Indexy cen vývozu a dovozu - červen 2010

Směnné relace stále v negativních hodnotách

16.08.2010
Kód: r-7201-10
 
V červnu 2010 vývozní ceny meziměsíčně rostly o 1,0 %, dovozní ceny o 1,1 %. Meziročně se vývozní ceny zvýšily o 2,0 %, dovozní ceny o 4,9 %. Směnné relace dosáhly meziměsíčně hodnoty 99,9 %, meziročně 97,2 %.


* * *

Meziměsíční srovnání:
 • Vývozní ceny se v červnu zvýšily o 1,0 % (v květnu o 2,1 %). Největší vliv na růst celkového meziměsíčního indexu mělo zvýšení cen strojů a dopravních prostředků o 0,9 %. Z významnějších skupin rostly ceny polotovarů o 1,8 %, ceny chemikálií o 1,3 % a ceny průmyslového spotřebního zboží o 0,8 %. Klesly pouze ceny ostatních surovin o 1,7 %.
 • Dovozní ceny rostly o 1,1 % (v květnu o 2,7 %). Růst celkového meziměsíčního indexu nejvíce ovlivnilo zvýšení cen ostatních surovin o 13,1 % a cen strojů a dopravních prostředků o 1,0 %. Ceny průmyslového spotřebního zboží rostly o 1,4 % a ceny polotovarů o 1,1 %. Klesaly ceny potravin o 0,8 % a po osmi měsících růstu klesly ceny minerálních paliv o 0,6 %.
 • Směnné relace se mírně zvýšily na hodnotu 99,9 % (v květnu 99,4 %) a osmý měsíc setrvaly v negativních hodnotách. Významnější negativní hodnoty směnných relací zaznamenaly ostatní suroviny (86,9 %), průmyslové spotřební zboží (99,4 %) a stroje a dopravní prostředky (99,9 %). Naopak z významnějších skupin dosáhly pozitivních hodnot směnných relací potraviny (101,7 %), minerální paliva (101,4 %), chemikálie (100,8 %) a polotovary (100,7 %).


Meziroční srovnání:
 • Ceny vývozu druhý měsíc rostly, a to o 2,0 % (v květnu o 0,3 %). Největší vliv na vývoj celkového meziročního indexu měl růst cen ostatních surovin o 34,6 %. Výrazněji rostly ceny chemikálií o 12,3 %, ceny minerálních paliv o 11,7 % a polotovarů o 2,9 %. Významněji klesly ceny strojů a dopravních prostředků o 1,1 %, průmyslového spotřebního zboží o 0,7 % a ceny potravin o 0,1 %.
 • Dovozní ceny rostly o 4,9 % (v květnu o 3,1 %). Růst byl podpořen také vlivem oslabení kurzu koruny vůči dolaru. Největší vliv na vývoj celkového meziročního indexu měl růst cen minerálních paliv o 28,0 %. Rostly také ceny ostatních surovin o 10,4 %, polotovarů o 3,3 %, strojů a dopravních prostředků o 2,2 %, chemikálií o 2,0 % a ceny potravin o 1,1 %. Z významnějších skupin klesly pouze ceny průmyslového spotřebního zboží o 0,7 %.
 • Směnné relace lehce poklesly na hodnotu 97,2 % (v květnu 97,3 %) a sedmý měsíc se držely v negativních hodnotách. Nejnižší hodnoty směnných relací zaznamenala minerální paliva (87,3 %), stroje a dopravní prostředky (96,8 %), potraviny (98,8 %) a polotovary (99,6 %). Z významnějších skupin dosáhly pozitivních hodnot směnných relací ostatní suroviny (121,9 %) a chemikálie (110,1 %). Směnné relace průmyslového spotřebního zboží činily 100,0 %.

Analýza ČSÚ - Vývoj indexů cen v zahraničním obchodě ve 2. čtvrtletí 2010Metodická poznámka:
Kontaktní osoba: Ing. Vladimír Klimeš, tel. 274 054 102, e-mail: vladimir.klimes@czso.cz
Zdroj dat: zjišťování ČSÚ
Termín ukončení sběru dat: poslední kalendářní den měsíce
Termín ukončení zpracování: Indexy cen vývozu a dovozu - 15. kalendářní den po následujícím měsíci
Navazující publikace: „Indexy cen vývozu a dovozu v ČR“, kód 7201-10
podrobné členění (Internet: /csu/czso/indexy-cen-vyvozu-a-dovozu-v-cr-prosinec-2010-j8bp2jj0nl )
Publikované údaje jsou definitivní. • cizc081610.doc
 • Přílohy:
 • Tab. 1 Ceny vývozu, dovozu zboží (indexy)
 • Tab. 2 Ceny vývozu, dovozu zboží (rozklad přírůstků - meziměsíčního, meziročních)
 • Graf 1 Ceny vývozu, dovozu zboží (meziroční změny)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 16.08.2010
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz