HDP, národní účty

 

Hrubý domácí produkt
mezičtvrtletní růst/pokles, v %, 4. čtvrtletí 2018: 1,0
meziroční růst/pokles, v %, 4. čtvrtletí 2018: 2,9
Datum zveřejnění: 15.02.2019

Metodika