Indexy cen vývozu a dovozu zboží - červen 2022

Dovozní ceny meziročně znovu překonaly hranici 20 %

10.08.2022
Kód: 013014-22
 

V červnu 2022 vývozní ceny meziměsíčně rostly o 0,8 %, meziročně o 16,5 %. Dovozní ceny se meziměsíčně zvýšily o 1,4 %, meziročně o 21,0 %. Hodnota směnných relací byla meziměsíčně 99,4 %, meziročně 96,3 %.

Vývozní ceny
Meziměsíčně v červnu rostly o 0,8 % (po kurzovém očištění o 0,9 %), největší vliv měl růst cen minerálních paliv o 9,5 % (především elektřiny a ropných výrobků). Ceny chemikálií rostly o 0,8 %, průmyslového spotřebního zboží o 0,6 % a ceny ostatních surovin1 o 0,5 % (zejména vlákniny a sběrového papíru). Ze sledovaných skupin SITC 1 klesly pouze ceny nápojů a tabáku o 0,6 %.

Meziročně se zvýšily o 16,5 % (po očištění o 18,4 %), největší vliv měl růst cen minerálních paliv o 158,3 % (zejména elektřiny, ropných výrobků a plynu). Ceny rostly ve všech sledovaných skupinách SITC 1, výrazně zejména ceny ostatních surovin o 31,5 % (hlavně dřeva), potravin o 27,5 % (zvláště obilovin), polotovarů2 o 25,5 % (především kovových výrobků a papíru) a ceny chemikálií o 18,7 %.

Dovozní ceny
Meziměsíčně v červnu rostly o 1,4 % (po kurzovém očištění o 1,5 %), největší vliv měl růst cen minerálních paliv o 8,6 % (zejména ropy, ropných výrobků a plynu). Ceny ostatních surovin rostly o 2,3 % (hlavně rud kovů), potravin o 1,6 % a ceny průmyslového spotřebního zboží o 1,2 %. Klesly ceny chemikálií o 0,2 % a ceny polotovarů o 0,8 % (především železa, oceli a neželezných kovů).

Meziročně se zvýšily o 21,0 % (po očištění o 21,6 %), největší vliv mělo zvýšení cen minerálních paliv o 134,7 % (zejména plynu, ropy, ropných výrobků a elektřiny). Ceny rostly ve všech sledovaných skupinách, výrazně zejména ceny polotovarů o 21,7 % (hlavně železa, oceli, neželezných kovů a papíru), chemikálií o 16,0 % (především plastů), potravin o 12,7 % a ceny ostatních surovin o 12,6 %.

„V červnu 2022 se vývozní ceny meziročně zvýšily o 16,5 % a dovozní ceny o 21,0 %. Hranici 20 % překonaly dovozní ceny druhý měsíc po sobě zejména kvůli vysokým cenám plynu, ropy, ropných výrobků a elektřiny,“ upozorňuje Vladimír Klimeš, vedoucí oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu ČSÚ.

Směnné relace
Meziměsíčně klesly na hodnotu 99,4 % (v květnu 101,0 %). Nejnižší hodnoty dosáhly ostatní suroviny (98,2 %), nejvyšší hodnoty polotovary (101,1 %).

Meziročně setrvaly na hodnotě 96,3 %. Nejnižší hodnoty dosáhly nápoje a tabák (89,3 %), nejvyšší hodnoty ostatní suroviny (116,8 %).

_________________

1 Názvem ostatní suroviny jsou v textu označovány suroviny nepoživatelné, s výjimkou paliv (SITC 2). 
2 Názvem polotovary jsou v textu označovány tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu (SITC 6)

Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru statistiky cen, tel. 274 052 533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Vladimír Klimeš, vedoucí oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu, tel. 274 054 102, e-mail: vladimir.klimes@czso.cz
Metoda získání dat: Výběrové zjišťování ČSÚ
Termín ukončení sběru dat: 15. kalendářní den po sledovaném měsíci
Navazující datová sada: 013012-22 Indexy cen vývozu a dovozu zboží v České republice (měsíční periodicita)
https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=statistiky#katalog=31781
Specifické metodické poznámky: Publikované údaje jsou definitivní.

Termín zveřejnění další RI: 12. 9. 2022


Související analýza: Vývoj indexů cen vývozu a dovozu zboží - 2. čtvrtletí 2022

  • cizc081022.docx
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Indexy cen vývozu a dovozu
  • Tab. 2 Indexy cen vývozu a dovozu (rozklad přírůstků publikovaných a kurzově očištěných indexů – meziměsíčního, meziročních)
  • Graf 1 Indexy cen vývozu a dovozu (meziroční změny)
  • Vyjádření Vladimíra Klimeše, vedoucího oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu ČSÚ
    (soubor mp3)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 10.08.2022
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz