Indexy cen vývozu a dovozu - říjen 2014

Meziroční růst cen zahraničního obchodu podpořila slábnoucí koruna

16.12.2014
Kód: 013014-14
 

V říjnu 2014 vývozní ceny meziměsíčně klesly o 0,2 %, dovozní ceny o 0,1 %, směnné relace dosáhly hodnoty 99,9 %. Meziročně se vývozní ceny zvýšily o 5,5 %, dovozní ceny o 4,5 %, směnné relace dosáhly hodnoty 101,0 %.

Meziměsíční srovnání:

Vývozní ceny klesly v říjnu o 0,2 % (v září o 0,5 %). Největší vliv na pokles celkového meziměsíčního indexu mělo snížení cen ostatních surovin o 2,0 %. Z významných skupin nejvíce klesly ceny potravin o 1,5 %, ceny polotovarů a ceny strojů a dopravních prostředků se snížily shodně o 0,1 %. Vzrostly pouze ceny chemikálií o 0,1 %.

Dovozní ceny se v říjnu snížily o 0,1 % (v září beze změny). Největší vliv na pokles celkového meziměsíčního indexu mělo snížení cen minerálních paliv o 3,5 %. Ceny potravin klesly o 0,5 %. Z významnějších skupin rostly ceny průmyslového spotřebního zboží o 0,7 %, strojů a dopravních prostředků o 0,3 % a ceny chemikálií o 0,2 %.

Směnné relace se zvýšily na hodnotu 99,9 % (v září hodnota 99,5 %). Z významnějších skupin dosáhlo negativních hodnot směnných relací průmyslové spotřební zboží (99,3 %), stroje a dopravní prostředky (99,6 %) a polotovary (99,8 %). Pozitivních hodnot dosáhla pouze minerální paliva (103,4 %). 

Meziroční srovnání:

Ceny vývozu, zejména důsledkem oslabení koruny vůči euru a dolaru, se zvýšily o 5,5 % (v září o 4,9 %). Největší vliv na vývoj celkového meziročního indexu měl růst cen strojů a dopravních prostředků o 5,7 %. Ceny polotovarů rostly o 7,3 %, chemikálií o 6,4 % a ceny průmyslového spotřebního zboží o 5,2 %. Ceny minerálních paliv klesly o 2,8 %.

Dovozní ceny rostly o 4,5 % (v září o 3,5 %). Největší vliv na vývoj celkového meziročního indexu měl růst cen strojů a dopravních prostředků o 7,2 %. Ceny polotovarů rostly o 6,1 %, průmyslového spotřebního zboží o 5,5 % a ceny chemikálií o 3,8 %. Ceny minerálních paliv klesly o 5,4 % a ceny ostatních surovin o 3,1 %.

Směnné relace se snížily na hodnotu 101,0 % (v září hodnota 101,4 %), nicméně již dvacátý druhý měsíc zůstaly pozitivní. Z významnějších skupin dosáhly nejvyšších pozitivních hodnot směnných relací ostatní suroviny (110,2 %), chemikálie (102,5 %) a polotovary (101,1 %). Negativní hodnoty směnných relací zaznamenaly potraviny (95,9 %), stroje a dopravní prostředky (98,6 %) a průmyslové spotřební zboží (99,7 %).


Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel Odboru statistiky cen, tel. 274 052 533, e-mail:jiri.mrazek@czso.cz 
Kontaktní osoba: Ing. Vladimír Klimeš, vedoucí Oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu, tel. 274 054 102, e-mail: vladimir.klimes@czso.cz 
Metoda získání dat: Výběrové zjišťování ČSÚ
Termín ukončení sběru dat: 16. kalendářní den po sledovaném měsíci
Navazující datová sada: 013012-14 Indexy cen vývozu a dovozu v ČR (měsíční periodicita)http://www.czso.cz/csu/2014edicniplan.nsf/p/013012-14
Specifické metodické poznámky: Publikované údaje jsou definitivní.
Termín zveřejnění další RI: 16. 1. 2015

  • cizc121614.docx
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Ceny vývozu, dovozu zboží (indexy)
  • Tab. 2 Ceny vývozu, dovozu zboží (rozklad neočištěných a očištěných přírůstků - meziměsíčního, meziročních)
  • Graf 1 Ceny vývozu, dovozu zboží (meziroční změny)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 16.12.2014
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz