Služby pro veřejnost

 

Český statistický úřad poskytuje informační služby podle zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, v platném znění. Systém poskytování statistických informací odpovídá zásadám a požadavkům zákona č. 365/2000 Sb., v platném znění. Informační služby jsou dostupné jak v ústředí ČSÚ, tak i na všech krajských pracovištích.

Statistické informace
tel.: 274 056 789
e-mail: infoservis@czso.cz

Statistické informace o krajích ČR

Ústřední statistická knihovna a prodejna statistických publikací
e-mail: knihovna@czso.cz

Evropská data (ESDS), mezinárodní srovnání
e-mail: esds@czso.cz

Georeporty API
e-mail: gis_podpora@czso.cz

Data pro účely vědeckého výzkumu
e-mail: safecentrum@czso.cz

Distribuce a výběry z databáze RES
e-mail: resinfo@czso.cz

Distribuce a výběry z databáze RSO
e-mail: resinfo@czso.cz

Objednávky, žádosti
e-mail: objednavky@czso.cz