HDP, národní účty

 

Hrubý domácí produkt
mezičtvrtletní růst/pokles, v %, 3. čtvrtletí 2022: -0,4
meziroční růst/pokles, v %, 3. čtvrtletí 2022: 1,6
Datum zveřejnění: 01.11.2022

Metodika