HDP, národní účty

 

Hrubý domácí produkt
mezičtvrtletní růst/pokles, v %, 3. čtvrtletí 2018: 0,6
meziroční růst/pokles, v %, 3. čtvrtletí 2018: 2,4
Datum zveřejnění: 30.11.2018

Metodika