HDP, národní účty

 

Hrubý domácí produkt
mezičtvrtletní růst/pokles, v %, 1. čtvrtletí 2020: -3,3
meziroční růst/pokles, v %, 1. čtvrtletí 2020: -2,0
Datum zveřejnění: 02.06.2020

Metodika