HDP, národní účty

 

Hrubý domácí produkt
mezičtvrtletní růst/pokles, v %, 4. čtvrtletí 2020: 0,6
meziroční růst/pokles, v %, 4. čtvrtletí 2020: -4,7
Datum zveřejnění: 02.03.2021

Metodika