Databáze metainformací

 

Vítejte na internetovém portálu Statistického metainformačního systému!

Vstup do aplikace Číselníky, Klasifikace, Ukazatele.

Distribuci číselníků a klasifikací zajišťuje Odbor informačních služeb (viz Ceník).
Kontakt: Ing. Luboš Jeřábek, tel. 274 052 733
Objednávky zasílejte na e-mail: ciselniky@czso.cz