Indexy cen vývozu a dovozu - srpen 2013

Meziroční směnné relace již osmý měsíc pozitivní

15.10.2013
Kód: r-7201-13
 
V srpnu 2013 vývozní ceny meziměsíčně klesly o 0,7 %, dovozní ceny o 0,8 %. Meziročně se vývozní ceny zvýšily o 0,3 %, dovozní ceny se snížily o 1,4 %. Směnné relace meziměsíčně dosáhly hodnoty 100,1 %, meziročně 101,7 %.

Meziměsíční srovnání:

Vývozní ceny klesly v srpnu o 0,7 % (v červenci růst o 0,4 %). Největší vliv na pokles celkového meziměsíčního indexu mělo snížení cen strojů a dopravních prostředků o 1,4 %. Z významnějších skupin se nejvíce snížily ceny potravin o 1,9 %, chemikálií o 0,7 % a ceny ostatních surovin o 0,6 %. Zvýšily se ceny minerálních paliv o 1,1 % a ceny průmyslového spotřebního zboží o 0,1 %.

Dovozní ceny se snížily o 0,8 % (v červenci růst o 0,5 %). Největší vliv na pokles celkového meziměsíčního indexu mělo snížení cen strojů a dopravních prostředků o 1,1 %. Nejvíce klesly ceny ostatních surovin o 1,8 %, potravin o 0,8 % a ceny průmyslového spotřebního zboží o 0,7 %. Rostly pouze ceny minerálních paliv o 0,2 %.

Směnné relace vzrostly na hodnotu 100,1 % (v červenci hodnota 99,9 %). Nejvyšší pozitivní hodnoty byly zaznamenány u ostatních surovin (101,2 %), minerálních paliv (100,9 %) a průmyslového spotřebního zboží (100,8 %). Z významných skupin dosáhly negativních hodnot směnných relací potraviny (98,9 %), stroje a dopravní prostředky (99,7 %) a chemikálie (99,9 %).

Meziroční srovnání:

Ceny vývozu se zvýšily o 0,3 % (v červenci pokles o 0,3 %). Největší vliv na vývoj celkového meziročního indexu měl růst cen strojů a dopravních prostředků o 0,5 %. Z významnějších skupin se nejvíce zvýšily ceny průmyslového spotřebního zboží o 2,0 % a ceny chemikálií o 0,7 %. Naopak klesly zejména ceny minerálních paliv o 4,8 %, ostatních surovin o 4,2 % a ceny polotovarů o 0,4 %.

Dovozní ceny se snížily o 1,4 % (v červenci o 1,0 %) za přispění posílení koruny vůči dolaru. Největší vliv na vývoj celkového meziročního indexu měl pokles cen minerálních paliv o 9,7 %. Z významných skupin nejvíce klesaly ceny ostatních surovin o 7,2 %, chemikálií o 1,1 % a ceny strojů a dopravních prostředků o 0,3 %. Nejvíce rostly ceny nápojů a tabáku o 9,2 % a ceny potravin o 7,0 %.

Směnné relace se zvýšily na hodnotu 101,7 % (v červenci hodnota 100,7 %) a zůstaly již osmý měsíc pozitivní. Z významných skupin dosáhla nejvyšších pozitivních hodnot směnných relací minerální paliva (105,4 %), ostatní suroviny (103,2 %), chemikálie (101,8 %) a stroje a dopravní prostředky (100,8 %). Naopak negativní hodnoty směnných relací zaznamenaly zejména potraviny (93,6 %) a polotovary (99,5 %).


Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel Odboru statistiky cen, tel. 274 052 5 33, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Vladimír Klimeš, vedoucí Oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu, tel. 274 054 102, e-mail: vladimir.klimes@czso.cz
Metoda získání dat: Výběrové zjišťování ČSÚ
Termín ukončení sběru dat: 15. kalendářní den po sledovaném měsíci
Navazující datová sada: 720144-13 Indexy cen vývozu a dovozu v ČR (měsíční periodicita)
/csu/czso/indexy-cen-vyvozu-a-dovozu-v-ceske-republice-2013-hlu7dm6s0l
Specifické metodické poznámky: Publikované údaje jsou definitivní.
Termín zveřejnění další RI: 15. 11. 2013  • cizc101513.doc
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Ceny vývozu, dovozu zboží (indexy)
  • Tab. 2 Ceny vývozu, dovozu zboží (rozklad neočištěných a očištěných přírůstků - meziměsíčního, meziročních)
  • Graf 1 Ceny vývozu, dovozu zboží (meziroční změny)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 15.10.2013
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz