Následující statistické databáze a registry vám nabízející komplexní data:

Veřejná databáze - jednotný a základní datový zdroj pro prezentaci statistických dat určených především pro veřejnost;

Databáze národních účtů - makroekonomické údaje;

Databáze demografických údajů za obce ČR - údaje jsou rozděleny na dvě části: Územní změny, počty obyvatel, narození, zemřelí a stěhování za roky 1971 až 2017 a Sňatky, rozvody a potraty za roky 1991 až 2017;

Databáze demografických údajů za vybraná města ČR - prezentace  demografických  údajů  ve  vybraných  městech  v  dlouhé  časové  řadě  navazuje  na  dříve  vydávanou publikaci ČSÚ „Vývoj základních demografických ukazatelů ve vybraných městech ČR ́“;

Databáze zahraničního obchodu se zbožím - podrobné údaje o zahraničním obchodu se zbožím;

Databáze pohybu zboží přes hranice - údaje o vývozu a dovozu, dle přeshraničního pohybu zboží;

Registr ekonomických subjektů (IČO) - průběžně aktualizovaný veřejný seznam právnických, fyzických osob s postavením podnikatele a organizačních složek státu, které jsou účetními jednotkami;

Registr osob - je jedním ze základních registrů veřejné správy. Eviduje právnické osoby a organizační složky právnických osob, podnikající fyzické osoby, podnikající zahraniční osoby a organizační složky zahraničních osob, organizace s mezinárodním prvkem, organizační složky státu a orgány veřejné moci;

Registr sčítacích obvodů a budov - je veřejný seznam územních prvků, budov nebo jejich částí (vchodů) s přidělenými popisnými nebo evidenčními čísly, v popisném a souřadnicovém vyjádření. V registru můžete vyhledávat budovy a údaje o nich, dále různé územní celky, např. obce, městské části, katastrální území;

Ubytovací zařízení ČR - hromadná ubytovací zařízení jsou uváděna na úrovni obce, informace jsou dostupné přes interaktivní mapu ČR, na níž si uživatel vybere požadovaný kraj, okres a obec;