Indexy cen vývozu a dovozu - červen 2016

Ceny zahraničního obchodu meziměsíčně opět rostly

16.08.2016
Kód: 013014-16
 

V červnu 2016 se vývozní ceny meziměsíčně zvýšily o 0,1 %, dovozní ceny o 0,7 %, směnné relace dosáhly hodnoty 99,4 %. Meziročně se vývozní ceny snížily o 3,8 %, dovozní ceny o 5,4 %, směnné relace dosáhly hodnoty 101,7 %.

 

Meziměsíční srovnání:

Vývozní ceny vzrostly v červnu o 0,1 % (v květnu o 0,2 %). Největší vliv na růst celkového meziměsíčního indexu mělo zvýšení cen polotovarů o 0,9 %. Z významnějších skupin rostly pouze ceny minerálních paliv o 4,8 %. Ceny ostatních surovin klesly o 0,9 % a ceny strojů a dopravních prostředků o 0,3 %.

Dovozní ceny se v červnu zvýšily o 0,7 % (v květnu o 0,4 %). Největší vliv na vývoj celkového meziměsíčního indexu mělo zvýšení cen minerálních paliv o 6,8 %. Ceny ostatních surovin rostly o 2,1 %, polotovarů o 0,8 % a ceny průmyslového spotřebního zboží o 0,2 %. Klesly pouze ceny strojů a dopravních prostředků o 0,1 %.

Směnné relace se snížily na hodnotu 99,4 % (v květnu hodnota 99,8 %). Negativní hodnoty směnných relací zaznamenaly zejména ostatní suroviny (97,1 %), minerální paliva (98,1 %) a stroje a dopravní prostředky (99,8 %). Z významných skupin zaznamenaly pozitivní hodnotu směnných relací pouze polotovary (100,1 %).

 

Meziroční srovnání:

Ceny vývozu se snížily o 3,8 % (v květnu o 4,4 %). Největší vliv na vývoj celkového meziročního indexu měl pokles cen strojů a dopravních prostředků o 2,2 %, způsobený zejména posílením koruny k euru. Nejvíce klesly ceny minerálních paliv o 14,6 % (především ropné výrobky a uhlí), ceny ostatních surovin o 10,8 % (zejména ocelový šrot) a ceny chemikálií o 9,8 %. Rostly pouze ceny živočišných a rostlinných olejů o 4,3 % a ceny nápojů a tabáku o 2,9 %.

Dovozní ceny klesly o 5,4 % (v květnu o 6,4 %). Největší vliv na vývoj celkového meziročního indexu měl pokles cen minerálních paliv o 27,8 % (především ropa a zemní plyn). Ceny chemikálií se snížily o 6,4 %, polotovarů o 5,3 % a ceny strojů a dopravních prostředků o 1,6 %. Rostly pouze ceny nápojů a tabáku o 0,1 %.

Směnné relace se snížily na hodnotu 101,7 % (v květnu hodnota 102,1 %) a desátý měsíc setrvaly v pozitivních hodnotách. Z významnějších skupin dosáhla pozitivních hodnot směnných relací minerální paliva (118,3 %), polotovary (101,3 %) a průmyslové spotřební zboží (100,6 %). Negativní hodnoty směnných relací zaznamenaly zejména ostatní suroviny (92,7 %), chemikálie (96,4 %) a stroje a dopravní prostředky (99,4 %).
 

_________________________

Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru statistiky cen, tel. 274 052 533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Vladimír Klimeš, vedoucí oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu, tel. 274 054 102, e-mail: vladimir.klimes@czso.cz
Metoda získání dat: Výběrové zjišťování ČSÚ
Termín ukončení sběru dat: 16. kalendářní den po sledovaném měsíci
Navazující datová sada: 013012-16 Indexy cen vývozu a dovozu v ČR (měsíční periodicita) https://www.czso.cz/csu/czso/indexy-cen-vyvozu-a-dovozu
Specifické metodické poznámky: Publikované údaje jsou definitivní.
Termín zveřejnění další RI: 16. 9. 2016


Související analýza: Vývoj indexů cen v zahraničním obchodě - 2. čtvrtletí 2016

  • cizc081616.docx
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Ceny vývozu, dovozu zboží (indexy)
  • Tab. 2 Ceny vývozu, dovozu zboží (rozklad neočištěných a očištěných přírůstků - meziměsíčního, meziročních)
  • Graf 1 Ceny vývozu, dovozu zboží (meziroční změny)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 16.08.2016
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz