HDP, národní účty

 

Hrubý domácí produkt
mezičtvrtletní růst/pokles, v %, 4. čtvrtletí 2019: 0,2
meziroční růst/pokles, v %, 4. čtvrtletí 2019: 1,7
Datum zveřejnění: 14.02.2020

Metodika