HDP, národní účty

 

Hrubý domácí produkt
mezičtvrtletní růst/pokles, v %, 2. čtvrtletí 2022: 0,2
meziroční růst/pokles, v %, 2. čtvrtletí 2022: 3,6
Datum zveřejnění: 29.07.2022

Metodika