Mezinárodní data

 

Český statistický úřad se na základě mezinárodních právních norem, dohod a dalších aktivit účastní celoevropských i celosvětových programů sběru a diseminace statistických informací. Výsledkem úsilí statistiků mnoha mezinárodních institucí jsou rozsáhlé databáze dat, kam ČSÚ spolu s ostatními pracovišti státní statistické služby přispívá informacemi týkajícími se České republiky. Na této stránce najdete výstupy z těchto databází i odkazy na mezinárodní statistické informace evropských i světových organizací.

Nahrávám data grafu...
Zdroj dat: Eurostat

 


Mezinárodní data - informační služby
E-mail: esds@czso.cz
Tel.: 274 057 575, 274 052 347