Indexy cen vývozu a dovozu zboží - květen 2022

Vývozní a dovozní ceny rostly

13.07.2022
Kód: 013014-22
 

V květnu 2022 vývozní ceny meziměsíčně rostly o 3,1 %, meziročně o 16,2 %. Dovozní ceny se meziměsíčně zvýšily o 2,1 %, meziročně o 20,7 %. Hodnota směnných relací byla meziměsíčně 101,0 %, meziročně 96,3 %.

Vývozní ceny
Meziměsíčně v květnu rostly o 3,1 % (po kurzovém očištění o 2,0 %), největší vliv měl růst cen polotovarů1 o 4,9 % (zvláště kovových výrobků, železa a oceli). Nejvíce rostly ceny minerálních paliv o 6,4 % (především elektřiny a ropných výrobků), potravin o 4,5 % (zejména obilovin) a ceny chemikálií o 3,9 %. Ceny rostly ve všech sledovaných skupinách.

Meziročně se zvýšily o 16,2 % (po očištění o 18,3 %), největší vliv měl růst cen polotovarů o 27,4 % (především železa a oceli, kovových a dřevěných výrobků). Nejvíce rostly ceny minerálních paliv o 156,5 % (elektřiny, ropných výrobků, plynu a uhlí), ostatních surovin2 o 38,4 % (hlavně dřeva a kovového odpadu) a ceny potravin o 27,8 % (zvláště obilovin).

Dovozní ceny
Meziměsíčně v květnu vzrostly o 2,1 % (po kurzovém očištění o 0,8 %), největší vliv měl růst cen strojů a dopravních prostředků o 1,6 %. Nejvíce vzrostly ceny minerálních paliv o 3,5 % (zejména ropy, ropných výrobků a uhlí). Ceny průmyslového spotřebního zboží a ceny chemikálií rostly shodně o 2,4 %, ceny polotovarů se zvýšily o 2,1 % (především železa, oceli a kovových výrobků). Ceny rostly ve všech sledovaných skupinách.

Meziročně se zvýšily o 20,7 % (po očištění o 21,6 %), největší vliv mělo zvýšení cen minerálních paliv o 136,3 % (plynu, ropy, ropných výrobků, elektřiny a uhlí). Výrazně rostly ceny polotovarů o 24,5 % (hlavně železa a oceli, neželezných kovů a papíru), ostatních surovin o 20,2 % (zejména dřeva) a ceny chemikálií o 16,3 % (především plastů).

„V květnu 2022 rostly vývozní ceny meziměsíčně o 3,1 % a dovozní ceny o 2,1 %. Meziročně se vývozní ceny zvýšily o 16,2 % a dovozní ceny o 20,7 %. Rostly zejména ceny elektřiny, ropy a ropných výrobků, železa, oceli a obilovin,“ upozorňuje Vladimír Klimeš, vedoucí oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu ČSÚ.

Směnné relace
Meziměsíčně se zvýšily na hodnotu 101,0 % (v dubnu 100,6 %). Nejvyšší hodnoty dosáhly potraviny a živá zvířata (104,4 %), nejnižší hodnoty stroje a dopravní prostředky (99,8 %).

Meziročně rostly na hodnotu 96,3 % (v dubnu 95,1 %). Nejnižší hodnoty dosáhly nápoje a tabák (90,2 %), nejvyšší hodnoty ostatní suroviny (115,1 %).

__________________

[1] Názvem polotovary jsou v textu označovány tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu (SITC 6).

[2] Názvem ostatní suroviny jsou v textu označovány suroviny nepoživatelné, s výjimkou paliv (SITC 2).

Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru statistiky cen, tel. 274 052 533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Vladimír Klimeš, vedoucí oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu, tel. 274 054 102, e-mail: vladimir.klimes@czso.cz
Metoda získání dat: Výběrové zjišťování ČSÚ

Termín ukončení sběru dat: 15. kalendářní den po sledovaném měsíci
Navazující datová sada: 013012-22 Indexy cen vývozu a dovozu zboží v České republice (měsíční periodicita)
https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=statistiky#katalog=31781

Specifické metodické poznámky: Publikované údaje jsou definitivní.
Termín zveřejnění další RI: 10. 8. 2022

 

  • cizc071322.docx
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Indexy cen vývozu a dovozu
  • Tab. 2 Indexy cen vývozu a dovozu (rozklad přírůstků publikovaných a kurzově očištěných indexů – meziměsíčního, meziročních)
  • Graf 1 Indexy cen vývozu a dovozu (meziroční změny)
  • Vyjádření Vladimíra Klimeše, vedoucího oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu ČSÚ
    (soubor mp3)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 13.07.2022
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz