Indexy cen vývozu a dovozu - září 2014

Meziroční růst cen zahraničního obchodu pokračoval

18.11.2014
Kód: 013014-14
 
V září 2014 vývozní ceny meziměsíčně klesly o 0,5 %, dovozní ceny se nezměnily, směnné relace dosáhly hodnoty 99,5 %. Meziročně se vývozní ceny zvýšily o 4,9 %, dovozní ceny o 3,5 %, směnné relace dosáhly hodnoty 101,4 %.

Meziměsíční srovnání:

Vývozní ceny klesly v září o 0,5 % (v srpnu růst o 0,7 %). Největší vliv na pokles celkového meziměsíčního indexu mělo snížení cen strojů a dopravních prostředků o 0,3 %. Z významných skupin nejvíce klesly ceny chemikálií o 1,7 %, polotovarů o 0,7 % a ceny průmyslového spotřebního zboží o 0,3 %. Vzrostly pouze ceny minerálních paliv o 1,4 %.

Dovozní ceny se v září nezměnily (v srpnu růst o 0,7 %). Rostly ceny průmyslového spotřebního zboží o 0,8 % a ceny minerálních paliv o 0,3 %. Ceny strojů a dopravních prostředků se nezměnily. Z významnějších skupin klesly ceny chemikálií o 0,6 % a ceny ostatních surovin a polotovarů shodně o 0,3 %.

Směnné relace se snížily na hodnotu 99,5 % (v srpnu hodnota 100,0 %). Z významnějších skupin dosáhlo negativních hodnot směnných relací průmyslové spotřební zboží (98,9 %), polotovary (99,6 %) a stroje a dopravní prostředky (99,7 %). Naopak nejvyšších pozitivních hodnot dosáhla minerální paliva (101,1 %).

Meziroční srovnání:

Ceny vývozu, zejména důsledkem oslabení koruny vůči euru a dolaru, se zvýšily o 4,9 % (v srpnu o 5,3 %). Největší vliv na vývoj celkového meziročního indexu měl růst cen strojů a dopravních prostředků o 5,2 %. Ceny polotovarů rostly o 6,7 %, průmyslového spotřebního zboží o 5,6 % a ceny chemikálií o 4,2 %. Ceny minerálních paliv klesly o 6,9 %.

Dovozní ceny rostly o 3,5 % (v srpnu o 3,3 %). Největší vliv na vývoj celkového meziročního indexu měl růst cen strojů a dopravních prostředků o 6,0 %. Ceny polotovarů rostly o 5,1 %, průmyslového spotřebního zboží o 4,3 % a ceny chemikálií o 3,0 %. Ceny minerálních paliv klesly o 5,3 % a ceny ostatních surovin o 4,1 %.

Směnné relace se snížily na hodnotu 101,4 % (v srpnu hodnota 101,9 %), nicméně již dvacátý první měsíc zůstaly pozitivní. Z významnějších skupin dosáhly nejvyšších pozitivních hodnot směnných relací ostatní suroviny (113,7 %), polotovary (101,5 %) a průmyslové spotřební zboží (101,2 %). Negativní hodnoty směnných relací zaznamenaly potraviny (97,9 %), minerální paliva (98,3 %) a stroje a dopravní prostředky (99,2 %).

Analýza ČSÚ - Vývoj indexů cen v zahraničním obchodě ve 3. čtvrtletí 2014


Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel Odboru statistiky cen, tel. 2 74 052 533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Vladimír Klimeš, vedoucí Oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu, tel. 274 054 102, e-mail: vladimir.klimes@czso.cz
Metoda získání dat: Výběrové zjišťování ČSÚ
Termín ukončení sběru dat: 16. kalendářní den po sledovaném měsíci
Navazující datová sada: 013012-14 Indexy cen vývozu a dovozu v ČR (měsíční periodicita) /csu/czso/indexy-cen-vyvozu-a-dovozu-v-ceske-republice-cerven-2014-cd4eyraoa8
Specifické metodické poznámky: Publikované údaje jsou definitivní .
Termín zveřejnění další RI: 16. 12. 2014  • cizc111814.docx
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Ceny vývozu, dovozu zboží (indexy)
  • Tab. 2 Ceny vývozu, dovozu zboží (rozklad neočištěných a očištěných přírůstků - meziměsíčního, meziročních)
  • Graf 1 Ceny vývozu, dovozu zboží (meziroční změny)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 18.11.2014
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí
Informace o inflaci, HDP, obyvatelstvu, průměrných mzdách a mnohé další najdete na stránkách Českého statistického úřadu: www.czso.cz
tel: 274 052 304, 274 052 451, e-mail: infoservis@czso.cz