HDP, národní účty

 

Hrubý domácí produkt
mezičtvrtletní růst/pokles, v %, 4. čtvrtletí 2019: 0,3
meziroční růst/pokles, v %, 4. čtvrtletí 2019: 1,8
Datum zveřejnění: 03.03.2020

Metodika