HDP, národní účty

 

Hrubý domácí produkt
meziroční růst/pokles, v %, 1. čtvrtletí 2017: 2,9
Datum zveřejnění: 16.05.2017

Metodika