Indexy cen vývozu a dovozu - červen 2014

Meziroční růst cen zahraničního obchodu se zvýšil

18.08.2014
Kód: 013014-14
 
V červnu 2014 vývozní ceny meziměsíčně vzrostly o 0,1 %, dovozní ceny o 0,3 %, směnné relace dosáhly hodnoty 99,8 %. Meziročně se vývozní ceny zvýšily o 4,0 %, dovozní ceny o 2,3 %, směnné relace dosáhly hodnoty 101,7 %.

Meziměsíční srovnání:

Vývozní ceny vzrostly v červnu o 0,1 % (v květnu pokles o 0,1 %). Největší vliv na růst celkového meziměsíčního indexu mělo zvýšení cen strojů a dopravních prostředků o 0,2 %. Ceny minerálních paliv se zvýšily o 0,8 %, ceny potravin se nezměnily. Z významnějších skupin se nejvíce snížily ceny průmyslového spotřebního zboží o 0,4 % a ceny polotovarů a chemikálií shodně o 0,2 %.

Dovozní ceny se zvýšily o 0,3 % (v květnu beze změny). Největší vliv na růst celkového meziměsíčního indexu mělo zvýšení cen strojů a dopravních prostředků o 0,4 %. Nejvíce vzrostly ceny potravin o 1,0 %, ceny průmyslového spotřebního zboží a minerálních paliv shodně o 0,4 %. Největší pokles zaznamenaly ceny ostatních surovin o 1,3 %.

Směnné relace se snížily na hodnotu 99,8 % (v květnu hodnota 99,9 %) a druhý měsíc setrvaly v negativních hodnotách. Z významnějších skupin dosáhly nejnižších negativních hodnot potraviny (99,0 %), průmyslové spotřební zboží (99,2 %), polotovary (99,7 %) a stroje a dopravní prostředky (99,8 %). Nejvyšší pozitivní hodnoty směnných relací dosáhly ostatní suroviny (101,2 %).

Meziroční srovnání:

Ceny vývozu, zejména důsledkem oslabení koruny vůči euru, se zvýšily o 4,0 % (v květnu o 3,0 %). Největší vliv na vývoj celkového meziročního indexu měl růst cen strojů a dopravních prostředků o 3,9 %. Ceny polotovarů rostly o 5,5 %, průmyslového spotřebního zboží o 4,8 % a ceny chemikálií o 3,4 %. Ceny živočišných a rostlinných olejů klesly o 3,0 % a ceny minerálních paliv o 2,8 %.

Dovozní ceny rostly o 2,3 % (v květnu o 1,0 %). Největší vliv na vývoj celkového meziročního indexu měl růst cen strojů a dopravních prostředků o 2,9 %. Ceny potravin rostly o 5,2 %, polotovarů o 3,2 % a ceny chemikálií o 1,8 %. Ceny ostatních surovin klesly o 5,0 % a ceny minerálních paliv o 0,5 %.

Směnné relace se snížily na hodnotu 101,7 % (v květnu hodnota 102,0 %), nicméně již osmnáctý měsíc zůstaly pozitivní. Z významných skupin dosáhly nejvyšších pozitivních hodnot směnných relací ostatní suroviny (110,8 %), průmyslové spotřební zboží (103,0 %), polotovary (102,2 %) a stroje a dopravní prostředky (101,0 %). Negativní hodnoty směnných relací zaznamenaly potraviny (95,6 %) a minerální paliva (97,7 %).

Analýza ČSÚ - Vývoj indexů cen v zahraničním obchodě ve 2. čtvrtletí 2014


Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel Odboru statistiky cen, tel. 274 052 533, e-m ail: jiri.mrazek@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Vladimír Klimeš, vedoucí Oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu, tel. 274 054 102, e-mail: vladimir.klimes@czso.cz
Metoda získání dat: Výběrové zjišťování ČSÚ
Termín ukončení sběru dat: 16. kalendářní den po sledovaném měsíci
Navazující datová sada: 013012-14 Indexy cen vývozu a dovozu v ČR (měsíční periodicita) /csu/czso/indexy-cen-vyvozu-a-dovozu-v-ceske-republice-cerven-2014-cd4eyraoa8
Specifické metodické poznámky: Publikované údaje jsou definitivní .
Termín zveřejnění další RI: 16. 9. 2014  • cizc081814.docx
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Ceny vývozu, dovozu zboží (indexy)
  • Tab. 2 Ceny vývozu, dovozu zboží (rozklad neočištěných a očištěných přírůstků - meziměsíčního, meziročních)
  • Graf 1 Ceny vývozu, dovozu zboží (meziroční změny)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 18.08.2014
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz