hodnoty směnných relací zaznamenala minerální paliva (97,9 %), potraviny (98,0 %) a stroje a dopravní prostředky (99,7 %). Nejvyšší pozitivní hodnoty směnných relací dosáhly nápoje a tabák (102,8 %) a chemikálie (100,4 %).
 

Meziroční srovnání

Ceny vývozu rostly o 3,4 % (v lednu o 2,8 %). Zásadní vliv na vývoj celkového meziročního indexu mělo zvýšení cen strojů a dopravních prostředků o 2,7 %. Nejvíce rostly ceny ve skupině minerálních paliv o 9,4 % (zejména elektřiny), průmyslového spotřebního zboží o 4,8 % a ceny polotovarů o 4,5 %. Ceny neklesly v žádné sledované skupině.

Dovozní ceny se zvýšily o 3,3 % (v lednu o 2,4 %). Největší vliv na růst celkového meziročního indexu mělo zvýšení cen strojů a dopravních prostředků o 4,0 %. Nejvíce rostly ceny ve skupině minerálních paliv o 8,6 % (především elektřiny). Ceny ostatních surovin rostly o 7,5 % a ceny chemikálií o 4,0 %. Klesly pouze ceny nápojů a tabáku o 3,8 %.

Směnné relace se snížily na hodnotu 100,1 % (v lednu 100,4 %), nicméně třetí měsíc zůstaly v pozitivních hodnotách. Z významných skupin dosáhly pozitivních hodnot směnných relací průmyslové spotřební zboží (103,3 %) a polotovary (102,9 %). Negativní hodnoty směnných relací zaznamenaly ostatní suroviny (94,5 %), chemikálie (97,7 %) a stroje a dopravní prostředky (98,8 %).
 

 

1) Názvem ostatní suroviny jsou v textu označovány suroviny nepoživatelné, s výjimkou paliv (SITC 2).
2) Názvem polotovary jsou v textu označovány tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu (SITC 6).

Poznámky:

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru statistiky cen, tel. 274 052 533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Vladimír Klimeš, vedoucí oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu, tel. 274 054 102, e-mail: vladimir.klimes@czso.cz

Metoda získání dat: Výběrové zjišťování ČSÚ
Termín ukončení sběru dat: 15. kalendářní den po sledovaném měsíci
Navazující datová sada: 013014-19 Indexy cen vývozu a dovozu v ČR (měsíční periodicita)
https://www.czso.cz/csu/czso/indexy-cen-vyvozu-a-dovozu

Specifické metodické poznámky: Publikované údaje jsou definitivní.
Termín zveřejnění další RI: 13. 5. 2019

  • cizc041019.docx
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Indexy cen vývozu a dovozu
  • Tab. 2 Indexy cen vývozu a dovozu (rozklad přírůstků publikovaných a kurzově očištěných indexů – meziměsíčního, meziročních)
  • Graf 1 Indexy cen vývozu a dovozu (meziroční změny)
  • Tiskové sdělení: Ceny zahraničního obchodu rostly
  • Vyjádření Vladimíra Klimeše, vedoucího oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu ČSÚ
    (soubor mp3)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 10.04.2019
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí
Informace o inflaci, HDP, obyvatelstvu, průměrných mzdách a mnohé další najdete na stránkách Českého statistického úřadu: www.czso.cz
tel: 274 052 304, 274 052 451, e-mail: infoservis@czso.cz