Indexy cen vývozu a dovozu zboží - květen 2023

Dovozní ceny energií meziročně výrazně klesly

13.07.2023
Kód: 013014-23
 

V květnu 2023 vývozní ceny meziměsíčně vzrostly o 0,2 %, meziročně poklesly o 2,6 %. Dovozní ceny se meziměsíčně snížily o 0,7 %, meziročně klesly o 8,0 %. Hodnota směnných relací byla meziměsíčně 100,9 %, meziročně 105,9 %.

Vývozní ceny
Meziměsíčně v květnu vzrostly o 0,2 % (po kurzovém očištění klesly o 0,5 %), největší vliv měl růst cen strojů a dopravních prostředků o 1,2 %. Ceny chemikálií rostly o 0,5 % (zejména plastických hmot a organických chemikálií) a ceny průmyslového spotřebního zboží o 0,3 %. Nejvíce klesly ceny minerálních paliv o 5,6 % (elektřiny a ropných výrobků) a ceny ostatních surovin1 o 2,3 % (především kovového odpadu).

Meziročně v květnu poklesly o 2,6 % (po kurzovém očištění rostly o 1,1 %), největší vliv mělo snížení cen polotovarů2 o 5,5 % (hlavně železa a oceli a kovových výrobků). Nejvíce klesly ceny ostatních surovin o 25,8 % (zejména kovového odpadu a olejnatých semen) a chemikálií o 9,8 % (především plastů a organických chemikálií). Nejvíce rostly ceny nápojů o 17,6 %.

Dovozní ceny
Meziměsíčně se v květnu snížily o 0,7 % (po kurzovém očištění o 1,4 %), největší vliv měl pokles cen minerálních paliv o 8,1 % (plynu, ropy a ropných výrobků a elektřiny). Ceny ostatních surovin se snížily o 2,0 % (především rud kovů a kovového odpadu) a ceny chemikálií o 0,8 % (především plastů a anorganických chemikálií). Nejvíce rostly ceny průmyslového spotřebního zboží o 1,4 % a ceny strojů a dopravních prostředků o 0,7 %.

Meziročně v květnu klesly o 8,0 % (po kurzovém očištění o 4,4 %), největší vliv měl značný pokles cen minerálních paliv o 32,6 % (hlavně ropy a ropných výrobků, plynu a elektřiny). Ceny ostatních surovin klesly o 15,6 % (zejména rud kovů a kovového odpadu), chemikálií o 11,7 % (především plastů a organických chemikálií) a ceny polotovarů o 8,8 % (hlavně železa a oceli a neželezných kovů). Nejvíce rostly ceny nápojů a tabáku o 23,7 % a ceny potravin o 7,1 % (zejména zeleniny a ovoce).

„V květnu byly ceny ve vývozu a dovozu značně ovlivněny vývojem kurzu koruny vůči euru a dolaru. Meziročně se ceny ve vývozu snížily o 2,6 % a v dovozu o 8,0 %. O více než 30 % meziročně klesly dovozní ceny minerálních paliv,“ upozorňuje Vladimír Klimeš, vedoucí oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu ČSÚ.

Směnné relace
Meziměsíčně zaznamenaly hodnotu 100,9 % (v dubnu 100,7 %). Nejvyšší hodnoty dosáhla minerální paliva (102,7 %), nejnižší hodnoty průmyslové spotřební zboží (98,9 %).

Meziročně setrvaly na hodnotě 105,9 %. Nejvyšší hodnotu zaznamenala minerální paliva (148,2 %), nejnižší hodnotu ostatní suroviny (87,9 %).

______________________

1 Názvem ostatní suroviny jsou v textu označovány suroviny nepoživatelné, s výjimkou paliv (SITC 2).
2 Názvem polotovary jsou v textu označovány tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu (SITC 6).

Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru statistiky cen, tel. 274 052 533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Vladimír Klimeš, vedoucí oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu, tel. 274 054 102, e-mail: vladimir.klimes@czso.cz
Metoda získání dat: Výběrové zjišťování ČSÚ
Termín ukončení sběru dat: 15. kalendářní den po sledovaném měsíci
Navazující datová sada: 013014-23 Indexy cen vývozu a dovozu zboží v České republice (měsíční periodicita)
https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=statistiky#katalog=31781
Specifické metodické poznámky: Publikované údaje jsou definitivní.

Termín zveřejnění další RI: 10. 8. 2023

  • cizc071323.docx
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Indexy cen vývozu a dovozu
  • Tab. 2 Indexy cen vývozu a dovozu (rozklad přírůstků publikovaných a kurzově očištěných indexů – meziměsíčního, meziročních)
  • Graf 1 Indexy cen vývozu a dovozu (meziroční změny)
  • Vyjádření Vladimíra Klimeše, vedoucího oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu ČSÚ
    (soubor mp3)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 13.07.2023
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz