HDP, národní účty

 

Hrubý domácí produkt
mezičtvrtletní růst/pokles, v %, 1. čtvrtletí 2018: 0,4
meziroční růst/pokles, v %, 1. čtvrtletí 2018: 4,4
Datum zveřejnění: 01.06.2018

Metodika