Indexy cen vývozu a dovozu - červenec 2011

Ceny zahraničního obchodu meziročně rostly

15.09.2011
Kód: r-7201-11
 
V červenci 2011 se vývozní ceny meziměsíčně nezměnily, dovozní ceny rostly o 0,5 %. Meziročně vývozní ceny vzrostly o 0,2 %, dovozní ceny se zvýšily o 2,4 %. Směnné relace meziměsíčně dosáhly hodnoty 99,5 %, meziročně 97,9 %.


* * *

Meziměsíční srovnání:
 • Vývozní ceny se v červenci nezměnily (v červnu pokles o 0,3 %). Nejvíce klesly ceny minerálních paliv o 2,4 %, ostatních surovin o 1,0 % a ceny chemikálií o 0,9 %. Naopak z významnějších skupin rostly ceny průmyslového spotřebního zboží a strojů a dopravních prostředků shodně o 0,3 % a ceny polotovarů o 0,1 %.
 • Dovozní ceny rostly o 0,5 % (v červnu pokles o 0,5 %). Největší vliv na růst celkového meziměsíčního indexu mělo zvýšení cen minerálních paliv o 2,9 %. Z významnějších skupin rostly ceny průmyslového spotřebního zboží o 0,7 %, polotovarů o 0,5 % a ceny strojů a dopravních prostředků o 0,1 %. Významněji klesly ceny potravin o 1,0 % a ceny chemikálií o 0,2 %.
 • Směnné relace klesly na hodnotu 99,5 % (v červnu hodnota 100,2 %) a po třech měsících opět zamířily do negativních hodnot. Nejnižší negativní hodnoty směnných relací zaznamenala minerální paliva (94,8 %), ostatní suroviny (98,9 %) a chemikálie (99,3 %). Naopak nejvyšší pozitivní hodnoty směnných relací dosáhly potraviny (100,3 %) a stroje a dopravní prostředky (100,2 %).


Meziroční srovnání:
 • Ceny vývozu vzrostly o 0,2 % (v červnu pokles o 1,4 %). Největší vliv na vývoj celkového meziročního indexu měl růst cen polotovarů o 4,0 %. Z významnějších skupin rostly ceny minerálních paliv o 7,1 %, potravin o 6,1 % a chemikálií o 5,9 %. Klesly ceny strojů a dopravních prostředků o 3,7 % a ceny průmyslového spotřebního zboží o 0,7 %.
 • Dovozní ceny rostly o 2,4 % (v červnu o 0,4 %). Největší vliv na vývoj celkového meziročního indexu měl růst cen minerálních paliv o 24,5 %. Významně rostly ceny ostatních surovin o 13,6 %, polotovarů o 4,3 % a ceny chemikálií o 3,8 %. Nejvíce klesly ceny strojů a dopravních prostředků o 5,5 % a ceny průmyslového spotřebního zboží o 3,2 %.
 • Směnné relace klesly na hodnotu 97,9 % (v červnu 98,2 %) a zůstaly v negativních hodnotách již dvacátý měsíc. Negativní hodnoty směnných relací z významnějších skupin zaznamenala minerální paliva (86,0 %), ostatní suroviny (96,9 %), a polotovary (99,7 %). Naopak pozitivních hodnot směnných relací dosáhly potraviny (106,7 %), průmyslové spotřební zboží (102,6 %), chemikálie (102,0 %) a stroje a dopravní prostředky (101,9 %).
Metodická poznámka:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru
Kontaktní osoba: Ing. Vladimír Klimeš, tel. 274 054 102, e-mail: vladimir.klimes@czso.cz
Metoda získání dat: výběrové zjišťování ČSÚ
Termín ukončení sběru dat: 15. kalendářní den po sledovaném měsíci
Termín ukončení zpracování: 10. kalendářní den po následujícím měsíci
Specifické metodické poznámky: publikované údaje jsou definitivní
Navazující publikace: „Indexy cen vývozu a dovozu v ČR“, kód 720144-11
Podrobné členění (Internet: /csu/czso/indexy-cen-vyvozu-a-dovozu-v-cr-2011-hgjbfv6vts )
Termín zveřejnění další RI: 17. 10. 2011 • cizc091511.doc
 • Přílohy:
 • Tab. 1 Ceny vývozu, dovozu zboží (indexy)
 • Tab. 2 Ceny vývozu, dovozu zboží (rozklad neočištěných a očištěných přírůstků - meziměsíčního, meziročních)
 • Graf 1 Ceny vývozu, dovozu zboží (meziroční změny)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 15.09.2011
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz