HDP, národní účty

 

Hrubý domácí produkt
mezičtvrtletní růst/pokles, v %, 1. čtvrtletí 2022: 0,7
meziroční růst/pokles, v %, 1. čtvrtletí 2022: 4,6
Datum zveřejnění: 29.04.2022

Metodika