HDP, národní účty

 

Hrubý domácí produkt
mezičtvrtletní růst/pokles, v %, 3. čtvrtletí 2020: 6,9
meziroční růst/pokles, v %, 3. čtvrtletí 2020: -5,0
Datum zveřejnění: 08.01.2021

Metodika