Indexy cen vývozu a dovozu - listopad 2017

Meziroční pokles cen zahraničního obchodu zrychlil

16.01.2018
Kód: 013014-17
 

V listopadu 2017 se vývozní ceny meziměsíčně snížily o 0,5 %, dovozní ceny o 0,3 %. Směnné relace dosáhly hodnoty 99,8 %. Meziročně vývozní ceny klesly o 2,7 %, dovozní ceny o 3,3 %. Směnné relace dosáhly hodnoty 100,6 %.

Meziměsíční srovnání:
Vývozní ceny se v listopadu snížily o 0,5 % (v říjnu o 0,6 %). Podstatný vliv na vývoj celkového meziměsíčního indexu měl pokles cen strojů a dopravních prostředků o 0,7 %. Nejvíce klesly ceny ostatních surovin o 2,1 %, chemikálií o 1,0 % a ceny průmyslového spotřebního zboží o 0,8 %. Nejvíce rostly ceny minerálních paliv o 3,4 % (zejména elektřina).

Dovozní ceny se v listopadu snížily o 0,3 % (v říjnu o 0,5 %). Největší vliv na pokles celkového meziměsíčního indexu mělo snížení cen strojů a dopravních prostředků o 0,8 %. Ceny potravin se snížily o 2,0 %, ostatních surovin o 1,8 % a ceny polotovarů o 0,6 %. Ceny minerálních paliv rostly o 4,8 %.

Směnné relace se snížily na hodnotu 99,8 % (v říjnu 99,9 %) a setrvaly v negativních hodnotách. Negativní hodnoty směnných relací zaznamenala zejména minerální paliva (98,7 %), chemikálie (99,5 %) a průmyslové spotřební zboží (99,6 %). Z významnějších skupin zaznamenaly pozitivní hodnoty směnných relací potraviny (101,5 %) a stroje a dopravní prostředky (100,1 %).

Meziroční srovnání:
Ceny vývozu, zejména důsledkem posílení koruny vůči euru a dolaru, klesly o 2,7 % (v říjnu o 1,7 %). Zásadní vliv na vývoj celkového meziročního indexu mělo snížení cen strojů a dopravních prostředků o 4,5 %. Ceny průmyslového spotřebního zboží klesly o 4,4 % a ceny chemikálií o 2,4 %. Rostly ceny minerálních paliv o 6,1 % (zejména uhlí) a ceny ostatních surovin o 4,4 % (především kovového odpadu).

Dovozní ceny se snížily o 3,3 % (v říjnu o 2,2 %). Největší vliv na pokles celkového meziročního indexu mělo snížení cen strojů a dopravních prostředků o 6,8 %. Ceny průmyslového spotřebního zboží klesly o 5,2 % a ceny chemikálií o 1,7 %. Nejvíce rostly ceny minerálních paliv o 4,3 % a ceny polotovarů o 2,1 %.

Směnné relace se zvýšily na hodnotu 100,6 % (v říjnu 100,5 %) a druhý měsíc setrvaly v pozitivních hodnotách. Z významnějších skupin dosáhly pozitivních hodnot směnných relací ostatní suroviny (106,0 %), stroje a dopravní prostředky (102,5 %) a potraviny (102,2 %). Negativní hodnoty směnných relací zaznamenaly zejména polotovary (98,3 %) a chemikálie (99,3 %).


Informace k revizi indexů cen zahraničního obchodu

Český statistický úřad připravuje standardní revizi výpočtu indexů cen zahraničního obchodu.

Počínaje cenovými indexy za referenční období leden 2018 budou cenové indexy vývozu a dovozu počítány na novém váhovém schématu, na struktuře zahraničního obchodu roku 2015 v národním pojetí, k cenovému základu průměr roku 2015 = 100. Tyto nové technické (primární) indexy nahradí dosavadní technické indexy počítané k cenovému základu průměr roku 2010 = 100.

Současná časová řada bazických indexů se základem průměr roku 2005 = 100 bude přepočtena na základ 2015 = 100. Takto vzniklá bazická řada bude od prosince 2017 řetězena pomocí nových technických indexů.

Veškeré odvozené indexy budou počítány z řady bazických indexů o základu průměr roku 2015 = 100. Výpočet indexů se základem průměr roku 2005 = 100 bude ukončen referenčním obdobím prosinec 2017. Dosud publikované indexy nebudou revidovány.

 

Zveřejnění cenových indexů za leden 2018 vyjde v souladu s Katalogem produktů dne 29. 3. 2018.

____________________
Poznámky:

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru statistiky cen, tel. 274 052 533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Vladimír Klimeš, vedoucí oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu, tel. 274 054 102,
e-mail: vladimir.klimes@czso.cz

Metoda získání dat: Výběrové zjišťování ČSÚ
Termín ukončení sběru dat: 16. kalendářní den po sledovaném měsíci
Navazující datová sada: 013014-17 Indexy cen vývozu a dovozu v ČR (měsíční periodicita)
https://www.czso.cz/csu/czso/indexy-cen-vyvozu-a-dovozu
Specifické metodické poznámky: Publikované údaje jsou definitivní.
Termín zveřejnění další RI: 16. 2. 2018

  • cizc011618.docx
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Indexy cen vývozu a dovozu
  • Tab. 2 Indexy cen vývozu a dovozu (rozklad přírůstků publikovaných a kurzově očištěných indexů – meziměsíčního, meziročních)
  • Graf 1 Indexy cen vývozu a dovozu (meziroční změny)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 16.01.2018
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz