HDP, národní účty

 

Hrubý domácí produkt
mezičtvrtletní růst/pokles, v %, 4. čtvrtletí 2018: 0,8
meziroční růst/pokles, v %, 4. čtvrtletí 2018: 2,6
Datum zveřejnění: 02.04.2019

Metodika