Indexy cen vývozu a dovozu - duben 2017

Meziroční růst cen zahraničního obchodu zmírnil

16.06.2017
Kód: 013014-17
 

V dubnu 2017 se vývozní a dovozní ceny meziměsíčně shodně snížily o 0,6 %. Směnné relace dosáhly hodnoty 100,0 %. Meziročně se vývozní ceny zvýšily o 2,3 %, dovozní ceny o 5,1 %. Směnné relace dosáhly hodnoty 97,3 %.

Meziměsíční srovnání:
Vývozní ceny se v dubnu snížily o 0,6 % (v březnu beze změny). Největší vliv na pokles celkového meziměsíčního indexu mělo snížení cen minerálních paliv o 7,2 % (zejména uhlí a elektřiny). Z významnějších skupin klesly ceny chemikálií o 1,2 %, průmyslového spotřebního zboží o 0,7 % a ceny strojů a dopravních prostředků o 0,3 %. Rostly ceny nápojů a tabáku o 2,5 % a ceny polotovarů o 0,5 %.

Dovozní ceny se v dubnu snížily o 0,6 % (v březnu o 0,2 %). Podstatný vliv na vývoj celkového meziměsíčního indexu měl pokles cen strojů a dopravních prostředků o 0,9 %. Ceny minerálních paliv byly nižší o 2,7 % a ceny chemikálií o 0,5 %. Ceny ostatních surovin rostly o 3,5 % a ceny polotovarů o 0,1 %.

Směnné relace se snížily na hodnotu 100,0 % (v březnu hodnota 100,2 %). Z významnějších skupin zaznamenaly pozitivní hodnoty směnných relací stroje a dopravní prostředky (100,6 %) a polotovary (100,4 %). Negativní hodnoty směnných relací zaznamenala především minerální paliva (95,4 %), ostatní suroviny (95,6 %) a chemikálie (99,3 %).

Meziroční srovnání:
Ceny vývozu rostly o 2,3 % (v březnu o 2,6 %). Zásadní vliv na vývoj celkového meziročního indexu mělo zvýšení cen minerálních paliv o 24,9 % (zejména uhlí). Ceny ve skupině ostatních surovin rostly o 15,7 % (zvlášť kovového odpadu), ceny chemikálií o 4,2 % a ceny polotovarů se zvýšily o 3,9 %. Ceny strojů a dopravních prostředků klesly o 0,2 %.

Dovozní ceny se zvýšily o 5,1 % (v březnu o 5,3 %) a pátý měsíc rostly. Největší vliv na vývoj celkového meziročního indexu měl růst cen minerálních paliv o 28,5 % (především ropy). Ceny ve skupině ostatních surovin se zvýšily o 27,6 % (hlavně rud kovů), polotovarů o 8,2 %, chemikálií o 3,8 % a ceny strojů a dopravních prostředků o 0,3 %. V žádné ze sledovaných skupin ceny neklesly.

Směnné relace se snížily na hodnotu 97,3 % (v březnu hodnota 97,4 %) a sedmý měsíc setrvaly v negativních hodnotách. Negativní hodnoty směnných relací zaznamenaly zejména ostatní suroviny (90,7 %), polotovary (96,0 %) a stroje a dopravní prostředky (99,5 %). Z významných skupin dosáhly pozitivních hodnot směnných relací chemikálie (100,4 %) a průmyslové spotřební zboží (100,2 %).

_________________
Poznámky:

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru statistiky cen, tel. 274 052 533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Vladimír Klimeš, vedoucí oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu, tel. 274 054 102,
e-mail: vladimir.klimes@czso.cz
Metoda získání dat: Výběrové zjišťování ČSÚ
Termín ukončení sběru dat: 16. kalendářní den po sledovaném měsíci
Navazující datová sada: 013014-17 Indexy cen vývozu a dovozu v ČR (měsíční periodicita)
https://www.czso.cz/csu/czso/indexy-cen-vyvozu-a-dovozu
Specifické metodické poznámky: Publikované údaje jsou definitivní.
Termín zveřejnění další RI: 20. 7. 2017

 

  • cizc061617.docx
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Indexy cen vývozu a dovozu
  • Tab. 2 Indexy cen vývozu a dovozu (rozklad přírůstků publikovaných a kurzově očištěných indexů – meziměsíčního, meziročních)
  • Graf 1 Indexy cen vývozu a dovozu (meziroční změny)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 16.06.2017
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz