HDP, národní účty

 

Hrubý domácí produkt
mezičtvrtletní růst/pokles, v %, 3. čtvrtletí 2019: 0,3
meziroční růst/pokles, v %, 3. čtvrtletí 2019: 2,5
Datum zveřejnění: 14.11.2019

Metodika