HDP, národní účty

 

Hrubý domácí produkt
meziroční růst/pokles, v %, 4. čtvrtletí 2016: 1,7
Datum zveřejnění: 14.02.2017

Metodika