Prohlášení o přístupnosti

 

Český statistický úřad prohlašuje, že forma webové prezentace www.czso.cz je v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti  internetových stránek a mobilních aplikací a splňuje pravidla uvedená v Metodickém pokynu k zákonu č. 99/2019 Sb.

Prezentace ČSÚ až na níže uvedené výjimky daný Metodický pokyn splňuje. Úpravy nebyly provedeny na dynamických aplikacích webové prezentace (např. Databáze zahraničního obchodu, Volby.cz - výsledky voleb do roku 2008). Tyto části budou postupně upravovány.


Seznam nejdůležitějších prvků dle Metodického pokynu k zákonu č. 99/2019 Sb.:

  • Grafické objekty, které slouží k ovládání stránky, mají definovanou textovou alternativu.
  • Změna obsahu stránky je způsobena pouze aktivací nějakého prvku.
  • Veškeré texty jsou definovány v relativních jednotkách a lze je jednoduše zvětšovat a zmenšovat pomocí standardních nástrojů internetových prohlížečů.
  • Uspořádání a ovládání stránek je navrženo tak, aby obsah stránek byl přístupný i v alternativních prohlížečích.
  • Barvy písma a podkladu jsou dostatečně kontrastní.
  • Stránky jsou přístupné i při ignorování barev na stránce, stylů a velikosti písma a při nastavení různých barevných schémat operačního systému.
  • U formulářů jsou odpovídajícím způsobem svázány jednotlivé formulářové prvky se svými popisky.
  • Webová prezentace respektuje standardy konsorcia W3C. Vizuální prezentace je vytvořena z části pomocí kaskádových stylů (CSS) tak, že stránky ČSÚ jsou přístupné i po vypnutí CSS stylů bez ztráty obsahové informace.
  • Ke strukturování obsahu webových stránek jsou použity značky pro nadpisy a seznamy v souladu se specifikací.