Indexy cen vývozu a dovozu - březen 2020

Ceny zahraničního obchodu po pěti měsících meziměsíčně vzrostly

13.05.2020
Kód: 013014-20
 

V březnu 2020 se vývozní ceny meziměsíčně zvýšily o 4,1 %, dovozní ceny o 2,9 %. Směnné relace dosáhly hodnoty 101,2 %. Meziročně vývozní ceny vzrostly o 1,1 %, dovozní ceny klesly o 0,3 %. Směnné relace dosáhly hodnoty 101,4 %.

Meziměsíční srovnání
Vývozní ceny,
zejména důsledkem oslabení koruny vůči euru a dolaru, vzrostly o 4,1 % (po očištění o kurzový vliv ceny klesly o 0,2 %). Největší podíl na vývoji celkového meziměsíčního indexu měl růst cen strojů a dopravních prostředků o 4,7 %. Ceny průmyslového spotřebního zboží rostly o 5,1 %, potravin o 4,4 % a ceny chemikálií o 4,1 %. Snížily se pouze ceny minerálních paliv o 7,8 % (především ropných produktů).

Dovozní ceny se v březnu zvýšily o 2,9 % (po kurzovém očištění klesly o 1,3 %). Největší vliv na zvýšení celkového meziměsíčního indexu měl růst cen strojů a dopravních prostředků o 4,9 %. Ceny ostatních surovin1 vzrostly o 5,1 %. Ceny potravin rostly o 4,2 %, průmyslového spotřebního zboží o 3,9 % a ceny polotovarů2 o 3,8 %. Klesly pouze ceny minerálních paliv o 17,2 % (zejména ropy).

Směnné relace dosáhly hodnoty 101,2 %. Nejvyšších pozitivních hodnot směnných relací dosáhla minerální paliva (111,4 %), nápoje a tabák (102,3 %) a průmyslové spotřební zboží (101,2 %). Naopak nejnižší negativní hodnoty směnných relací zaznamenaly ostatní suroviny (98,4 %) a stroje a dopravní prostředky (99,8 %).

Meziroční srovnání
Ceny
vývozu se zvýšily o 1,1 % (v únoru klesly o 3,2 %). Zásadní vliv na vývoj celkového meziročního indexu mělo zvýšení cen strojů a dopravních prostředků o 2,5 %. Nejvíce vzrostly ceny nápojů a tabáku o 6,3 %, průmyslového spotřebního zboží o 5,1 % a ceny potravin o 4,4 %. Snížily se ceny minerálních paliv o 15,8 % (především ropných výrobků), ostatních surovin o 12,5 % (zejména papíru a kovového odpadu) a ceny polotovarů o 1,1 %.

Dovozní ceny se snížily o 0,3 % (v únoru o 3,2 %). Největší vliv na pokles celkového meziročního indexu mělo snížení cen minerálních paliv o 25,5 % (zvláště ropy). Ceny ostatních surovin klesly o 3,0 %, chemikálií o 1,9 % a ceny polotovarů o 1,4 %. Rostly ceny potravin o 8,9 %, strojů a dopravních prostředků o 3,4 % a ceny průmyslového spotřebního zboží o 2,5 %.

Směnné relace se zvýšily na hodnotu 101,4 % (v únoru hodnota 100,0 %) a po třech měsících se dostaly do pozitivních hodnot. Nejvyšších pozitivních hodnot směnných relací dosáhla minerální paliva (113,0 %), nápoje a tabák (107,9 %) a průmyslové spotřební zboží (102,5 %). Naopak negativní hodnoty směnných relací zaznamenaly ostatní suroviny (90,2 %), potraviny (95,9 %) a stroje a dopravní prostředky (99,1 %).

_________________________
1 Názvem ostatní suroviny jsou v textu označovány suroviny nepoživatelné, s výjimkou paliv (SITC 2).
2 Názvem polotovary jsou v textu označovány tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu (SITC 6).

Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru statistiky cen, tel. 274 052 533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Vladimír Klimeš, vedoucí oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu, tel. 274 054 102, e-mail: vladimir.klimes@czso.cz
Metoda získání dat: Výběrové zjišťování ČSÚ
Termín ukončení sběru dat: 15. kalendářní den po sledovaném měsíci
Navazující datová sada: 013014-20 Indexy cen vývozu a dovozu v ČR (měsíční periodicita)
https://www.czso.cz/csu/czso/indexy-cen-vyvozu-a-dovozu
Specifické metodické poznámky: Publikované údaje jsou definitivní.
Termín zveřejnění další RI: 10. 6. 2020


Související analýza: Vývoj indexů cen v zahraničním obchodě - 1. čtvrtletí 2020

  • cizc051320.docx
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Indexy cen vývozu a dovozu
  • Tab. 2 Indexy cen vývozu a dovozu (rozklad přírůstků publikovaných a kurzově očištěných indexů – meziměsíčního, meziročních)
  • Graf 1 Indexy cen vývozu a dovozu (meziroční změny)
  • Tiskové sdělení: Ceny zahraničního obchodu po pěti měsících meziměsíčně vzrostly
  • Vyjádření Vladimíra Klimeše, vedoucího oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu ČSÚ
    (soubor mp3)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 13.05.2020
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí
Informace o inflaci, HDP, obyvatelstvu, průměrných mzdách a mnohé další najdete na stránkách Českého statistického úřadu: www.czso.cz
tel: 274 052 304, 274 052 451, e-mail: infoservis@czso.cz