Indexy cen vývozu a dovozu - květen 2017

Ceny zahraničního obchodu meziměsíčně klesaly

20.07.2017
Kód: 013014-17
 

V květnu 2017 se vývozní ceny meziměsíčně snížily o 1,1 %, dovozní ceny o 1,4 %. Směnné relace dosáhly hodnoty 100,3 %. Meziročně se vývozní ceny zvýšily o 1,0 %, dovozní ceny o 3,2 %. Směnné relace dosáhly hodnoty 97,9 %.

Meziměsíční srovnání:
Vývozní ceny se v květnu snížily o 1,1 % (v dubnu o 0,6 %). Největší vliv na pokles celkového meziměsíčního indexu mělo snížení cen strojů a dopravních prostředků o 1,1 %. Ceny minerálních paliv se snížily o 5,2 % (zejména uhlí), ceny chemikálií a ostatních surovin klesly shodně o 1,9 %. Rostly pouze ceny živočišných a rostlinných olejů a tuků o 0,4 %.

Dovozní ceny se v květnu snížily o 1,4 % (v dubnu o 0,6 %). Podstatný vliv na vývoj celkového meziměsíčního indexu měl pokles cen strojů a dopravních prostředků o 1,6 %. Ceny minerálních paliv byly nižší o 3,6 % a ceny průmyslového spotřebního zboží o 1,0 %. Zvýšily se pouze ceny potravin o 0,2 %.

Směnné relace se zvýšily na hodnotu 100,3 % (v dubnu hodnota 100,0 %). Z významnějších skupin zaznamenaly pozitivní hodnoty směnných relací stroje a dopravní prostředky (100,5 %), průmyslové spotřební zboží a polotovary (shodně 100,4 %). Negativní hodnoty směnných relací zaznamenala především minerální paliva (98,3 %) a chemikálie (98,9 %).

Meziroční srovnání:
Ceny vývozu rostly o 1,0 % (v dubnu o 2,3 %). Zásadní vliv na růst celkového meziročního indexu mělo zvýšení cen polotovarů o 3,2 %. Rostly ceny minerálních paliv o 17,3 % (zejména uhlí), ceny ve skupině ostatních surovin o 8,8 % a ceny potravin o 4,0 %. Ceny strojů a dopravních prostředků klesly o 1,3 %.

Dovozní ceny se zvýšily o 3,2 % (v dubnu o 5,1 %) a šestý měsíc rostly. Největší vliv na vývoj celkového meziročního indexu měl růst cen minerálních paliv o 19,0 % (především plynu a ropy). Ve skupině ostatních surovin se ceny zvýšily o 22,3 % (hlavně rud kovů), ceny polotovarů o 7,1 % a ceny potravin o 6,4 %. Nejvíce se snížily ceny strojů a dopravních prostředků o 1,2 % a ceny průmyslového spotřebního zboží o 0,4 %.

Směnné relace se zvýšily na hodnotu 97,9 % (v dubnu hodnota 97,3 %) a osmý měsíc setrvaly v negativních hodnotách. Negativní hodnoty směnných relací zaznamenaly zejména ostatní suroviny (89,0 %), polotovary (96,4 %) a stroje a dopravní prostředky (99,9 %). Z významných skupin dosáhlo pozitivních hodnot směnných relací průmyslové spotřební zboží (100,8 %).

_________________
Poznámky:

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru statistiky cen, tel. 274 052 533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Vladimír Klimeš, vedoucí oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu, tel. 274 054 102, e-mail: vladimir.klimes@czso.cz
Metoda získání dat: Výběrové zjišťování ČSÚ
Termín ukončení sběru dat: 16. kalendářní den po sledovaném měsíci
Navazující datová sada: 013014-17 Indexy cen vývozu a dovozu v ČR (měsíční periodicita) https://www.czso.cz/csu/czso/indexy-cen-vyvozu-a-dovozu
Specifické metodické poznámky: Publikované údaje jsou definitivní.
Termín zveřejnění další RI: 16. 8. 2017

 

  • cizc072017.docx
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Indexy cen vývozu a dovozu
  • Tab. 2 Indexy cen vývozu a dovozu (rozklad přírůstků publikovaných a kurzově očištěných indexů – meziměsíčního, meziročních)
  • Graf 1 Indexy cen vývozu a dovozu (meziroční změny)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 20.07.2017
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz