Indexy cen vývozu a dovozu - květen 2010

Ceny zahraničního obchodu po dlouhodobém poklesu meziročně vzrostly

15.07.2010
Kód: r-7201-10
 V květnu 2010 vývozní ceny meziměsíčně rostly o 2,1 %, dovozní ceny o 2,7 %. Meziročně se vývozní ceny zvýšily o 0,3 %, dovozní ceny o 3,1 %. Směnné relace dosáhly meziměsíčně hodnoty 99,4 %, meziročně 97,3 %.* * *

Meziměsíční srovnání:
 • Vývozní ceny se v květnu zvýšily o 2,1 % (v dubnu o 0,5 %). Největší vliv na růst celkového meziměsíčního indexu mělo zvýšení cen strojů a dopravních prostředků o 1,8 %. Nejvíce se zvýšily ceny minerálních paliv o 3,6 %, ceny polotovarů o 3,1 % a ceny chemikálií o 2,4 %. Ceny rostly rovněž ve všech ostatních sledovaných skupinách.
 • Dovozní ceny vzrostly o 2,7 % (v dubnu o 0,6 %). Růst celkového meziměsíčního indexu nejvíce ovlivnilo zvýšení cen strojů a dopravních prostředků o 2,3 %. Rostly také ceny ostatních surovin o 10,5 %, ceny minerálních paliv o 6,1 %, ceny polotovarů o 2,3 %, ceny průmyslového spotřebního zboží o 2,0 % a ceny chemikálií o 1,8 %. Klesly pouze ceny potravin o 1,2 %.
 • Směnné relace se snížily na hodnotu 99,4 % (v dubnu 99,9 %) a sedmý měsíc setrvaly v negativních hodnotách. Výraznější negativní hodnoty směnných relací zaznamenaly ostatní suroviny (91,7 %), minerální paliva (97,6 %), stroje a dopravní prostředky a průmyslové spotřební zboží shodně (99,5 %). Naopak z významnějších skupin dosáhly pozitivních hodnot směnných relací potraviny (102,9 %), polotovary (100,8 %) a chemikálie (100,6 %).


Meziroční srovnání:
 • Ceny vývozu po devíti měsících vzrostly, a to o 0,3 % (v dubnu pokles o 3,1 %). Největší vliv na vývoj celkového meziročního indexu měl růst cen ostatních surovin o 36,6 %. Výrazněji rostly ceny minerálních paliv o 12,5 % a ceny chemikálií o 11,9 %. Významněji klesly ceny strojů a dopravních prostředků a průmyslového spotřebního zboží shodně o 2,3 %, ceny potravin o 2,1 % a ceny polotovarů o 0,7 %.
 • Dovozní ceny se po třináctiměsíčním klesání zvýšily o 3,1 % (v dubnu pokles o 0,4 %). Růst byl podpořen také vlivem oslabení kurzu koruny vůči dolaru. Největší vliv na vývoj celkového meziročního indexu měl růst cen minerálních paliv o 35,4 %. Rostly také ceny polotovarů o 1,5 % a ceny chemikálií o 0,2 %. Ceny ve všech ostatních skupinách klesaly. Z významnějších skupin klesly ceny ostatních surovin o 3,6 %, ceny průmyslového spotřebního zboží o 2,8 %, ceny potravin o 0,3 % a ceny strojů a dopravních prostředků o 0,1 %.
 • Směnné relace stagnovaly na hodnotě 97,3 % (v dubnu růst na 97,3 %) a šestý měsíc se držely v negativních hodnotách. Nejnižší hodnoty směnných relací zaznamenala minerální paliva (83,1 %), polotovary (97,8 %), stroje a dopravní prostředky (97,8 %) a potraviny (98,2 %). Z významnějších skupin dosáhly pozitivních hodnot směnných relací ostatní suroviny (141,7 %), chemikálie (111,7 %) a průmyslové spotřební zboží (100,5 %).

Metodická poznámka:

Kontaktní osoba: Ing. Vladimír Klimeš, tel. 274 054 102, e-mail: vladimir.klimes@czso.cz
Zdroj dat: zjišťování ČSÚ

Termín ukončení sběru dat: poslední kalendářní den měsíce
Termín ukončení zpracování: Indexy cen vývozu a dovozu - 15. kalendářní den po následujícím měsíci
Navazující publikace: „Indexy cen vývozu a dovozu v ČR“, kód 7201-10
podrobné členění (Internet: /csu/czso/indexy-cen-vyvozu-a-dovozu-v-cr-prosinec-2010-j8bp2jj0nl )
Publikované údaje jsou definitivní. • cizc071510.doc
 • Přílohy:
 • Tab. 1 Ceny vývozu, dovozu zboží (indexy)
 • Tab. 2 Ceny vývozu, dovozu zboží (rozklad přírůstků - meziměsíčního, meziročních)
 • Graf 1 Ceny vývozu, dovozu zboží (meziroční změny)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 15.07.2010
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí
Informace o inflaci, HDP, obyvatelstvu, průměrných mzdách a mnohé další najdete na stránkách Českého statistického úřadu: www.czso.cz
tel: 274 052 304, 274 052 451, e-mail: infoservis@czso.cz