HDP, národní účty

 

Hrubý domácí produkt
mezičtvrtletní růst/pokles, v %, 2. čtvrtletí 2018: 0,7
meziroční růst/pokles, v %, 2. čtvrtletí 2018: 2,4
Datum zveřejnění: 02.10.2018

Metodika