HDP, národní účty

 

Hrubý domácí produkt
mezičtvrtletní růst/pokles, v %, 4. čtvrtletí 2017: 0,8
meziroční růst/pokles, v %, 4. čtvrtletí 2017: 5,5
Datum zveřejnění: 03.04.2018

Metodika