Řízení kvality

 

 • Řízení kvality
 • Politika kvality ČSÚ
 • Působnost ČSÚ, poskytované výstupy a služby

 • Evropský kontext
 • Kodex evropské statistiky (Code of Practice)
 • Výsledky metodických auditů statistik ČSÚ
 • Index spotřebitelských cen
 • Index cen surového dříví
 • Statistika odpadů
 • Statistika rodinných účtů
 • Statistika zahraničního obchodu zbožím
 • Index průmyslové produkce
 • Předběžný čtvrtletní odhad HDP
 • Konjunkturální průzkumy
 • Vládní finanční statistika
 • Měsíční zjišťování v maloobchodě
 • Veřejná databáze ČSÚ
 • Statistika stavebnictví
 • Registr ekonomických subjektů
 • Produkce komunálních odpadů
 • Statistika výzkumu a vývoje – šetření VTR 5-01