HDP, národní účty

 

Hrubý domácí produkt
mezičtvrtletní růst/pokles, v %, 2. čtvrtletí 2017: 2,3
meziroční růst/pokles, v %, 2. čtvrtletí 2017: 4,5
Datum zveřejnění: 16.08.2017

Metodika